Sắp xếp Audio
Đêm Cuồng Thê
 0 phần     Đã nghe: 8.907
Đêm Cuồng Thê
Cơn Say Dục Vọng
 0 phần     Đã nghe: 52.992
Cơn Say Dục Vọng
Một Đêm Lừa Tình
 0 phần     Đã nghe: 7.894
Một Đêm Lừa Tình
Một Lòng Một Dạ
 0 phần     Đã nghe: 8.566
Một Lòng Một Dạ
Nuôi Nhân Tình
 0 phần     Đã nghe: 6.338
Nuôi Nhân Tình
HAY Ngủ Với Kẻ Thù
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 7.869
Ngủ Với Kẻ Thù
Hết Đêm Chiều Chồng
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 8.623
Hết Đêm Chiều Chồng
Gái Bán Hoa
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.577
Gái Bán Hoa
Qua Đêm 1 Tỷ
 0 phần     Đã nghe: 6.200
Qua Đêm 1 Tỷ
Yêu Điên Cuồng
 0 phần     Đã nghe: 7.638
Yêu Điên Cuồng
Nô Lệ Tình
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 10.291
Nô Lệ Tình
Một Đêm Cuối Cùng
 0 phần     Đã nghe: 10.782
Một Đêm Cuối Cùng
Mùi Đời Gái 18
 0 phần     Đã nghe: 5.824
Mùi Đời Gái 18
Trộm Giống
9 vote
 0 phần     Đã nghe: 12.836
Trộm Giống
Lần Đầu Của Em
 0 phần     Đã nghe: 9.221
Lần Đầu Của Em
Sa Cơ Vì Sắc
 0 phần     Đã nghe: 5.606
Sa Cơ Vì Sắc
Một Đêm Quá Đà
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 8.782
Một Đêm Quá Đà
Tình Cũ Một Đêm
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 9.991
Tình Cũ Một Đêm
HAY Chuyện Vợ Chồng
 0 phần     Đã nghe: 9.602
Chuyện Vợ Chồng
HAY Thèm Chồng Một Đêm
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 7.784
Thèm Chồng Một Đêm
ĐẶC SẮC 500 Triệu Một Đêm
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 9.823
500 Triệu Một Đêm
Ngược Gió Ngược Cả Yêu Thương
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 7.793
Ngược Gió Ngược Cả Yêu Thương
Tập 02 Vắng Chồng Một Đêm
 0 phần     Đã nghe: 14.058
Vắng Chồng Một Đêm
HAY Đêm Tình Định Mệnh
5 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.027
Đêm Tình Định Mệnh
Yêu Anh Nếu Em Dám
 0 phần     Đã nghe: 5.043
Yêu Anh Nếu Em Dám
Vợ Yêu Đến Rồi
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 33.144
Vợ Yêu Đến Rồi
Tư Cách Của Một Con Đĩ
9 vote
 0 phần     Đã nghe: 15.768
Tư Cách Của Một Con Đĩ
Đêm Say Định Mệnh
24 vote
 0 phần     Đã nghe: 33.049
Đêm Say Định Mệnh
TẬP 14 Người Vợ Nô Lệ
31 vote
 0 phần     Đã nghe: 23.282
Người Vợ Nô Lệ
HAY Em Dám Ngủ Với Tôi Chứ
 0 phần     Đã nghe: 21.529
Em Dám Ngủ Với Tôi Chứ
HAY Thèm Tình
7 vote
 0 phần     Đã nghe: 19.512
Thèm Tình
HAY Tôi Là Gái Dịch Vụ
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 19.245
Tôi Là Gái Dịch Vụ
Cưng Vợ Đến Tận Cùng
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 20.028
Cưng Vợ Đến Tận Cùng
Trả Thù Tình - Truyện Ngôn Tình
0 vote
 1 phần     Đã nghe: 17.434
Trả Thù Tình - Truyện Ngôn Tình