Tác giả: Phạm Kiều Trang

Sắp xếp Audio
Yêu Người Không Thể Bỏ Lỡ
7 vote
 23:45 17/06/2021
Yêu Người Không Thể Bỏ Lỡ
Đi Theo Ánh Mặt Trời
6 vote
 23:45 17/06/2021
Đi Theo Ánh Mặt Trời
Lấy Người Không Yêu Mình
4 vote
 23:45 17/06/2021
Lấy Người Không Yêu Mình
Gặp Người Đúng Lúc
2 vote
 23:45 17/06/2021
Gặp Người Đúng Lúc
Yêu Trong Đợi Chờ
3 vote
 23:45 17/06/2021
Yêu Trong Đợi Chờ
Vốn Là Nhân Duyên
1 vote
 23:45 17/06/2021
Vốn Là Nhân Duyên
Đàn Bà Không Biết Đẻ
2 vote
 23:45 17/06/2021
Đàn Bà Không Biết Đẻ
Gió Đông Bên Em
 23:45 17/06/2021
Gió Đông Bên Em
Mối Tình 20 Năm
1 vote
 23:45 17/06/2021
Mối Tình 20 Năm
Qua Một Đời Chồng
 23:45 17/06/2021
Qua Một Đời Chồng
Vẫn Cứ Thích Em
3 vote
 23:45 17/06/2021
Vẫn Cứ Thích Em
Si Mê Bất Chấp
2 vote
 23:45 17/06/2021
Si Mê Bất Chấp
Cánh Hoa Tàn Trong Gió
1 vote
 23:45 17/06/2021
Cánh Hoa Tàn Trong Gió
Tình Yêu Cố Chấp
1 vote
 23:45 17/06/2021
Tình Yêu Cố Chấp
Bảy Năm Không Oán Không Hối
4 vote
 23:45 17/06/2021
Bảy Năm Không Oán Không Hối