Sắp xếp Audio
Miên Man Nỗi Nhớ
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 12.825
Miên Man Nỗi Nhớ
Đại Thiếu Gia Em Lạy Cậu
11 vote
 0 phần     Đã nghe: 26.241
Đại Thiếu Gia Em Lạy Cậu
Trái Tim Đá
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 12.203
Trái Tim Đá
HOT Đừng Gọi Chú Nữa Vì Anh Yêu Em
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 11.100
Đừng Gọi Chú Nữa Vì Anh Yêu Em
Mày Không Đi Anh Vác Mày Đi
9 vote
 0 phần     Đã nghe: 15.397
Mày Không Đi Anh Vác Mày Đi
HOT Cô Vợ Nhí Đáng Yêu
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 12.221
Cô Vợ Nhí Đáng Yêu
HAY Cuộc Hôn Nhân Định Mệnh
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 13.048
Cuộc Hôn Nhân Định Mệnh
HAY Vị Hôn Thê Sát Thủ Của Tôi
13 vote
 0 phần     Đã nghe: 11.679
Vị Hôn Thê Sát Thủ Của Tôi
Trong Tim Tôi Chỉ Có Cô Thôi Đồ Ngốc
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 10.298
Trong Tim Tôi Chỉ Có Cô Thôi Đồ Ngốc
Định Mệnh
 0 phần     Đã nghe: 18.423
Định Mệnh
HAY Nếu Em Chết Tôi Sẽ Phá Tan Nhà Em
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 16.228
Nếu Em Chết Tôi Sẽ Phá Tan Nhà Em
Vợ Ơi Sao Em Quậy Quá Vậy
 0 phần     Đã nghe: 12.840
Vợ Ơi Sao Em Quậy Quá Vậy
TẬP 03 Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy
5 vote
 0 phần     Đã nghe: 12.566
Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy
Cô Học Sinh Cá Biệt
6 vote
 0 phần     Đã nghe: 16.291
Cô Học Sinh Cá Biệt
HAY Em Là Nhà
6 vote
 0 phần     Đã nghe: 19.658
Em Là Nhà
Kế Hoạch Mai Mối
 0 phần     Đã nghe: 18.714
Kế Hoạch Mai Mối
Hợp Đồng Sinh Baby
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 11.068
Hợp Đồng Sinh Baby
Mối Tình Đầu Của Tôi
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 12.034
Mối Tình Đầu Của Tôi
Hợp Đồng Đặc Biệt
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 15.223
Hợp Đồng Đặc Biệt
100 Lý Do Không Thích Anh
 1 phần     Đã nghe: 9.785
100 Lý Do Không Thích Anh
Yêu Nhầm Bạn Thân
3 vote
 1 phần     Đã nghe: 14.324
Yêu Nhầm Bạn Thân
Anh Sẽ Lau Nước Mắt Cho Em
 1 phần     Đã nghe: 10.723
Anh Sẽ Lau Nước Mắt Cho Em
HOT Hôn Nhân Sắp Đặt - Truyện Ngắn Hay
3 vote
 1 phần     Đã nghe: 12.455
Hôn Nhân Sắp Đặt - Truyện Ngắn Hay
Chỉ Vì Yêu Anh
 1 phần     Đã nghe: 16.097
Chỉ Vì Yêu Anh
Yêu Anh Trai Nuôi - Truyện Ngôn Tình
1 vote
 1 phần     Đã nghe: 16.667
Yêu Anh Trai Nuôi - Truyện Ngôn Tình
Anh Hàng Xóm - Truyện Ngôn Tình
0 vote
 1 phần     Đã nghe: 17.514
Anh Hàng Xóm - Truyện Ngôn Tình