Sắp xếp Audio
TẬP 05 Một Chữ Tình
 0 phần     Đã nghe: 2.511
Một Chữ Tình
Còn Có Thể Yêu
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.527
Còn Có Thể Yêu
TẬP 14 Đêm Tình
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.502
Đêm Tình
Phải Lòng Cô Giáo
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.869
Phải Lòng Cô Giáo
TẬP 05 Cây Độc Không Trái
 0 phần     Đã nghe: 1.284
Cây Độc Không Trái
Người Tình Thứ 3
 0 phần     Đã nghe: 1.445
Người Tình Thứ 3
Tình Nhân Hợp Đồng
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.213
Tình Nhân Hợp Đồng
TẬP 06 Bí Mật Ở Mai Gia Trang
 0 phần     Đã nghe: 1.187
Bí Mật Ở Mai Gia Trang
Trốn Tình
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.373
Trốn Tình
Yêu Người Không Thể Bỏ Lỡ
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.800
Yêu Người Không Thể Bỏ Lỡ
Vụng Trộm
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.428
Vụng Trộm
Lấy Chồng Thay Chủ
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.002
Lấy Chồng Thay Chủ
Lấy Nhầm Chồng - Mộc Miên
9 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.884
Lấy Nhầm Chồng - Mộc Miên
Hồng Nhan Bạc Tỷ
 0 phần     Đã nghe: 1.375
Hồng Nhan Bạc Tỷ
Lấy Chồng Thiếu Gia
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.355
Lấy Chồng Thiếu Gia
Hôn Nhân Bạc Tỷ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.340
Hôn Nhân Bạc Tỷ
TẬP 07 Hai Đám Cưới
 0 phần     Đã nghe: 1.231
Hai Đám Cưới
FULL Dì Ghẻ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.175
Dì Ghẻ
TẬP 04 Yêu Em Là Định Mệnh
 0 phần     Đã nghe: 947
Yêu Em Là Định Mệnh
TẬP 03 Kế Hoạch Đào Mỏ
 0 phần     Đã nghe: 853
Kế Hoạch Đào Mỏ
Một Bước Lên Mây
 0 phần     Đã nghe: 1.518
Một Bước Lên Mây
TẬP 06 Gả Vào Phạm Gia
 0 phần     Đã nghe: 1.155
Gả Vào Phạm Gia
Về Nước Lấy Chồng
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.233
Về Nước Lấy Chồng
Con Ở Của Cậu
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.026
Con Ở Của Cậu
Vốn Dĩ Là Nhân Duyên
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 828
Vốn Dĩ Là Nhân Duyên
Bán Đời
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.381
Bán Đời
HAY - TẬP 11 Chuyện Làm Dâu
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.266
Chuyện Làm Dâu
TẬP 06 Lỡ Một Lần Chồng
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.039
Lỡ Một Lần Chồng
Thở Nhẹ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.105
Thở Nhẹ
Con Nối Dõi
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.488
Con Nối Dõi
Trinh Tiết Đàn Bà
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.399
Trinh Tiết Đàn Bà
Ngủ Một Đêm
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.250
Ngủ Một Đêm
Tình Yêu Và Ràng Buộc
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.295
Tình Yêu Và Ràng Buộc
Đêm Say
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.802
Đêm Say
Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh
 0 phần     Đã nghe: 2.031
Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh
Chỉ Yêu Mình Em
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.772
Chỉ Yêu Mình Em
TẬP 05 Lỡ Yêu Người Không Nên Yêu
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.259
Lỡ Yêu Người Không Nên Yêu
5 Năm Không Bằng 5 Tháng
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.117
5 Năm Không Bằng 5 Tháng
Mẹ Chồng Tôi - Dạ Thảo
 0 phần     Đã nghe: 1.010
Mẹ Chồng Tôi - Dạ Thảo
Đi Theo Ánh Mặt Trời
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.304
Đi Theo Ánh Mặt Trời
TẬP 06 Kiếp Tình Thù
 0 phần     Đã nghe: 1.372
Kiếp Tình Thù
Chuyện Bắt Đầu Từ Một Nụ Hồng
 0 phần     Đã nghe: 1.320
Chuyện Bắt Đầu Từ Một Nụ Hồng
Ai Mới Là Người Thứ 3
 0 phần     Đã nghe: 1.478
Ai Mới Là Người Thứ 3
Cô Vợ Hờ
 0 phần     Đã nghe: 2.799
Cô Vợ Hờ
Tư Cách Của Một Con Đĩ
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.166
Tư Cách Của Một Con Đĩ
Đợi Tôi 28, Chú Lấy Tôi Nhé
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.337
Đợi Tôi 28, Chú Lấy Tôi Nhé
Cái Liền (Em Rể Chồng Là Người Yêu Cũ)
 0 phần     Đã nghe: 2.245
Cái Liền (Em Rể Chồng Là Người Yêu Cũ)
Lối Rẽ Nào Cho Tôi
 0 phần     Đã nghe: 1.720
Lối Rẽ Nào Cho Tôi