Sắp xếp Audio
Lần Đầu Tuổi 23
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 8.576
Lần Đầu Tuổi 23
Dân Tộc Làm Gái
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 7.896
Dân Tộc Làm Gái
Gái Có Công Chồng Phụ Bạc
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.925
Gái Có Công Chồng Phụ Bạc
Tình Yêu Dưới Vực Sâu
 0 phần     Đã nghe: 4.067
Tình Yêu Dưới Vực Sâu
Con Hoang
 0 phần     Đã nghe: 11.144
Con Hoang
Tập 01 Thay Lòng Đổi Dạ - MC Thu Huệ
 0 phần     Đã nghe: 3.667
Thay Lòng Đổi Dạ - MC Thu Huệ
Hậu Quả Lần Đầu
 0 phần     Đã nghe: 4.484
Hậu Quả Lần Đầu
Cơn Say Dục Vọng
 0 phần     Đã nghe: 53.784
Cơn Say Dục Vọng
Tập 01 Vợ Tôi Là Đĩ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 7.214
Vợ Tôi Là Đĩ
Trên Giường Vợ
 0 phần     Đã nghe: 6.892
Trên Giường Vợ
Vết Nứt Hôn Nhân
 0 phần     Đã nghe: 7.505
Vết Nứt Hôn Nhân
Đời Nó Bạc
 0 phần     Đã nghe: 4.400
Đời Nó Bạc
Chuyện Tình Một Đêm
 0 phần     Đã nghe: 5.255
Chuyện Tình Một Đêm
Chị Em Dâu
 0 phần     Đã nghe: 5.832
Chị Em Dâu
Cay Đắng
 0 phần     Đã nghe: 5.194
Cay Đắng
Phận Gái Hầu Giường
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.655
Phận Gái Hầu Giường
Lòng Dạ Đàn Bà - MC Thu Huệ
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.290
Lòng Dạ Đàn Bà - MC Thu Huệ
Gái Có Chồng
 0 phần     Đã nghe: 8.354
Gái Có Chồng
Cô Vợ Ngân Hàng
 0 phần     Đã nghe: 7.561
Cô Vợ Ngân Hàng
Xiêu Lòng
 0 phần     Đã nghe: 5.225
Xiêu Lòng
Chuyện Xa Chồng
 0 phần     Đã nghe: 7.450
Chuyện Xa Chồng
Rào Cản Hôn Nhân
 0 phần     Đã nghe: 4.391
Rào Cản Hôn Nhân
Góa Chồng Thời Nay
 0 phần     Đã nghe: 7.703
Góa Chồng Thời Nay
Ô Sin Làng
 0 phần     Đã nghe: 3.490
Ô Sin Làng
Lệ Phí Cuộc Tình
 0 phần     Đã nghe: 9.118
Lệ Phí Cuộc Tình
Mùi Đời Tuổi 18
 0 phần     Đã nghe: 8.040
Mùi Đời Tuổi 18
Cô Vợ Nói Nhiều
 0 phần     Đã nghe: 6.990
Cô Vợ Nói Nhiều
Lấy Người Một Đời Vợ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.565
Lấy Người Một Đời Vợ
Hai Lần Kết Hôn
 0 phần     Đã nghe: 5.053
Hai Lần Kết Hôn
Ô Sin Đời Của Lượm
 0 phần     Đã nghe: 3.825
Ô Sin Đời Của Lượm
Vợ Lười
 0 phần     Đã nghe: 4.690
Vợ Lười
Sa Cơ Vì Sắc
 0 phần     Đã nghe: 6.056
Sa Cơ Vì Sắc
Dòng Đời
 0 phần     Đã nghe: 6.243
Dòng Đời
Trả Giá
 0 phần     Đã nghe: 6.244
Trả Giá
Cuộc Tình Tội Lỗi
 0 phần     Đã nghe: 5.306
Cuộc Tình Tội Lỗi
Ân Oán Tình Trường
 0 phần     Đã nghe: 3.566
Ân Oán Tình Trường
Hạnh Phúc Của Em Là Anh
 0 phần     Đã nghe: 4.608
Hạnh Phúc Của Em Là Anh
Yêu Từ Bao Giờ
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 7.451
Yêu Từ Bao Giờ
Một Đêm Quá Đà
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 9.070
Một Đêm Quá Đà
Vết Máu Đầy Nước Mắt
 0 phần     Đã nghe: 5.595
Vết Máu Đầy Nước Mắt
HAY Tìm Lại Chính Mình
8 vote
 0 phần     Đã nghe: 7.952
Tìm Lại Chính Mình
Tâm Sự Ở Rể
 0 phần     Đã nghe: 4.943
Tâm Sự Ở Rể
Thay Chị Làm Vợ
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.521
Thay Chị Làm Vợ
Một Đêm Chán Chồng
 0 phần     Đã nghe: 8.134
Một Đêm Chán Chồng
Làm Mẹ Tuổi 26
 0 phần     Đã nghe: 4.268
Làm Mẹ Tuổi 26
Tập 01 Chuyện Trai Gái
 0 phần     Đã nghe: 8.245
Chuyện Trai Gái
Bỏ Nhà Theo Trai
 0 phần     Đã nghe: 5.274
Bỏ Nhà Theo Trai
Tình Cũ Một Đêm
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 10.373
Tình Cũ Một Đêm