Sắp xếp Audio
TẬP 05 Một Chữ Tình
 0 phần     Đã nghe: 7.554
Một Chữ Tình
Còn Có Thể Yêu
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.563
Còn Có Thể Yêu
TẬP 14 Đêm Tình
5 vote
 0 phần     Đã nghe: 7.707
Đêm Tình
Phải Lòng Cô Giáo
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.152
Phải Lòng Cô Giáo
Người Tình Thứ 3
 0 phần     Đã nghe: 4.595
Người Tình Thứ 3
Tình Nhân Hợp Đồng
11 vote
 0 phần     Đã nghe: 10.188
Tình Nhân Hợp Đồng
Trốn Tình
5 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.250
Trốn Tình
Yêu Người Không Thể Bỏ Lỡ
11 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.664
Yêu Người Không Thể Bỏ Lỡ
Lấy Chồng Thay Chủ
11 vote
 0 phần     Đã nghe: 8.306
Lấy Chồng Thay Chủ
Lấy Nhầm Chồng - Mộc Miên
14 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.163
Lấy Nhầm Chồng - Mộc Miên
Hồng Nhan Bạc Tỷ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.742
Hồng Nhan Bạc Tỷ
Lấy Chồng Thiếu Gia
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 9.702
Lấy Chồng Thiếu Gia
Hôn Nhân Bạc Tỷ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.664
Hôn Nhân Bạc Tỷ
TẬP 07 Hai Đám Cưới
 0 phần     Đã nghe: 2.840
Hai Đám Cưới
TẬP 04 Yêu Em Là Định Mệnh
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.260
Yêu Em Là Định Mệnh
TẬP 03 Kế Hoạch Đào Mỏ
 0 phần     Đã nghe: 2.122
Kế Hoạch Đào Mỏ
Một Bước Lên Mây
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.901
Một Bước Lên Mây
TẬP 06 Gả Vào Phạm Gia
 0 phần     Đã nghe: 2.780
Gả Vào Phạm Gia
Về Nước Lấy Chồng
5 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.831
Về Nước Lấy Chồng
Con Ở Của Cậu
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.322
Con Ở Của Cậu
Vốn Dĩ Là Nhân Duyên
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.212
Vốn Dĩ Là Nhân Duyên
Bán Đời
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.951
Bán Đời
HAY - TẬP 11 Chuyện Làm Dâu
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.484
Chuyện Làm Dâu
TẬP 06 Lỡ Một Lần Chồng
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.120
Lỡ Một Lần Chồng
Thở Nhẹ
6 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.577
Thở Nhẹ
Con Nối Dõi
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.064
Con Nối Dõi
Vợ Là Gái Một Con
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.331
Vợ Là Gái Một Con
Trinh Tiết Đàn Bà
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.744
Trinh Tiết Đàn Bà
Ngủ Một Đêm
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.787
Ngủ Một Đêm
Đêm Tân Hôn Định Mệnh
23 vote
 0 phần     Đã nghe: 19.116
Đêm Tân Hôn Định Mệnh
Tình Yêu Và Ràng Buộc
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.557
Tình Yêu Và Ràng Buộc
Đêm Say
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.257
Đêm Say
Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.613
Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh
Chỉ Yêu Mình Em
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.619
Chỉ Yêu Mình Em
TẬP 05 Lỡ Yêu Người Không Nên Yêu
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.613
Lỡ Yêu Người Không Nên Yêu
5 Năm Không Bằng 5 Tháng
7 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.126
5 Năm Không Bằng 5 Tháng
Mẹ Chồng Tôi - Dạ Thảo
 0 phần     Đã nghe: 1.902
Mẹ Chồng Tôi - Dạ Thảo
Nghề Đẻ Thuê
5 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.622
Nghề Đẻ Thuê
Đi Theo Ánh Mặt Trời
6 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.898
Đi Theo Ánh Mặt Trời
Bí Mật Của Anh
 0 phần     Đã nghe: 3.270
Bí Mật Của Anh
5 Năm Thương Nhớ
 0 phần     Đã nghe: 2.292
5 Năm Thương Nhớ
Xin Hãy Ôm Em
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.151
Xin Hãy Ôm Em
TẬP 06 Kiếp Tình Thù
 0 phần     Đã nghe: 2.584
Kiếp Tình Thù
Chuyện Bắt Đầu Từ Một Nụ Hồng
 0 phần     Đã nghe: 2.534
Chuyện Bắt Đầu Từ Một Nụ Hồng
Anh Chồng Nhập Khẩu
 0 phần     Đã nghe: 4.450
Anh Chồng Nhập Khẩu
Ai Mới Là Người Thứ 3
 0 phần     Đã nghe: 2.601
Ai Mới Là Người Thứ 3
Cám Dỗ
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.335
Cám Dỗ
Trả Thù Chồng Chưa Cưới
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.031
Trả Thù Chồng Chưa Cưới