Giọng đọc: MC Bảo Linh

Sắp xếp Audio
TẬP 05 Một Chữ Tình
 01:07 17/05/2022
Một Chữ Tình
Còn Có Thể Yêu
5 vote
 01:07 17/05/2022
Còn Có Thể Yêu
Người Tình Thứ 3
 01:07 17/05/2022
Người Tình Thứ 3
Trốn Tình
6 vote
 01:07 17/05/2022
Trốn Tình
Lấy Chồng Thay Chủ
13 vote
 01:07 17/05/2022
Lấy Chồng Thay Chủ
Hồng Nhan Bạc Tỷ
2 vote
 01:07 17/05/2022
Hồng Nhan Bạc Tỷ
TẬP 04 Yêu Em Là Định Mệnh
1 vote
 01:07 17/05/2022
Yêu Em Là Định Mệnh
TẬP 06 Gả Vào Phạm Gia
 01:07 17/05/2022
Gả Vào Phạm Gia
Con Ở Của Cậu
1 vote
 01:07 17/05/2022
Con Ở Của Cậu
TẬP 06 Lỡ Một Lần Chồng
2 vote
 01:07 17/05/2022
Lỡ Một Lần Chồng
Con Nối Dõi
3 vote
 01:07 17/05/2022
Con Nối Dõi
Trinh Tiết Đàn Bà
3 vote
 01:07 17/05/2022
Trinh Tiết Đàn Bà
TẬP 04 Yêu Nhau Vì Chữ Thương
 01:07 17/05/2022
Yêu Nhau Vì Chữ Thương
Tình Yêu Và Ràng Buộc
3 vote
 01:07 17/05/2022
Tình Yêu Và Ràng Buộc
TẬP 05 Lỡ Yêu Người Không Nên Yêu
1 vote
 01:07 17/05/2022
Lỡ Yêu Người Không Nên Yêu
Bí Mật Của Anh
1 vote
 01:07 17/05/2022
Bí Mật Của Anh
Oan Gia Chú Cháu
2 vote
 01:07 17/05/2022
Oan Gia Chú Cháu
Dành Tròn Thanh Xuân Để Yêu Em
1 vote
 01:07 17/05/2022
Dành Tròn Thanh Xuân Để Yêu Em
Lấy Chồng Trả Nợ
4 vote
 01:07 17/05/2022
Lấy Chồng Trả Nợ
TẬP 07 Nghề Làm Vợ
3 vote
 01:07 17/05/2022
Nghề Làm Vợ
Lỡ Nhau Trong Khoảnh Khắc
1 vote
 01:07 17/05/2022
Lỡ Nhau Trong Khoảnh Khắc
Bình An
3 vote
 01:07 17/05/2022
Bình An
TẬP 11 Kiếp Này Gặp Được Anh
 01:07 17/05/2022
Kiếp Này Gặp Được Anh
HOT Cô Vợ Nhí Đáng Yêu
3 vote
 01:07 17/05/2022
Cô Vợ Nhí Đáng Yêu
HAY Vị Hôn Thê Sát Thủ Của Tôi
12 vote
 01:07 17/05/2022
Vị Hôn Thê Sát Thủ Của Tôi
TẬP 13 Cơn Mưa Định Mệnh
1 vote
 01:07 17/05/2022
Cơn Mưa Định Mệnh
TẬP 06 Tổng Giám Đốc Là Sói
2 vote
 01:07 17/05/2022
Tổng Giám Đốc Là Sói
TẬP 10 Yêu Nhầm Người Mẹ Yêu
2 vote
 01:07 17/05/2022
Yêu Nhầm Người Mẹ Yêu
TẬP 03 Nước Mắt Người Vợ Trẻ
1 vote
 01:07 17/05/2022
Nước Mắt Người Vợ Trẻ
Tình Yêu Của Sói
3 vote
 01:07 17/05/2022
Tình Yêu Của Sói
Yêu Người Điên
3 vote
 01:07 17/05/2022
Yêu Người Điên
Cô Học Sinh Cá Biệt
4 vote
 01:07 17/05/2022
Cô Học Sinh Cá Biệt
Lần Thứ Hai Yêu Em
3 vote
 01:07 17/05/2022
Lần Thứ Hai Yêu Em
Giấc Mộng Ngày Xuân
 01:07 17/05/2022
Giấc Mộng Ngày Xuân
Chờ Anh
10 vote
 01:07 17/05/2022
Chờ Anh
Kim Chủ Là Của Tôi
4 vote
 01:07 17/05/2022
Kim Chủ Là Của Tôi