Sắp xếp Audio
TẬP 05 Một Chữ Tình
 0 phần     Đã nghe: 9.331
Một Chữ Tình
Còn Có Thể Yêu
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.488
Còn Có Thể Yêu
TẬP 14 Đêm Tình
8 vote
 0 phần     Đã nghe: 9.744
Đêm Tình
Phải Lòng Cô Giáo
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.457
Phải Lòng Cô Giáo
TẬP 05 Cây Độc Không Trái
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.325
Cây Độc Không Trái
Người Tình Thứ 3
 0 phần     Đã nghe: 5.600
Người Tình Thứ 3
Tình Nhân Hợp Đồng
12 vote
 0 phần     Đã nghe: 12.196
Tình Nhân Hợp Đồng
TẬP 06 Bí Mật Ở Mai Gia Trang
 0 phần     Đã nghe: 4.849
Bí Mật Ở Mai Gia Trang
Trốn Tình
5 vote
 0 phần     Đã nghe: 7.508
Trốn Tình
Yêu Người Không Thể Bỏ Lỡ
15 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.331
Yêu Người Không Thể Bỏ Lỡ
Vụng Trộm
5 vote
 0 phần     Đã nghe: 8.673
Vụng Trộm
Lấy Chồng Thay Chủ
11 vote
 0 phần     Đã nghe: 9.939
Lấy Chồng Thay Chủ
Lấy Nhầm Chồng - Mộc Miên
16 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.167
Lấy Nhầm Chồng - Mộc Miên
Hồng Nhan Bạc Tỷ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.699
Hồng Nhan Bạc Tỷ
Lấy Chồng Thiếu Gia
7 vote
 0 phần     Đã nghe: 11.632
Lấy Chồng Thiếu Gia
Hôn Nhân Bạc Tỷ
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.423
Hôn Nhân Bạc Tỷ
TẬP 07 Hai Đám Cưới
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.611
Hai Đám Cưới
FULL Dì Ghẻ
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.308
Dì Ghẻ
TẬP 04 Yêu Em Là Định Mệnh
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.764
Yêu Em Là Định Mệnh
TẬP 03 Kế Hoạch Đào Mỏ
 0 phần     Đã nghe: 2.758
Kế Hoạch Đào Mỏ
Một Bước Lên Mây
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.936
Một Bước Lên Mây
TẬP 06 Gả Vào Phạm Gia
 0 phần     Đã nghe: 3.403
Gả Vào Phạm Gia
Về Nước Lấy Chồng
5 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.695
Về Nước Lấy Chồng
Con Ở Của Cậu
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.096
Con Ở Của Cậu
Vốn Dĩ Là Nhân Duyên
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.825
Vốn Dĩ Là Nhân Duyên
Bán Đời
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.589
Bán Đời
HAY - TẬP 11 Chuyện Làm Dâu
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.011
Chuyện Làm Dâu
TẬP 06 Lỡ Một Lần Chồng
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.566
Lỡ Một Lần Chồng
Thở Nhẹ
7 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.192
Thở Nhẹ
Con Nối Dõi
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.781
Con Nối Dõi
Trinh Tiết Đàn Bà
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.293
Trinh Tiết Đàn Bà
Ngủ Một Đêm
8 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.634
Ngủ Một Đêm
Tình Yêu Và Ràng Buộc
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.087
Tình Yêu Và Ràng Buộc
Đêm Say
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.218
Đêm Say
Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.152
Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh
Chỉ Yêu Mình Em
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.479
Chỉ Yêu Mình Em
TẬP 05 Lỡ Yêu Người Không Nên Yêu
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.159
Lỡ Yêu Người Không Nên Yêu
5 Năm Không Bằng 5 Tháng
7 vote
 0 phần     Đã nghe: 7.239
5 Năm Không Bằng 5 Tháng
Mẹ Chồng Tôi - Dạ Thảo
 0 phần     Đã nghe: 2.355
Mẹ Chồng Tôi - Dạ Thảo
Đi Theo Ánh Mặt Trời
8 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.742
Đi Theo Ánh Mặt Trời
TẬP 06 Kiếp Tình Thù
 0 phần     Đã nghe: 3.180
Kiếp Tình Thù
Chuyện Bắt Đầu Từ Một Nụ Hồng
 0 phần     Đã nghe: 3.183
Chuyện Bắt Đầu Từ Một Nụ Hồng
Ai Mới Là Người Thứ 3
 0 phần     Đã nghe: 3.064
Ai Mới Là Người Thứ 3
Cô Vợ Hờ
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.365
Cô Vợ Hờ
Tư Cách Của Một Con Đĩ
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.926
Tư Cách Của Một Con Đĩ
Đợi Tôi 28, Chú Lấy Tôi Nhé
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.815
Đợi Tôi 28, Chú Lấy Tôi Nhé
Cái Liền (Em Rể Chồng Là Người Yêu Cũ)
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.125
Cái Liền (Em Rể Chồng Là Người Yêu Cũ)
Lối Rẽ Nào Cho Tôi
 0 phần     Đã nghe: 3.497
Lối Rẽ Nào Cho Tôi