Sắp xếp Audio
TẬP 11 Về Nước Lấy Chồng
 0 phần     Đã nghe: 56
Về Nước Lấy Chồng
TẬP 03 Con Ở Của Cậu
 0 phần     Đã nghe: 63
Con Ở Của Cậu
Vốn Dĩ Là Nhân Duyên
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 92
Vốn Dĩ Là Nhân Duyên
Bán Đời
 0 phần     Đã nghe: 368
Bán Đời
HAY - TẬP 11 Chuyện Làm Dâu
 0 phần     Đã nghe: 412
Chuyện Làm Dâu
TẬP 06 Lỡ Một Lần Chồng
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 337
Lỡ Một Lần Chồng
Thở Nhẹ
 0 phần     Đã nghe: 305
Thở Nhẹ
Con Nối Dõi
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 579
Con Nối Dõi
Trinh Tiết Đàn Bà
 0 phần     Đã nghe: 677
Trinh Tiết Đàn Bà
Ngủ Một Đêm
 0 phần     Đã nghe: 942
Ngủ Một Đêm
Tình Yêu Và Ràng Buộc
 0 phần     Đã nghe: 506
Tình Yêu Và Ràng Buộc
Đêm Say
 0 phần     Đã nghe: 1.105
Đêm Say
Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh
 0 phần     Đã nghe: 770
Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh
Chỉ Yêu Mình Em
 0 phần     Đã nghe: 577
Chỉ Yêu Mình Em
TẬP 05 Lỡ Yêu Người Không Nên Yêu
 0 phần     Đã nghe: 478
Lỡ Yêu Người Không Nên Yêu
5 Năm Không Bằng 5 Tháng
 0 phần     Đã nghe: 1.290
5 Năm Không Bằng 5 Tháng
Mẹ Chồng Tôi - Dạ Thảo
 0 phần     Đã nghe: 443
Mẹ Chồng Tôi - Dạ Thảo
Đi Theo Ánh Mặt Trời
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.110
Đi Theo Ánh Mặt Trời
TẬP 06 Kiếp Tình Thù
 0 phần     Đã nghe: 617
Kiếp Tình Thù
Chuyện Bắt Đầu Từ Một Nụ Hồng
 0 phần     Đã nghe: 611
Chuyện Bắt Đầu Từ Một Nụ Hồng
Ai Mới Là Người Thứ 3
 0 phần     Đã nghe: 708
Ai Mới Là Người Thứ 3
Cô Vợ Hờ
 0 phần     Đã nghe: 1.739
Cô Vợ Hờ
Tư Cách Của Một Con Đĩ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.604
Tư Cách Của Một Con Đĩ
Đợi Tôi 28, Chú Lấy Tôi Nhé
 0 phần     Đã nghe: 2.096
Đợi Tôi 28, Chú Lấy Tôi Nhé
Cái Liền (Em Rể Chồng Là Người Yêu Cũ)
 0 phần     Đã nghe: 1.292
Cái Liền (Em Rể Chồng Là Người Yêu Cũ)
Lối Rẽ Nào Cho Tôi
 0 phần     Đã nghe: 962
Lối Rẽ Nào Cho Tôi
Hai Đời Chồng
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.308
Hai Đời Chồng
Tình Chị Duyên Em
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.400
Tình Chị Duyên Em
Lấy Người Không Yêu Mình
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.776
Lấy Người Không Yêu Mình
TẬP 07 Nghề Làm Vợ
 0 phần     Đã nghe: 1.999
Nghề Làm Vợ
Khoàng Trời Riêng Anh Chọn
 0 phần     Đã nghe: 942
Khoàng Trời Riêng Anh Chọn
Lỡ Nhau Trong Khoảnh Khắc
 0 phần     Đã nghe: 1.352
Lỡ Nhau Trong Khoảnh Khắc
Tháo Chạy
 0 phần     Đã nghe: 1.130
Tháo Chạy
TẬP 14 Người Vợ Nô Lệ
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.585
Người Vợ Nô Lệ
Làm Dâu Xứ Nhật
 0 phần     Đã nghe: 973
Làm Dâu Xứ Nhật
TẬP 11 Kiếp Này Gặp Được Anh
 0 phần     Đã nghe: 1.516
Kiếp Này Gặp Được Anh
Cảm Ơn Con Đã Đến Bên Mẹ
 0 phần     Đã nghe: 1.249
Cảm Ơn Con Đã Đến Bên Mẹ
Gặp Người Đúng Lúc
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.508
Gặp Người Đúng Lúc
Dâu Giàu
 0 phần     Đã nghe: 1.280
Dâu Giàu
Đến Bao Giờ Sẽ Quên
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.372
Đến Bao Giờ Sẽ Quên
Ô Sin Của Đời Lượm
 0 phần     Đã nghe: 1.101
Ô Sin Của Đời Lượm
Chị Dâu Em Chồng
 0 phần     Đã nghe: 1.873
Chị Dâu Em Chồng
HAY Giật Chồng
 0 phần     Đã nghe: 1.907
Giật Chồng
Dường Như Đã Yêu
 0 phần     Đã nghe: 1.894
Dường Như Đã Yêu
FULL Hợp Đồng Hôn Nhân
 0 phần     Đã nghe: 4.337
Hợp Đồng Hôn Nhân
FULL Bỏ Chồng
 0 phần     Đã nghe: 1.044
Bỏ Chồng
Em Cám
 0 phần     Đã nghe: 815
Em Cám
Âm Mưu Cướp Chồng
 0 phần     Đã nghe: 1.395
Âm Mưu Cướp Chồng