Sắp xếp Audio
Dâng Hiến Lần Đầu
 0 phần     Đã nghe: 3.911
Dâng Hiến Lần Đầu
Đại Giá Xóa Nợ Cho Gái Nghèo
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.938
Đại Giá Xóa Nợ Cho Gái Nghèo
Định Mệnh - MC Thu Huệ
 0 phần     Đã nghe: 1.281
Định Mệnh - MC Thu Huệ
Vợ Và Tình Nhân
 0 phần     Đã nghe: 2.078
Vợ Và Tình Nhân
Giả Nghèo Tuyển Chồng Giám Đốc
 0 phần     Đã nghe: 2.678
Giả Nghèo Tuyển Chồng Giám Đốc
Cấm Đoán
 0 phần     Đã nghe: 1.272
Cấm Đoán
Ông Chủ Giàu Nuôi Vợ Quê
 0 phần     Đã nghe: 1.944
Ông Chủ Giàu Nuôi Vợ Quê
Gả Con Dâu
 0 phần     Đã nghe: 3.099
Gả Con Dâu
3 Đêm Chiều Chồng
 0 phần     Đã nghe: 3.587
3 Đêm Chiều Chồng
Tập 09 Cơn Say Dục Vọng - MC Thu Huệ
 0 phần     Đã nghe: 2.267
Cơn Say Dục Vọng - MC Thu Huệ
Nhà Không Có Nóc
 0 phần     Đã nghe: 1.289
Nhà Không Có Nóc
Lỡ Hẹn
 0 phần     Đã nghe: 954
Lỡ Hẹn
Gái Xóm Trọ
 0 phần     Đã nghe: 2.231
Gái Xóm Trọ
19 Tuổi Lấy Chồng Điên
 0 phần     Đã nghe: 1.679
19 Tuổi Lấy Chồng Điên
Còn Đau Là Còn Thương
 0 phần     Đã nghe: 925
Còn Đau Là Còn Thương
Lấy Chồng Chủ Tịch
 0 phần     Đã nghe: 1.292
Lấy Chồng Chủ Tịch
Chồng Mới
 0 phần     Đã nghe: 2.139
Chồng Mới
Nhắm Mắt Lấy Tạm
 0 phần     Đã nghe: 1.469
Nhắm Mắt Lấy Tạm
Tình Yêu Dưới Vực Sâu
 0 phần     Đã nghe: 913
Tình Yêu Dưới Vực Sâu
Cô Vợ Giả
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.447
Cô Vợ Giả
Giám Đốc Đổi Vợ
 0 phần     Đã nghe: 1.245
Giám Đốc Đổi Vợ
Cô Vợ Trời Cho - MC Thu Huệ
 0 phần     Đã nghe: 1.670
Cô Vợ Trời Cho - MC Thu Huệ
Người Vợ Mua - MC Thu Huệ
 0 phần     Đã nghe: 1.783
Người Vợ Mua - MC Thu Huệ
Một Lần Trao Thân
 0 phần     Đã nghe: 1.547
Một Lần Trao Thân
Lầm Lỡ Tuổi 18
 0 phần     Đã nghe: 1.365
Lầm Lỡ Tuổi 18
Người Vợ Mua
 0 phần     Đã nghe: 5.663
Người Vợ Mua
Lời Hứa Đàn Ông
 0 phần     Đã nghe: 4.301
Lời Hứa Đàn Ông
Bán Vợ Cho Chủ
 0 phần     Đã nghe: 1.689
Bán Vợ Cho Chủ
Ngủ Nhầm Một Đêm
 0 phần     Đã nghe: 2.159
Ngủ Nhầm Một Đêm
Đời Con Gái
 0 phần     Đã nghe: 3.080
Đời Con Gái
Nuôi Hộ Bạn Vợ
 0 phần     Đã nghe: 874
Nuôi Hộ Bạn Vợ
Dục Vọng Đàn Bà
 0 phần     Đã nghe: 1.365
Dục Vọng Đàn Bà
Lấy Chồng Bác Sĩ
 0 phần     Đã nghe: 2.789
Lấy Chồng Bác Sĩ
Hợp Đồng Yêu
 0 phần     Đã nghe: 1.732
Hợp Đồng Yêu
Hồn Ước Lấy Chồng Cứu Cha
 0 phần     Đã nghe: 1.641
Hồn Ước Lấy Chồng Cứu Cha
Cưới Vợ Cho Chồng
 0 phần     Đã nghe: 921
Cưới Vợ Cho Chồng
Cô Hàng Xóm Một Con
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.558
Cô Hàng Xóm Một Con
HAY Ngủ Với Kẻ Thù
 0 phần     Đã nghe: 1.883
Ngủ Với Kẻ Thù
Cô Vợ Chọn Bừa
 0 phần     Đã nghe: 2.406
Cô Vợ Chọn Bừa
Tìm Anh Giữa Chốn Hư Vô
 0 phần     Đã nghe: 1.945
Tìm Anh Giữa Chốn Hư Vô
Thay Chị Làm Cô Dâu
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.966
Thay Chị Làm Cô Dâu
Yêu Anh Đến Đau Lòng
 0 phần     Đã nghe: 11.901
Yêu Anh Đến Đau Lòng
Yêu Điên Cuồng
 0 phần     Đã nghe: 1.727
Yêu Điên Cuồng
Tập 01 Mượn Chồng Bạn Thân
 0 phần     Đã nghe: 805
Mượn Chồng Bạn Thân
Từ Chối Chủ Tịch Yêu Bác Sĩ Trẻ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.447
Từ Chối Chủ Tịch Yêu Bác Sĩ Trẻ
Đêm Định Mệnh
6 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.963
Đêm Định Mệnh
Mưa Tình
 0 phần     Đã nghe: 1.939
Mưa Tình