Sắp xếp Audio
Sống Với Tình Nhân Của Bố
 0 phần     Đã nghe: 2.503
Sống Với Tình Nhân Của Bố
Nhân Duyên An Bài
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.647
Nhân Duyên An Bài
Kỹ Sư Nuôi Con Cho Vợ Khùng
 0 phần     Đã nghe: 1.804
Kỹ Sư Nuôi Con Cho Vợ Khùng
Món Nợ Duyên Tình
 0 phần     Đã nghe: 4.918
Món Nợ Duyên Tình
Lấy Vợ Cãi Mẹ
 0 phần     Đã nghe: 2.223
Lấy Vợ Cãi Mẹ
Đàn Bà Đa Đoan
 0 phần     Đã nghe: 2.503
Đàn Bà Đa Đoan
Một Đám Cưới Hai Người Chồng
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.468
Một Đám Cưới Hai Người Chồng
Hẹn Ước Con Hầu Và Cậu Chủ
 0 phần     Đã nghe: 4.887
Hẹn Ước Con Hầu Và Cậu Chủ
Kẻ Thứ Ba
 0 phần     Đã nghe: 2.504
Kẻ Thứ Ba
Cô Ấy Là Vợ Anh
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.836
Cô Ấy Là Vợ Anh
Tìm Anh Giữa Chốn Hư Vô
 0 phần     Đã nghe: 4.696
Tìm Anh Giữa Chốn Hư Vô
Định Mệnh Trước Ngày Cưới
 0 phần     Đã nghe: 2.603
Định Mệnh Trước Ngày Cưới
Đẳng Cấp Em Dâu
 0 phần     Đã nghe: 1.988
Đẳng Cấp Em Dâu
Hôn Nhân Máu
 0 phần     Đã nghe: 3.714
Hôn Nhân Máu
Thay Chị Làm Cô Dâu
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 9.160
Thay Chị Làm Cô Dâu
Mẹ Cơ Trưởng Khinh Con Dâu Nghèo
 0 phần     Đã nghe: 2.630
Mẹ Cơ Trưởng Khinh Con Dâu Nghèo
Máy Đẻ
 0 phần     Đã nghe: 2.284
Máy Đẻ
Nóc Nhà Lấy Tạm
 0 phần     Đã nghe: 4.451
Nóc Nhà Lấy Tạm
Tập 01 Lấy Được Chồng Giàu Nhưng Phế
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.936
Lấy Được Chồng Giàu Nhưng Phế
Yêu Anh Đến Đau Lòng
 0 phần     Đã nghe: 14.245
Yêu Anh Đến Đau Lòng
4 Năm Định Mệnh Của Gái Ế
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.824
4 Năm Định Mệnh Của Gái Ế
Giúp Việc Giả Làm Người Yêu Chủ Tịch
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.793
Giúp Việc Giả Làm Người Yêu Chủ Tịch
Mẹ Chồng Thuê Giúp Việc Trẻ
 0 phần     Đã nghe: 4.062
Mẹ Chồng Thuê Giúp Việc Trẻ
Gái Tơ Lấy Chồng Già
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.376
Gái Tơ Lấy Chồng Già
Yêu Điên Cuồng
 0 phần     Đã nghe: 6.571
Yêu Điên Cuồng
Tập 01 Mượn Chồng Bạn Thân
 0 phần     Đã nghe: 2.819
Mượn Chồng Bạn Thân
Lấy Chồng Giang Hồ
 0 phần     Đã nghe: 3.053
Lấy Chồng Giang Hồ
Cạm Bẫy Ái Tình
 0 phần     Đã nghe: 3.233
Cạm Bẫy Ái Tình
Giám Đốc Lấy Vợ Điên
 0 phần     Đã nghe: 4.285
Giám Đốc Lấy Vợ Điên
Khâu Lại Hạnh Phúc
 0 phần     Đã nghe: 3.178
Khâu Lại Hạnh Phúc
Từ Chối Chủ Tịch Yêu Bác Sĩ Trẻ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.094
Từ Chối Chủ Tịch Yêu Bác Sĩ Trẻ
Nhà Giàu Khinh Con Dâu
 0 phần     Đã nghe: 2.806
Nhà Giàu Khinh Con Dâu
Tráo Đổi Vận Mệnh
 0 phần     Đã nghe: 2.566
Tráo Đổi Vận Mệnh
Mẹ Ép Lấy Vợ Trẻ
 0 phần     Đã nghe: 3.008
Mẹ Ép Lấy Vợ Trẻ
Đêm Định Mệnh
9 vote
 0 phần     Đã nghe: 11.464
Đêm Định Mệnh
Tay Trái Nắm Tay Em
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.548
Tay Trái Nắm Tay Em
Mưa Tình
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.131
Mưa Tình
Hẹn Em Kiếp Sau
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.997
Hẹn Em Kiếp Sau
Tuổi 18 Vào Đời
 0 phần     Đã nghe: 27.399
Tuổi 18 Vào Đời
Yêu Giả Phó Giám Đốc
 0 phần     Đã nghe: 5.187
Yêu Giả Phó Giám Đốc
Thú Vui Hoan Lạc
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.634
Thú Vui Hoan Lạc
Có Con Với Người Lạ
 0 phần     Đã nghe: 4.670
Có Con Với Người Lạ
Em Chính Là Một Khóm Hoa Dại
 0 phần     Đã nghe: 2.854
Em Chính Là Một Khóm Hoa Dại
Thay Lòng Đổi Dạ
 0 phần     Đã nghe: 2.938
Thay Lòng Đổi Dạ
Nô Lệ Tình
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 8.849
Nô Lệ Tình
Chồng Già Mua Vợ Trẻ
 0 phần     Đã nghe: 3.907
Chồng Già Mua Vợ Trẻ
Giành Giật Yêu Thương
 0 phần     Đã nghe: 2.849
Giành Giật Yêu Thương