Sắp xếp Audio
Tập 01 Vết Thương Quá Khứ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 27
Vết Thương Quá Khứ
Tập 02 Tiếng Tơ Lòng
 0 phần     Đã nghe: 45
Tiếng Tơ Lòng
Tập 02 Người Yêu Của Em
 0 phần     Đã nghe: 41
Người Yêu Của Em
Tập 01 Tình Là Thương Đau
 0 phần     Đã nghe: 26
Tình Là Thương Đau
Vạn Dặm Thương Nhớ
 0 phần     Đã nghe: 40
Vạn Dặm Thương Nhớ
Tập 02 Cuộc Đời Của Sa
 0 phần     Đã nghe: 38
Cuộc Đời Của Sa
Tập 04 Lấy Chồng Gán Nợ
 0 phần     Đã nghe: 146
Lấy Chồng Gán Nợ
Mày Không Đi Anh Vác Mày Đi - MC Kim Thanh
 0 phần     Đã nghe: 104
Mày Không Đi Anh Vác Mày Đi - MC Kim Thanh
Tập 05 Người Vợ Bị Ruồng Bỏ
 0 phần     Đã nghe: 126
Người Vợ Bị Ruồng Bỏ
Tập 06 Cuộc Chiến Hôn Nhân
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 147
Cuộc Chiến Hôn Nhân
Cô Vợ Bản Lĩnh
 0 phần     Đã nghe: 144
Cô Vợ Bản Lĩnh
Tập 07 Tình Không Biên Giới
 0 phần     Đã nghe: 185
Tình Không Biên Giới
Mười Năm Thương Nhớ
 0 phần     Đã nghe: 252
Mười Năm Thương Nhớ
Thuê Vợ Một Đêm
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 294
Thuê Vợ Một Đêm
Bước Chân Vào Đời
 0 phần     Đã nghe: 147
Bước Chân Vào Đời
Đánh Lừa Nỗi Nhớ
 0 phần     Đã nghe: 88
Đánh Lừa Nỗi Nhớ
Vẫn Sẽ Nhớ Anh
 0 phần     Đã nghe: 53
Vẫn Sẽ Nhớ Anh
Ngược Gió Ngược Cả Yêu Thương
 0 phần     Đã nghe: 302
Ngược Gió Ngược Cả Yêu Thương
Tâm Sự Của Vợ
 0 phần     Đã nghe: 211
Tâm Sự Của Vợ
Người Tình Cao Tay
 0 phần     Đã nghe: 172
Người Tình Cao Tay
Trả Nợ Tình Thù
 0 phần     Đã nghe: 221
Trả Nợ Tình Thù
Đêm Say Gặp Nàng
 0 phần     Đã nghe: 279
Đêm Say Gặp Nàng
Anh Chồng Thuê
 0 phần     Đã nghe: 490
Anh Chồng Thuê
Lấy Chồng Đẹp Trai
 0 phần     Đã nghe: 178
Lấy Chồng Đẹp Trai
Một Tấm Chồng
 0 phần     Đã nghe: 159
Một Tấm Chồng
Hạnh Phúc Mong Manh
 0 phần     Đã nghe: 129
Hạnh Phúc Mong Manh
Tập 02 Cơn Say Tội Lỗi
 0 phần     Đã nghe: 243
Cơn Say Tội Lỗi
Chạy Theo Hạnh Phúc
 0 phần     Đã nghe: 155
Chạy Theo Hạnh Phúc
HAY Đêm Tình Định Mệnh
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 369
Đêm Tình Định Mệnh
Duyên Trả Nợ Đời
 0 phần     Đã nghe: 186
Duyên Trả Nợ Đời
Lần Đầu Ngây Thơ
 0 phần     Đã nghe: 281
Lần Đầu Ngây Thơ
Cuộc Tình Trắc Trở
 0 phần     Đã nghe: 111
Cuộc Tình Trắc Trở
Tập 17 Với Lấy Hạnh Phúc
 0 phần     Đã nghe: 191
Với Lấy Hạnh Phúc
Một Đêm Quá Chén
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 786
Một Đêm Quá Chén
Sủng Vợ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 381
Sủng Vợ
Chuyện Tình Em Vợ
 0 phần     Đã nghe: 278
Chuyện Tình Em Vợ
Tập 02 Đoạn Tình Đã Qua
 0 phần     Đã nghe: 131
Đoạn Tình Đã Qua
Ngược Dòng Định Kiến
 0 phần     Đã nghe: 181
Ngược Dòng Định Kiến
Yêu Anh Nếu Em Dám
 0 phần     Đã nghe: 509
Yêu Anh Nếu Em Dám
HAY Một Đời Một Kiếp Quá Xa Xôi
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 763
Một Đời Một Kiếp Quá Xa Xôi
Chuyện Năm Xưa
 0 phần     Đã nghe: 307
Chuyện Năm Xưa
Mảnh Đời Bất Hạnh
 0 phần     Đã nghe: 151
Mảnh Đời Bất Hạnh
Chạy Trốn Đau Thương
 0 phần     Đã nghe: 199
Chạy Trốn Đau Thương
Cô Vợ Của Sếp
 0 phần     Đã nghe: 338
Cô Vợ Của Sếp
Yêu Nhầm Người Mẹ Yêu
 0 phần     Đã nghe: 381
Yêu Nhầm Người Mẹ Yêu
HAY Con Dâu Cao Tay
 0 phần     Đã nghe: 354
Con Dâu Cao Tay
Hứa Đi Anh Sẽ Về
 0 phần     Đã nghe: 222
Hứa Đi Anh Sẽ Về
Màu Của Hôn Nhân
 0 phần     Đã nghe: 291
Màu Của Hôn Nhân