Sắp xếp Audio
Bí Mật Của Chồng Ngốc
 0 phần     Đã nghe: 61
Bí Mật Của Chồng Ngốc
HAY - TẬP 82 Làm Vợ Bác Sĩ
 0 phần     Đã nghe: 42
Làm Vợ Bác Sĩ
HOT - TẬP 42 Cô Vợ Thay Thế
 0 phần     Đã nghe: 61
Cô Vợ Thay Thế
TẬP 48 Làm Vợ Tổng Tài
 0 phần     Đã nghe: 61
Làm Vợ Tổng Tài
Cô Vợ Hợp Đồng
 0 phần     Đã nghe: 108
Cô Vợ Hợp Đồng
HAY Chỉ Được Yêu Mình Anh
 0 phần     Đã nghe: 81
Chỉ Được Yêu Mình Anh
HAY Em Là Nhà
 0 phần     Đã nghe: 61
Em Là Nhà
HAY Lẽ Nào Em Không Biết
 0 phần     Đã nghe: 110
Lẽ Nào Em Không Biết
Bà Xã Anh Yêu Em
 0 phần     Đã nghe: 101
Bà Xã Anh Yêu Em
Kết Hôn Với Tổng Giám Đốc
 0 phần     Đã nghe: 170
Kết Hôn Với Tổng Giám Đốc
Ô Sin Của Anh
 0 phần     Đã nghe: 45
Ô Sin Của Anh
Rồi Anh Sẽ Mất Em
 0 phần     Đã nghe: 101
Rồi Anh Sẽ Mất Em
Bà Xã Theo Anh Về Nhà Đi
 0 phần     Đã nghe: 167
Bà Xã Theo Anh Về Nhà Đi
FULL Cô Em Nhầm Giường Rồi
 0 phần     Đã nghe: 270
Cô Em Nhầm Giường Rồi
Chờ Anh
 0 phần     Đã nghe: 321
Chờ Anh
Kim Chủ Là Của Tôi
 0 phần     Đã nghe: 246
Kim Chủ Là Của Tôi
Cô Ơi Lấy Bố Cháu Không
 0 phần     Đã nghe: 504
Cô Ơi Lấy Bố Cháu Không
Tìm Lại Tình Yêu
 0 phần     Đã nghe: 190
Tìm Lại Tình Yêu
HAY Vợ Cậu Tư
 0 phần     Đã nghe: 398
Vợ Cậu Tư
Một Đời Một Kiếp
 0 phần     Đã nghe: 365
Một Đời Một Kiếp
Hạnh Phúc Trong Bùn Lầy
 0 phần     Đã nghe: 193
Hạnh Phúc Trong Bùn Lầy
Bị Người Yêu Lửa Làm Gái
 0 phần     Đã nghe: 138
Bị Người Yêu Lửa Làm Gái
Sống Thử
 0 phần     Đã nghe: 496
Sống Thử
Em Là Sinh Mệnh Của Anh
 0 phần     Đã nghe: 368
Em Là Sinh Mệnh Của Anh
Tiền Duyên Kiếp Này Gặp Gỡ
 0 phần     Đã nghe: 291
Tiền Duyên Kiếp Này Gặp Gỡ
Yêu Trong Đợi Chờ
 0 phần     Đã nghe: 391
Yêu Trong Đợi Chờ
Vốn Là Nhân Duyên
 0 phần     Đã nghe: 396
Vốn Là Nhân Duyên
Kiếp Đàn Bà
 0 phần     Đã nghe: 474
Kiếp Đàn Bà
Ngự Tỷ Giang Hồ
 6 phần     Đã nghe: 257
Ngự Tỷ Giang Hồ
Qua Một Đời Chồng
 5 phần     Đã nghe: 878
Qua Một Đời Chồng
Mẹ Đơn Thân
 5 phần     Đã nghe: 470
Mẹ Đơn Thân
Người Tình Nhỏ Của Anh
 4 phần     Đã nghe: 363
Người Tình Nhỏ Của Anh
Nguyên Tắc Của Gái
 4 phần     Đã nghe: 351
Nguyên Tắc Của Gái
Mộng Huyễn Tình
 8 phần     Đã nghe: 461
Mộng Huyễn Tình
Vẫn Cứ Thích Em
1 vote
 4 phần     Đã nghe: 1.181
Vẫn Cứ Thích Em
Si Mê Bất Chấp
 4 phần     Đã nghe: 732
Si Mê Bất Chấp
Vợ Câm - Truyện Ngôn Tình
 3 phần     Đã nghe: 592
Vợ Câm - Truyện Ngôn Tình
Lệ Tình - Truyện Ngôn Tình
 4 phần     Đã nghe: 501
Lệ Tình - Truyện Ngôn Tình
Cánh Hoa Tàn Trong Gió
 8 phần     Đã nghe: 566
Cánh Hoa Tàn Trong Gió
Em Rể Chồng Là Người Yêu Cũ
 6 phần     Đã nghe: 504
Em Rể Chồng Là Người Yêu Cũ
Mượn Chồng
 3 phần     Đã nghe: 703
Mượn Chồng
Vì Hận Mà Yêu
 4 phần     Đã nghe: 682
Vì Hận Mà Yêu
Đoạt Chồng
 4 phần     Đã nghe: 496
Đoạt Chồng
Cố Chấp Yêu Em
 3 phần     Đã nghe: 616
Cố Chấp Yêu Em
Em Không Muốn Phải Khóc Đâu Anh
1 vote
 4 phần     Đã nghe: 334
Em Không Muốn Phải Khóc Đâu Anh
Chỉ Có Thể Là Tình Yêu
 3 phần     Đã nghe: 298
Chỉ Có Thể Là Tình Yêu
Tình Sao Nghiệt Ngã
 9 phần     Đã nghe: 533
Tình Sao Nghiệt Ngã