Giọng đọc: MC Bảo Linh

Sắp xếp Audio
HOT Cô Vợ Nhí Đáng Yêu
 07:27 20/01/2020
Cô Vợ Nhí Đáng Yêu
TẬP 13 Cơn Mưa Định Mệnh
 07:27 20/01/2020
Cơn Mưa Định Mệnh
TẬP 06 Tổng Giám Đốc Là Sói
 07:27 20/01/2020
Tổng Giám Đốc Là Sói
TẬP 10 Yêu Nhầm Người Mẹ Yêu
 07:27 20/01/2020
Yêu Nhầm Người Mẹ Yêu
TẬP 03 Nước Mắt Người Vợ Trẻ
 07:27 20/01/2020
Nước Mắt Người Vợ Trẻ
Tình Yêu Của Sói
1 vote
 07:27 20/01/2020
Tình Yêu Của Sói
Yêu Người Điên
 07:27 20/01/2020
Yêu Người Điên
Cô Học Sinh Cá Biệt
1 vote
 07:27 20/01/2020
Cô Học Sinh Cá Biệt
Lần Thứ Hai Yêu Em
1 vote
 07:27 20/01/2020
Lần Thứ Hai Yêu Em
Giấc Mộng Ngày Xuân
 07:27 20/01/2020
Giấc Mộng Ngày Xuân
Chờ Anh
3 vote
 07:27 20/01/2020
Chờ Anh
Kim Chủ Là Của Tôi
 07:27 20/01/2020
Kim Chủ Là Của Tôi
Tìm Lại Tình Yêu
 07:27 20/01/2020
Tìm Lại Tình Yêu
HAY Vợ Cậu Tư
 07:27 20/01/2020
Vợ Cậu Tư
Một Đời Một Kiếp
1 vote
 07:27 20/01/2020
Một Đời Một Kiếp
Cố Chấp Để Bên Anh
 07:27 20/01/2020
Cố Chấp Để Bên Anh
Cô Ấy Là Gia Sư
 07:27 20/01/2020
Cô Ấy Là Gia Sư
Trả Thù Chồng Cũ
1 vote
 07:27 20/01/2020
Trả Thù Chồng Cũ
Ghen Xuôi
 07:27 20/01/2020
Ghen Xuôi
Nước Mắt Vợ Hờ
 07:27 20/01/2020
Nước Mắt Vợ Hờ
Tự Sự Đời Tôi
 07:27 20/01/2020
Tự Sự Đời Tôi
Chuyện Cô Mỳ
 07:27 20/01/2020
Chuyện Cô Mỳ
Nắm Lấy Tay Anh
 07:27 20/01/2020
Nắm Lấy Tay Anh
HAY Đứa Con Nuôi Giống Chồng
 07:27 20/01/2020
Đứa Con Nuôi Giống Chồng
Làm Dâu Ba Mẹ Chồng
 07:27 20/01/2020
Làm Dâu Ba Mẹ Chồng