Tác giả: Phạm Kiều Trang

Sắp xếp Audio
Yêu Người Không Thể Bỏ Lỡ
19 vote
 05:28 21/01/2022
Yêu Người Không Thể Bỏ Lỡ
Đi Theo Ánh Mặt Trời
8 vote
 05:28 21/01/2022
Đi Theo Ánh Mặt Trời
Lấy Người Không Yêu Mình
10 vote
 05:28 21/01/2022
Lấy Người Không Yêu Mình
Gặp Người Đúng Lúc
11 vote
 05:28 21/01/2022
Gặp Người Đúng Lúc
Yêu Trong Đợi Chờ
6 vote
 05:28 21/01/2022
Yêu Trong Đợi Chờ
Vốn Là Nhân Duyên
3 vote
 05:28 21/01/2022
Vốn Là Nhân Duyên
Đàn Bà Không Biết Đẻ
2 vote
 05:28 21/01/2022
Đàn Bà Không Biết Đẻ
Gió Đông Bên Em
2 vote
 05:28 21/01/2022
Gió Đông Bên Em
Mối Tình 20 Năm
2 vote
 05:28 21/01/2022
Mối Tình 20 Năm
Qua Một Đời Chồng
 05:28 21/01/2022
Qua Một Đời Chồng
Vẫn Cứ Thích Em
3 vote
 05:28 21/01/2022
Vẫn Cứ Thích Em
Si Mê Bất Chấp
4 vote
 05:28 21/01/2022
Si Mê Bất Chấp
Cánh Hoa Tàn Trong Gió
1 vote
 05:28 21/01/2022
Cánh Hoa Tàn Trong Gió
Tình Yêu Cố Chấp
7 vote
 05:28 21/01/2022
Tình Yêu Cố Chấp
Bảy Năm Không Oán Không Hối
8 vote
 05:28 21/01/2022
Bảy Năm Không Oán Không Hối