Sắp xếp Audio
TẬP 05 Một Chữ Tình
 0 phần     Đã nghe: 10.292
Một Chữ Tình
Còn Có Thể Yêu
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.013
Còn Có Thể Yêu
TẬP 14 Đêm Tình
8 vote
 0 phần     Đã nghe: 10.770
Đêm Tình
Phải Lòng Cô Giáo
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 7.093
Phải Lòng Cô Giáo
Người Tình Thứ 3
 0 phần     Đã nghe: 6.158
Người Tình Thứ 3
Tình Nhân Hợp Đồng
12 vote
 0 phần     Đã nghe: 13.070
Tình Nhân Hợp Đồng
Trốn Tình
5 vote
 0 phần     Đã nghe: 8.322
Trốn Tình
Yêu Người Không Thể Bỏ Lỡ
18 vote
 0 phần     Đã nghe: 7.176
Yêu Người Không Thể Bỏ Lỡ
Lấy Chồng Thay Chủ
11 vote
 0 phần     Đã nghe: 10.781
Lấy Chồng Thay Chủ
Lấy Nhầm Chồng - Mộc Miên
16 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.524
Lấy Nhầm Chồng - Mộc Miên
Hồng Nhan Bạc Tỷ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.550
Hồng Nhan Bạc Tỷ
Lấy Chồng Thiếu Gia
9 vote
 0 phần     Đã nghe: 12.607
Lấy Chồng Thiếu Gia
Hôn Nhân Bạc Tỷ
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.743
Hôn Nhân Bạc Tỷ
TẬP 07 Hai Đám Cưới
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.882
Hai Đám Cưới
TẬP 04 Yêu Em Là Định Mệnh
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.014
Yêu Em Là Định Mệnh
TẬP 03 Kế Hoạch Đào Mỏ
 0 phần     Đã nghe: 3.081
Kế Hoạch Đào Mỏ
Một Bước Lên Mây
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.406
Một Bước Lên Mây
TẬP 06 Gả Vào Phạm Gia
 0 phần     Đã nghe: 3.708
Gả Vào Phạm Gia
Về Nước Lấy Chồng
5 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.103
Về Nước Lấy Chồng
Con Ở Của Cậu
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.520
Con Ở Của Cậu
Vốn Dĩ Là Nhân Duyên
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.161
Vốn Dĩ Là Nhân Duyên
Bán Đời
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.907
Bán Đời
HAY - TẬP 11 Chuyện Làm Dâu
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.283
Chuyện Làm Dâu
TẬP 06 Lỡ Một Lần Chồng
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.751
Lỡ Một Lần Chồng
Thở Nhẹ
9 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.594
Thở Nhẹ
Con Nối Dõi
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.115
Con Nối Dõi
Vợ Là Gái Một Con
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.366
Vợ Là Gái Một Con
Trinh Tiết Đàn Bà
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.759
Trinh Tiết Đàn Bà
Ngủ Một Đêm
9 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.008
Ngủ Một Đêm
Đêm Tân Hôn Định Mệnh
27 vote
 0 phần     Đã nghe: 24.116
Đêm Tân Hôn Định Mệnh
Tình Yêu Và Ràng Buộc
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.369
Tình Yêu Và Ràng Buộc
Đêm Say
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.760
Đêm Say
Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.448
Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh
Chỉ Yêu Mình Em
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.886
Chỉ Yêu Mình Em
TẬP 05 Lỡ Yêu Người Không Nên Yêu
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.411
Lỡ Yêu Người Không Nên Yêu
5 Năm Không Bằng 5 Tháng
7 vote
 0 phần     Đã nghe: 7.725
5 Năm Không Bằng 5 Tháng
Mẹ Chồng Tôi - Dạ Thảo
 0 phần     Đã nghe: 2.559
Mẹ Chồng Tôi - Dạ Thảo
Nghề Đẻ Thuê
6 vote
 0 phần     Đã nghe: 7.043
Nghề Đẻ Thuê
Đi Theo Ánh Mặt Trời
8 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.143
Đi Theo Ánh Mặt Trời
Bí Mật Của Anh
 0 phần     Đã nghe: 4.279
Bí Mật Của Anh
5 Năm Thương Nhớ
 0 phần     Đã nghe: 2.968
5 Năm Thương Nhớ
Xin Hãy Ôm Em
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.019
Xin Hãy Ôm Em
TẬP 06 Kiếp Tình Thù
 0 phần     Đã nghe: 3.453
Kiếp Tình Thù
Chuyện Bắt Đầu Từ Một Nụ Hồng
 0 phần     Đã nghe: 3.460
Chuyện Bắt Đầu Từ Một Nụ Hồng
Anh Chồng Nhập Khẩu
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.425
Anh Chồng Nhập Khẩu
Ai Mới Là Người Thứ 3
 0 phần     Đã nghe: 3.276
Ai Mới Là Người Thứ 3
Cám Dỗ
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.250
Cám Dỗ
Trả Thù Chồng Chưa Cưới
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.948
Trả Thù Chồng Chưa Cưới