Sắp xếp Audio
Đêm Cuồng Thê
 0 phần     Đã nghe: 7.064
Đêm Cuồng Thê
Cơn Say Dục Vọng
 0 phần     Đã nghe: 41.888
Cơn Say Dục Vọng
Một Đêm Lừa Tình
 0 phần     Đã nghe: 5.701
Một Đêm Lừa Tình
Một Lòng Một Dạ
 0 phần     Đã nghe: 7.617
Một Lòng Một Dạ
Nuôi Nhân Tình
 0 phần     Đã nghe: 4.796
Nuôi Nhân Tình
HAY Ngủ Với Kẻ Thù
 0 phần     Đã nghe: 5.464
Ngủ Với Kẻ Thù
Hết Đêm Chiều Chồng
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 7.216
Hết Đêm Chiều Chồng
Gái Bán Hoa
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.626
Gái Bán Hoa
Qua Đêm 1 Tỷ
 0 phần     Đã nghe: 4.838
Qua Đêm 1 Tỷ
Yêu Điên Cuồng
 0 phần     Đã nghe: 5.438
Yêu Điên Cuồng
Nô Lệ Tình
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 8.094
Nô Lệ Tình
Một Đêm Cuối Cùng
 0 phần     Đã nghe: 7.835
Một Đêm Cuối Cùng
Mùi Đời Gái 18
 0 phần     Đã nghe: 4.477
Mùi Đời Gái 18
Trộm Giống
9 vote
 0 phần     Đã nghe: 11.515
Trộm Giống
Lần Đầu Của Em
 0 phần     Đã nghe: 6.615
Lần Đầu Của Em
Sa Cơ Vì Sắc
 0 phần     Đã nghe: 4.588
Sa Cơ Vì Sắc
Một Đêm Quá Đà
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.901
Một Đêm Quá Đà
Tình Cũ Một Đêm
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 8.848
Tình Cũ Một Đêm
HAY Chuyện Vợ Chồng
 0 phần     Đã nghe: 8.004
Chuyện Vợ Chồng
HAY Thèm Chồng Một Đêm
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.973
Thèm Chồng Một Đêm
ĐẶC SẮC 500 Triệu Một Đêm
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 7.889
500 Triệu Một Đêm
Ngược Gió Ngược Cả Yêu Thương
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.859
Ngược Gió Ngược Cả Yêu Thương
Tập 02 Vắng Chồng Một Đêm
 0 phần     Đã nghe: 11.933
Vắng Chồng Một Đêm
HAY Đêm Tình Định Mệnh
5 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.015
Đêm Tình Định Mệnh
Yêu Anh Nếu Em Dám
 0 phần     Đã nghe: 4.182
Yêu Anh Nếu Em Dám
Vợ Yêu Đến Rồi
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 30.794
Vợ Yêu Đến Rồi
Tư Cách Của Một Con Đĩ
8 vote
 0 phần     Đã nghe: 14.821
Tư Cách Của Một Con Đĩ
Đêm Say Định Mệnh
24 vote
 0 phần     Đã nghe: 30.497
Đêm Say Định Mệnh
TẬP 14 Người Vợ Nô Lệ
29 vote
 0 phần     Đã nghe: 21.838
Người Vợ Nô Lệ
HAY Em Dám Ngủ Với Tôi Chứ
 0 phần     Đã nghe: 20.023
Em Dám Ngủ Với Tôi Chứ
HAY Thèm Tình
7 vote
 0 phần     Đã nghe: 18.199
Thèm Tình
HAY Tôi Là Gái Dịch Vụ
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 17.934
Tôi Là Gái Dịch Vụ
Cưng Vợ Đến Tận Cùng
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 18.278
Cưng Vợ Đến Tận Cùng
Trả Thù Tình - Truyện Ngôn Tình
0 vote
 1 phần     Đã nghe: 16.333
Trả Thù Tình - Truyện Ngôn Tình