Giọng đọc: MC Bảo Linh

Sắp xếp Audio
Tập 06 Khế Ước Của Mợ Tư
 15:55 07/10/2022
Khế Ước Của Mợ Tư
Kẻ Thứ Ba
 15:55 07/10/2022
Kẻ Thứ Ba
Tình Yêu Nghiệt Ngã
 15:55 07/10/2022
Tình Yêu Nghiệt Ngã
Cô Vợ Trăm Triệu
 15:55 07/10/2022
Cô Vợ Trăm Triệu
Cám Dỗ - MC Bảo Linh
 15:55 07/10/2022
Cám Dỗ - MC Bảo Linh
Lượm
 15:55 07/10/2022
Lượm
Canh Bạc Hôn Nhân
 15:55 07/10/2022
Canh Bạc Hôn Nhân
Ba Nuôi Là Chồng
 15:55 07/10/2022
Ba Nuôi Là Chồng
Tình Yêu Trái Ngược
 15:55 07/10/2022
Tình Yêu Trái Ngược
Anh Chồng Thuê
2 vote
 15:55 07/10/2022
Anh Chồng Thuê
Sủng Vợ
1 vote
 15:55 07/10/2022
Sủng Vợ
Tình Một Đêm
 15:55 07/10/2022
Tình Một Đêm
Ép Gả Cho Anh Chồng
1 vote
 15:55 07/10/2022
Ép Gả Cho Anh Chồng
Một Chữ Tình
 15:55 07/10/2022
Một Chữ Tình
Còn Có Thể Yêu
5 vote
 15:55 07/10/2022
Còn Có Thể Yêu
Người Tình Thứ 3
 15:55 07/10/2022
Người Tình Thứ 3
Trốn Tình
6 vote
 15:55 07/10/2022
Trốn Tình
Lấy Chồng Thay Chủ
13 vote
 15:55 07/10/2022
Lấy Chồng Thay Chủ
Hồng Nhan Bạc Tỷ
2 vote
 15:55 07/10/2022
Hồng Nhan Bạc Tỷ
Yêu Em Là Định Mệnh
1 vote
 15:55 07/10/2022
Yêu Em Là Định Mệnh
Gả Vào Phạm Gia
 15:55 07/10/2022
Gả Vào Phạm Gia
Con Ở Của Cậu
1 vote
 15:55 07/10/2022
Con Ở Của Cậu
Lỡ Một Lần Chồng
4 vote
 15:55 07/10/2022
Lỡ Một Lần Chồng
Con Nối Dõi
3 vote
 15:55 07/10/2022
Con Nối Dõi
Trinh Tiết Đàn Bà
3 vote
 15:55 07/10/2022
Trinh Tiết Đàn Bà
TẬP 04 Yêu Nhau Vì Chữ Thương
 15:55 07/10/2022
Yêu Nhau Vì Chữ Thương
Tình Yêu Và Ràng Buộc
3 vote
 15:55 07/10/2022
Tình Yêu Và Ràng Buộc
Lỡ Yêu Người Không Nên Yêu
1 vote
 15:55 07/10/2022
Lỡ Yêu Người Không Nên Yêu
Bí Mật Của Anh
1 vote
 15:55 07/10/2022
Bí Mật Của Anh
Oan Gia Chú Cháu
2 vote
 15:55 07/10/2022
Oan Gia Chú Cháu
Lấy Chồng Trả Nợ
4 vote
 15:55 07/10/2022
Lấy Chồng Trả Nợ
HAY Nghề Làm Vợ
3 vote
 15:55 07/10/2022
Nghề Làm Vợ
Lỡ Nhau Trong Khoảnh Khắc
1 vote
 15:55 07/10/2022
Lỡ Nhau Trong Khoảnh Khắc
Bình An
3 vote
 15:55 07/10/2022
Bình An