Giọng đọc: MC Bảo Linh

Sắp xếp Audio
Tập 03 Tình Vấn Vương
 16:16 28/05/2023
Tình Vấn Vương
Người Không Nên Yêu
 16:16 28/05/2023
Người Không Nên Yêu
Tập 01 Lỡ Yêu Chồng Người
 16:16 28/05/2023
Lỡ Yêu Chồng Người
Càng Yêu Càng Đau
 16:16 28/05/2023
Càng Yêu Càng Đau
Đi Qua Bóng Tối
 16:16 28/05/2023
Đi Qua Bóng Tối
Vợ Lớn Trở Về
 16:16 28/05/2023
Vợ Lớn Trở Về
Đến Lúc Buông Tay
 16:16 28/05/2023
Đến Lúc Buông Tay
Ai Hay Chữ Ngờ
 16:16 28/05/2023
Ai Hay Chữ Ngờ
Ái Tình Triền Miên
 16:16 28/05/2023
Ái Tình Triền Miên
Yêu Thương Ngược Lối
4 vote
 16:16 28/05/2023
Yêu Thương Ngược Lối
Khế Ước Của Mợ Tư
1 vote
 16:16 28/05/2023
Khế Ước Của Mợ Tư
Kẻ Thứ Ba
 16:16 28/05/2023
Kẻ Thứ Ba
Tình Yêu Nghiệt Ngã
 16:16 28/05/2023
Tình Yêu Nghiệt Ngã
Cô Vợ Trăm Triệu
 16:16 28/05/2023
Cô Vợ Trăm Triệu
Cám Dỗ - MC Bảo Linh
 16:16 28/05/2023
Cám Dỗ - MC Bảo Linh
Lượm
 16:16 28/05/2023
Lượm
Canh Bạc Hôn Nhân
 16:16 28/05/2023
Canh Bạc Hôn Nhân
Ba Nuôi Là Chồng
 16:16 28/05/2023
Ba Nuôi Là Chồng
Tình Yêu Trái Ngược
 16:16 28/05/2023
Tình Yêu Trái Ngược
Anh Chồng Thuê
2 vote
 16:16 28/05/2023
Anh Chồng Thuê
Sủng Vợ
3 vote
 16:16 28/05/2023
Sủng Vợ
Tình Một Đêm
 16:16 28/05/2023
Tình Một Đêm
Ép Gả Cho Anh Chồng
1 vote
 16:16 28/05/2023
Ép Gả Cho Anh Chồng
Một Chữ Tình
 16:16 28/05/2023
Một Chữ Tình
Còn Có Thể Yêu
5 vote
 16:16 28/05/2023
Còn Có Thể Yêu
Người Tình Thứ 3
 16:16 28/05/2023
Người Tình Thứ 3
Trốn Tình
6 vote
 16:16 28/05/2023
Trốn Tình
Lấy Chồng Thay Chủ
13 vote
 16:16 28/05/2023
Lấy Chồng Thay Chủ
Hồng Nhan Bạc Tỷ
2 vote
 16:16 28/05/2023
Hồng Nhan Bạc Tỷ
Yêu Em Là Định Mệnh
1 vote
 16:16 28/05/2023
Yêu Em Là Định Mệnh
Gả Vào Phạm Gia
 16:16 28/05/2023
Gả Vào Phạm Gia