Tác giả: Phạm Kiều Trang

Sắp xếp Audio
Vượt Qua Giông Bão
1 vote
 11:10 23/03/2023
Vượt Qua Giông Bão
Bởi Vì Yêu Em
1 vote
 11:10 23/03/2023
Bởi Vì Yêu Em
HAY Một Đời Một Kiếp Quá Xa Xôi
11 vote
 11:10 23/03/2023
Một Đời Một Kiếp Quá Xa Xôi
Đánh Tráo Số Phận
3 vote
 11:10 23/03/2023
Đánh Tráo Số Phận
Yêu Người Không Thể Bỏ Lỡ
24 vote
 11:10 23/03/2023
Yêu Người Không Thể Bỏ Lỡ
Đi Theo Ánh Mặt Trời
10 vote
 11:10 23/03/2023
Đi Theo Ánh Mặt Trời
Lấy Người Không Yêu Mình
15 vote
 11:10 23/03/2023
Lấy Người Không Yêu Mình
Gặp Người Đúng Lúc
13 vote
 11:10 23/03/2023
Gặp Người Đúng Lúc
Yêu Trong Đợi Chờ
10 vote
 11:10 23/03/2023
Yêu Trong Đợi Chờ
Vốn Là Nhân Duyên
4 vote
 11:10 23/03/2023
Vốn Là Nhân Duyên
Đàn Bà Không Biết Đẻ
2 vote
 11:10 23/03/2023
Đàn Bà Không Biết Đẻ
Gió Đông Bên Em
2 vote
 11:10 23/03/2023
Gió Đông Bên Em
Mối Tình 20 Năm
3 vote
 11:10 23/03/2023
Mối Tình 20 Năm
Thanh Xuân Của Em Là Anh
1 vote
 11:10 23/03/2023
Thanh Xuân Của Em Là Anh
Qua Một Đời Chồng
 11:10 23/03/2023
Qua Một Đời Chồng
Vẫn Cứ Thích Em
3 vote
 11:10 23/03/2023
Vẫn Cứ Thích Em
Si Mê Bất Chấp
4 vote
 11:10 23/03/2023
Si Mê Bất Chấp
Cánh Hoa Tàn Trong Gió
1 vote
 11:10 23/03/2023
Cánh Hoa Tàn Trong Gió
Tình Yêu Cố Chấp
13 vote
 11:10 23/03/2023
Tình Yêu Cố Chấp
Bảy Năm Không Oán Không Hối
190 vote
 11:10 23/03/2023
Bảy Năm Không Oán Không Hối