Tác giả: Phạm Kiều Trang

Sắp xếp Audio
Tập 04 Giá Như Đừng Gặp Gỡ
 00:14 06/12/2022
Giá Như Đừng Gặp Gỡ
Vượt Qua Giông Bão
 00:14 06/12/2022
Vượt Qua Giông Bão
Bởi Vì Yêu Em
1 vote
 00:14 06/12/2022
Bởi Vì Yêu Em
HAY Một Đời Một Kiếp Quá Xa Xôi
10 vote
 00:14 06/12/2022
Một Đời Một Kiếp Quá Xa Xôi
Đánh Tráo Số Phận
2 vote
 00:14 06/12/2022
Đánh Tráo Số Phận
Yêu Người Không Thể Bỏ Lỡ
22 vote
 00:14 06/12/2022
Yêu Người Không Thể Bỏ Lỡ
Đi Theo Ánh Mặt Trời
9 vote
 00:14 06/12/2022
Đi Theo Ánh Mặt Trời
Lấy Người Không Yêu Mình
15 vote
 00:14 06/12/2022
Lấy Người Không Yêu Mình
Gặp Người Đúng Lúc
13 vote
 00:14 06/12/2022
Gặp Người Đúng Lúc
Yêu Trong Đợi Chờ
8 vote
 00:14 06/12/2022
Yêu Trong Đợi Chờ
Vốn Là Nhân Duyên
4 vote
 00:14 06/12/2022
Vốn Là Nhân Duyên
Đàn Bà Không Biết Đẻ
2 vote
 00:14 06/12/2022
Đàn Bà Không Biết Đẻ
Gió Đông Bên Em
2 vote
 00:14 06/12/2022
Gió Đông Bên Em
Mối Tình 20 Năm
3 vote
 00:14 06/12/2022
Mối Tình 20 Năm
Thanh Xuân Của Em Là Anh
1 vote
 00:14 06/12/2022
Thanh Xuân Của Em Là Anh
Qua Một Đời Chồng
 00:14 06/12/2022
Qua Một Đời Chồng
Vẫn Cứ Thích Em
3 vote
 00:14 06/12/2022
Vẫn Cứ Thích Em
Si Mê Bất Chấp
4 vote
 00:14 06/12/2022
Si Mê Bất Chấp
Cánh Hoa Tàn Trong Gió
1 vote
 00:14 06/12/2022
Cánh Hoa Tàn Trong Gió
Tình Yêu Cố Chấp
13 vote
 00:14 06/12/2022
Tình Yêu Cố Chấp
Bảy Năm Không Oán Không Hối
10 vote
 00:14 06/12/2022
Bảy Năm Không Oán Không Hối