Sắp xếp Audio
TẬP 05 Một Chữ Tình
 0 phần     Đã nghe: 12.742
Một Chữ Tình
Còn Có Thể Yêu
5 vote
 0 phần     Đã nghe: 7.646
Còn Có Thể Yêu
TẬP 14 Đêm Tình
12 vote
 0 phần     Đã nghe: 13.717
Đêm Tình
Phải Lòng Cô Giáo
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 8.808
Phải Lòng Cô Giáo
TẬP 05 Cây Độc Không Trái
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 7.003
Cây Độc Không Trái
Người Tình Thứ 3
 0 phần     Đã nghe: 7.682
Người Tình Thứ 3
Tình Nhân Hợp Đồng
17 vote
 0 phần     Đã nghe: 15.419
Tình Nhân Hợp Đồng
TẬP 06 Bí Mật Ở Mai Gia Trang
 0 phần     Đã nghe: 6.919
Bí Mật Ở Mai Gia Trang
Trốn Tình
5 vote
 0 phần     Đã nghe: 10.197
Trốn Tình
Yêu Người Không Thể Bỏ Lỡ
19 vote
 0 phần     Đã nghe: 9.196
Yêu Người Không Thể Bỏ Lỡ
Vụng Trộm
6 vote
 0 phần     Đã nghe: 12.076
Vụng Trộm
Lấy Chồng Thay Chủ
11 vote
 0 phần     Đã nghe: 12.877
Lấy Chồng Thay Chủ
Lấy Nhầm Chồng - Mộc Miên
17 vote
 0 phần     Đã nghe: 7.926
Lấy Nhầm Chồng - Mộc Miên
Hồng Nhan Bạc Tỷ
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 7.007
Hồng Nhan Bạc Tỷ
Lấy Chồng Thiếu Gia
11 vote
 0 phần     Đã nghe: 15.356
Lấy Chồng Thiếu Gia
Hôn Nhân Bạc Tỷ
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.678
Hôn Nhân Bạc Tỷ
TẬP 07 Hai Đám Cưới
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.596
Hai Đám Cưới
FULL Dì Ghẻ
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 8.403
Dì Ghẻ
TẬP 04 Yêu Em Là Định Mệnh
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.728
Yêu Em Là Định Mệnh
TẬP 03 Kế Hoạch Đào Mỏ
 0 phần     Đã nghe: 4.045
Kế Hoạch Đào Mỏ
Một Bước Lên Mây
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.597
Một Bước Lên Mây
TẬP 06 Gả Vào Phạm Gia
 0 phần     Đã nghe: 4.706
Gả Vào Phạm Gia
Về Nước Lấy Chồng
5 vote
 0 phần     Đã nghe: 7.831
Về Nước Lấy Chồng
Con Ở Của Cậu
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.464
Con Ở Của Cậu
Vốn Dĩ Là Nhân Duyên
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.183
Vốn Dĩ Là Nhân Duyên
Bán Đời
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.820
Bán Đời
HAY - TẬP 11 Chuyện Làm Dâu
5 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.257
Chuyện Làm Dâu
TẬP 06 Lỡ Một Lần Chồng
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.378
Lỡ Một Lần Chồng
Thở Nhẹ
9 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.545
Thở Nhẹ
Con Nối Dõi
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.390
Con Nối Dõi
Trinh Tiết Đàn Bà
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.792
Trinh Tiết Đàn Bà
Ngủ Một Đêm
10 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.112
Ngủ Một Đêm
Tình Yêu Và Ràng Buộc
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.194
Tình Yêu Và Ràng Buộc
Đêm Say
5 vote
 0 phần     Đã nghe: 8.513
Đêm Say
Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.481
Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh
Chỉ Yêu Mình Em
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.822
Chỉ Yêu Mình Em
TẬP 05 Lỡ Yêu Người Không Nên Yêu
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.189
Lỡ Yêu Người Không Nên Yêu
5 Năm Không Bằng 5 Tháng
7 vote
 0 phần     Đã nghe: 9.203
5 Năm Không Bằng 5 Tháng
Mẹ Chồng Tôi - Dạ Thảo
 0 phần     Đã nghe: 3.211
Mẹ Chồng Tôi - Dạ Thảo
Đi Theo Ánh Mặt Trời
8 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.155
Đi Theo Ánh Mặt Trời
TẬP 06 Kiếp Tình Thù
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.353
Kiếp Tình Thù
Chuyện Bắt Đầu Từ Một Nụ Hồng
 0 phần     Đã nghe: 4.433
Chuyện Bắt Đầu Từ Một Nụ Hồng
Ai Mới Là Người Thứ 3
 0 phần     Đã nghe: 4.052
Ai Mới Là Người Thứ 3
Cô Vợ Hờ
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.899
Cô Vợ Hờ
Tư Cách Của Một Con Đĩ
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 7.537
Tư Cách Của Một Con Đĩ
Đợi Tôi 28, Chú Lấy Tôi Nhé
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 7.519
Đợi Tôi 28, Chú Lấy Tôi Nhé
Cái Liền (Em Rể Chồng Là Người Yêu Cũ)
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.307
Cái Liền (Em Rể Chồng Là Người Yêu Cũ)
Lối Rẽ Nào Cho Tôi
 0 phần     Đã nghe: 4.752
Lối Rẽ Nào Cho Tôi