Tác giả: Phạm Kiều Trang

Sắp xếp Audio
Đi Theo Ánh Mặt Trời
2 vote
 02:36 05/08/2020
Đi Theo Ánh Mặt Trời
Lấy Người Không Yêu Mình
2 vote
 02:36 05/08/2020
Lấy Người Không Yêu Mình
Gặp Người Đúng Lúc
1 vote
 02:36 05/08/2020
Gặp Người Đúng Lúc
Yêu Trong Đợi Chờ
1 vote
 02:36 05/08/2020
Yêu Trong Đợi Chờ
Vốn Là Nhân Duyên
1 vote
 02:36 05/08/2020
Vốn Là Nhân Duyên
Gió Đông Bên Em
 02:36 05/08/2020
Gió Đông Bên Em
Mối Tình 20 Năm
 02:36 05/08/2020
Mối Tình 20 Năm
Qua Một Đời Chồng
 02:36 05/08/2020
Qua Một Đời Chồng
Vẫn Cứ Thích Em
1 vote
 02:36 05/08/2020
Vẫn Cứ Thích Em
Si Mê Bất Chấp
1 vote
 02:36 05/08/2020
Si Mê Bất Chấp
Cánh Hoa Tàn Trong Gió
 02:36 05/08/2020
Cánh Hoa Tàn Trong Gió
Tình Yêu Cố Chấp
 02:36 05/08/2020
Tình Yêu Cố Chấp
Bảy Năm Không Oán Không Hối
0 vote
 02:36 05/08/2020
Bảy Năm Không Oán Không Hối