Sắp xếp Audio
TẬP 05 Một Chữ Tình
 0 phần     Đã nghe: 6.368
Một Chữ Tình
Còn Có Thể Yêu
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.888
Còn Có Thể Yêu
TẬP 14 Đêm Tình
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.341
Đêm Tình
Phải Lòng Cô Giáo
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.245
Phải Lòng Cô Giáo
TẬP 05 Cây Độc Không Trái
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.275
Cây Độc Không Trái
Người Tình Thứ 3
 0 phần     Đã nghe: 3.809
Người Tình Thứ 3
Tình Nhân Hợp Đồng
8 vote
 0 phần     Đã nghe: 8.971
Tình Nhân Hợp Đồng
TẬP 06 Bí Mật Ở Mai Gia Trang
 0 phần     Đã nghe: 3.074
Bí Mật Ở Mai Gia Trang
Trốn Tình
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.338
Trốn Tình
Yêu Người Không Thể Bỏ Lỡ
7 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.780
Yêu Người Không Thể Bỏ Lỡ
Vụng Trộm
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.628
Vụng Trộm
Lấy Chồng Thay Chủ
6 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.830
Lấy Chồng Thay Chủ
Lấy Nhầm Chồng - Mộc Miên
14 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.596
Lấy Nhầm Chồng - Mộc Miên
Hồng Nhan Bạc Tỷ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.380
Hồng Nhan Bạc Tỷ
Lấy Chồng Thiếu Gia
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 8.397
Lấy Chồng Thiếu Gia
Hôn Nhân Bạc Tỷ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.301
Hôn Nhân Bạc Tỷ
TẬP 07 Hai Đám Cưới
 0 phần     Đã nghe: 2.328
Hai Đám Cưới
FULL Dì Ghẻ
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.169
Dì Ghẻ
TẬP 04 Yêu Em Là Định Mệnh
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.929
Yêu Em Là Định Mệnh
TẬP 03 Kế Hoạch Đào Mỏ
 0 phần     Đã nghe: 1.722
Kế Hoạch Đào Mỏ
Một Bước Lên Mây
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.032
Một Bước Lên Mây
TẬP 06 Gả Vào Phạm Gia
 0 phần     Đã nghe: 2.332
Gả Vào Phạm Gia
Về Nước Lấy Chồng
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.869
Về Nước Lấy Chồng
Con Ở Của Cậu
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.941
Con Ở Của Cậu
Vốn Dĩ Là Nhân Duyên
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.801
Vốn Dĩ Là Nhân Duyên
Bán Đời
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.555
Bán Đời
HAY - TẬP 11 Chuyện Làm Dâu
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.161
Chuyện Làm Dâu
TẬP 06 Lỡ Một Lần Chồng
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.815
Lỡ Một Lần Chồng
Thở Nhẹ
5 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.132
Thở Nhẹ
Con Nối Dõi
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.546
Con Nối Dõi
Trinh Tiết Đàn Bà
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.429
Trinh Tiết Đàn Bà
Ngủ Một Đêm
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.378
Ngủ Một Đêm
Tình Yêu Và Ràng Buộc
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.236
Tình Yêu Và Ràng Buộc
Đêm Say
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.636
Đêm Say
Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.265
Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh
Chỉ Yêu Mình Em
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.096
Chỉ Yêu Mình Em
TẬP 05 Lỡ Yêu Người Không Nên Yêu
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.192
Lỡ Yêu Người Không Nên Yêu
5 Năm Không Bằng 5 Tháng
6 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.444
5 Năm Không Bằng 5 Tháng
Mẹ Chồng Tôi - Dạ Thảo
 0 phần     Đã nghe: 1.653
Mẹ Chồng Tôi - Dạ Thảo
Đi Theo Ánh Mặt Trời
6 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.415
Đi Theo Ánh Mặt Trời
TẬP 06 Kiếp Tình Thù
 0 phần     Đã nghe: 2.269
Kiếp Tình Thù
Chuyện Bắt Đầu Từ Một Nụ Hồng
 0 phần     Đã nghe: 2.213
Chuyện Bắt Đầu Từ Một Nụ Hồng
Ai Mới Là Người Thứ 3
 0 phần     Đã nghe: 2.295
Ai Mới Là Người Thứ 3
Cô Vợ Hờ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.261
Cô Vợ Hờ
Tư Cách Của Một Con Đĩ
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.440
Tư Cách Của Một Con Đĩ
Đợi Tôi 28, Chú Lấy Tôi Nhé
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.446
Đợi Tôi 28, Chú Lấy Tôi Nhé
Cái Liền (Em Rể Chồng Là Người Yêu Cũ)
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.171
Cái Liền (Em Rể Chồng Là Người Yêu Cũ)
Lối Rẽ Nào Cho Tôi
 0 phần     Đã nghe: 2.526
Lối Rẽ Nào Cho Tôi