Tác giả: Phạm Kiều Trang

Sắp xếp Audio
Yêu Trong Đợi Chờ
1 vote
 12:03 22/01/2020
Yêu Trong Đợi Chờ
Vốn Là Nhân Duyên
 12:03 22/01/2020
Vốn Là Nhân Duyên
Gió Đông Bên Em
 12:03 22/01/2020
Gió Đông Bên Em
Mối Tình 20 Năm
 12:03 22/01/2020
Mối Tình 20 Năm
Qua Một Đời Chồng
 12:03 22/01/2020
Qua Một Đời Chồng
Vẫn Cứ Thích Em
1 vote
 12:03 22/01/2020
Vẫn Cứ Thích Em
Si Mê Bất Chấp
 12:03 22/01/2020
Si Mê Bất Chấp
Cánh Hoa Tàn Trong Gió
 12:03 22/01/2020
Cánh Hoa Tàn Trong Gió
Tình Yêu Cố Chấp
 12:03 22/01/2020
Tình Yêu Cố Chấp
Bảy Năm Không Oán Không Hối
0 vote
 12:03 22/01/2020
Bảy Năm Không Oán Không Hối