Sắp xếp Audio
Đêm Cuồng Thê
 0 phần     Đã nghe: 3.029
Đêm Cuồng Thê
Cơn Say Dục Vọng
 0 phần     Đã nghe: 12.547
Cơn Say Dục Vọng
Một Đêm Lừa Tình
 0 phần     Đã nghe: 2.324
Một Đêm Lừa Tình
Một Lòng Một Dạ
 0 phần     Đã nghe: 4.285
Một Lòng Một Dạ
Nuôi Nhân Tình
 0 phần     Đã nghe: 1.903
Nuôi Nhân Tình
HAY Ngủ Với Kẻ Thù
 0 phần     Đã nghe: 2.486
Ngủ Với Kẻ Thù
Hết Đêm Chiều Chồng
 0 phần     Đã nghe: 3.008
Hết Đêm Chiều Chồng
Gái Bán Hoa
 0 phần     Đã nghe: 1.684
Gái Bán Hoa
Qua Đêm 1 Tỷ
 0 phần     Đã nghe: 2.354
Qua Đêm 1 Tỷ
Yêu Điên Cuồng
 0 phần     Đã nghe: 2.273
Yêu Điên Cuồng
Nô Lệ Tình
 0 phần     Đã nghe: 3.959
Nô Lệ Tình
Một Đêm Cuối Cùng
 0 phần     Đã nghe: 3.768
Một Đêm Cuối Cùng
Mùi Đời Gái 18
 0 phần     Đã nghe: 2.276
Mùi Đời Gái 18
Trộm Giống
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.394
Trộm Giống
Lần Đầu Của Em
 0 phần     Đã nghe: 3.669
Lần Đầu Của Em
Sa Cơ Vì Sắc
 0 phần     Đã nghe: 2.964
Sa Cơ Vì Sắc
Một Đêm Quá Đà
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.439
Một Đêm Quá Đà
Tình Cũ Một Đêm
 0 phần     Đã nghe: 5.494
Tình Cũ Một Đêm
HAY Chuyện Vợ Chồng
 0 phần     Đã nghe: 4.767
Chuyện Vợ Chồng
HAY Thèm Chồng Một Đêm
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.714
Thèm Chồng Một Đêm
ĐẶC SẮC 500 Triệu Một Đêm
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.307
500 Triệu Một Đêm
Ngược Gió Ngược Cả Yêu Thương
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.751
Ngược Gió Ngược Cả Yêu Thương
Tập 02 Vắng Chồng Một Đêm
 0 phần     Đã nghe: 6.132
Vắng Chồng Một Đêm
HAY Đêm Tình Định Mệnh
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.835
Đêm Tình Định Mệnh
Yêu Anh Nếu Em Dám
 0 phần     Đã nghe: 2.613
Yêu Anh Nếu Em Dám
Vợ Yêu Đến Rồi
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 26.935
Vợ Yêu Đến Rồi
Tư Cách Của Một Con Đĩ
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 12.490
Tư Cách Của Một Con Đĩ
Đêm Say Định Mệnh
17 vote
 0 phần     Đã nghe: 26.074
Đêm Say Định Mệnh
TẬP 14 Người Vợ Nô Lệ
27 vote
 0 phần     Đã nghe: 19.622
Người Vợ Nô Lệ
HAY Em Dám Ngủ Với Tôi Chứ
 0 phần     Đã nghe: 17.408
Em Dám Ngủ Với Tôi Chứ
HAY Thèm Tình
7 vote
 0 phần     Đã nghe: 16.053
Thèm Tình
HAY Tôi Là Gái Dịch Vụ
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 15.917
Tôi Là Gái Dịch Vụ
Cưng Vợ Đến Tận Cùng
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 15.278
Cưng Vợ Đến Tận Cùng
Trả Thù Tình - Truyện Ngôn Tình
0 vote
 1 phần     Đã nghe: 14.314
Trả Thù Tình - Truyện Ngôn Tình