Giọng đọc: MC Bảo Linh

Sắp xếp Audio
TẬP 05 Một Chữ Tình
 20:41 30/11/2020
Một Chữ Tình
Còn Có Thể Yêu
 20:41 30/11/2020
Còn Có Thể Yêu
Người Tình Thứ 3
 20:41 30/11/2020
Người Tình Thứ 3
Trốn Tình
2 vote
 20:41 30/11/2020
Trốn Tình
Lấy Chồng Thay Chủ
4 vote
 20:41 30/11/2020
Lấy Chồng Thay Chủ
Hồng Nhan Bạc Tỷ
 20:41 30/11/2020
Hồng Nhan Bạc Tỷ
TẬP 04 Yêu Em Là Định Mệnh
 20:41 30/11/2020
Yêu Em Là Định Mệnh
TẬP 06 Gả Vào Phạm Gia
 20:41 30/11/2020
Gả Vào Phạm Gia
Con Ở Của Cậu
1 vote
 20:41 30/11/2020
Con Ở Của Cậu
TẬP 06 Lỡ Một Lần Chồng
2 vote
 20:41 30/11/2020
Lỡ Một Lần Chồng
Con Nối Dõi
2 vote
 20:41 30/11/2020
Con Nối Dõi
Trinh Tiết Đàn Bà
 20:41 30/11/2020
Trinh Tiết Đàn Bà
TẬP 04 Yêu Nhau Vì Chữ Thương
 20:41 30/11/2020
Yêu Nhau Vì Chữ Thương
TẬP 05 Lỡ Yêu Người Không Nên Yêu
1 vote
 20:41 30/11/2020
Lỡ Yêu Người Không Nên Yêu
Bí Mật Của Anh
 20:41 30/11/2020
Bí Mật Của Anh
Oan Gia Chú Cháu
 20:41 30/11/2020
Oan Gia Chú Cháu
Lấy Chồng Trả Nợ
1 vote
 20:41 30/11/2020
Lấy Chồng Trả Nợ
TẬP 07 Nghề Làm Vợ
 20:41 30/11/2020
Nghề Làm Vợ
Lỡ Nhau Trong Khoảnh Khắc
1 vote
 20:41 30/11/2020
Lỡ Nhau Trong Khoảnh Khắc
Bình An
1 vote
 20:41 30/11/2020
Bình An
TẬP 11 Kiếp Này Gặp Được Anh
 20:41 30/11/2020
Kiếp Này Gặp Được Anh
HOT Cô Vợ Nhí Đáng Yêu
2 vote
 20:41 30/11/2020
Cô Vợ Nhí Đáng Yêu
HAY Vị Hôn Thê Sát Thủ Của Tôi
4 vote
 20:41 30/11/2020
Vị Hôn Thê Sát Thủ Của Tôi
TẬP 13 Cơn Mưa Định Mệnh
 20:41 30/11/2020
Cơn Mưa Định Mệnh
TẬP 06 Tổng Giám Đốc Là Sói
 20:41 30/11/2020
Tổng Giám Đốc Là Sói
TẬP 10 Yêu Nhầm Người Mẹ Yêu
 20:41 30/11/2020
Yêu Nhầm Người Mẹ Yêu
TẬP 03 Nước Mắt Người Vợ Trẻ
 20:41 30/11/2020
Nước Mắt Người Vợ Trẻ
Tình Yêu Của Sói
3 vote
 20:41 30/11/2020
Tình Yêu Của Sói
Yêu Người Điên
 20:41 30/11/2020
Yêu Người Điên
Cô Học Sinh Cá Biệt
1 vote
 20:41 30/11/2020
Cô Học Sinh Cá Biệt
Lần Thứ Hai Yêu Em
1 vote
 20:41 30/11/2020
Lần Thứ Hai Yêu Em
Giấc Mộng Ngày Xuân
 20:41 30/11/2020
Giấc Mộng Ngày Xuân
Chờ Anh
4 vote
 20:41 30/11/2020
Chờ Anh
Kim Chủ Là Của Tôi
 20:41 30/11/2020
Kim Chủ Là Của Tôi