Sắp xếp Audio
Lần Đầu Tuổi 23
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.539
Lần Đầu Tuổi 23
Dân Tộc Làm Gái
 0 phần     Đã nghe: 4.782
Dân Tộc Làm Gái
Gái Có Công Chồng Phụ Bạc
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.363
Gái Có Công Chồng Phụ Bạc
Tình Yêu Dưới Vực Sâu
 0 phần     Đã nghe: 2.432
Tình Yêu Dưới Vực Sâu
Con Hoang
 0 phần     Đã nghe: 4.814
Con Hoang
Tập 01 Thay Lòng Đổi Dạ - MC Thu Huệ
 0 phần     Đã nghe: 2.251
Thay Lòng Đổi Dạ - MC Thu Huệ
Hậu Quả Lần Đầu
 0 phần     Đã nghe: 2.537
Hậu Quả Lần Đầu
Cơn Say Dục Vọng
 0 phần     Đã nghe: 38.215
Cơn Say Dục Vọng
Tập 01 Vợ Tôi Là Đĩ
 0 phần     Đã nghe: 5.174
Vợ Tôi Là Đĩ
Trên Giường Vợ
 0 phần     Đã nghe: 3.691
Trên Giường Vợ
Vết Nứt Hôn Nhân
 0 phần     Đã nghe: 3.539
Vết Nứt Hôn Nhân
Đời Nó Bạc
 0 phần     Đã nghe: 1.999
Đời Nó Bạc
Chuyện Tình Một Đêm
 0 phần     Đã nghe: 3.688
Chuyện Tình Một Đêm
Chị Em Dâu
 0 phần     Đã nghe: 3.498
Chị Em Dâu
Cay Đắng
 0 phần     Đã nghe: 2.193
Cay Đắng
Phận Gái Hầu Giường
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.709
Phận Gái Hầu Giường
Lòng Dạ Đàn Bà - MC Thu Huệ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.810
Lòng Dạ Đàn Bà - MC Thu Huệ
Gái Có Chồng
 0 phần     Đã nghe: 5.024
Gái Có Chồng
Cô Vợ Ngân Hàng
 0 phần     Đã nghe: 3.082
Cô Vợ Ngân Hàng
Xiêu Lòng
 0 phần     Đã nghe: 2.721
Xiêu Lòng
Chuyện Xa Chồng
 0 phần     Đã nghe: 3.588
Chuyện Xa Chồng
Rào Cản Hôn Nhân
 0 phần     Đã nghe: 3.007
Rào Cản Hôn Nhân
Góa Chồng Thời Nay
 0 phần     Đã nghe: 5.687
Góa Chồng Thời Nay
Ô Sin Làng
 0 phần     Đã nghe: 2.185
Ô Sin Làng
Lệ Phí Cuộc Tình
 0 phần     Đã nghe: 5.187
Lệ Phí Cuộc Tình
Mùi Đời Tuổi 18
 0 phần     Đã nghe: 5.820
Mùi Đời Tuổi 18
Cô Vợ Nói Nhiều
 0 phần     Đã nghe: 4.379
Cô Vợ Nói Nhiều
Lấy Người Một Đời Vợ
 0 phần     Đã nghe: 3.087
Lấy Người Một Đời Vợ
Hai Lần Kết Hôn
 0 phần     Đã nghe: 3.547
Hai Lần Kết Hôn
Ô Sin Đời Của Lượm
 0 phần     Đã nghe: 2.532
Ô Sin Đời Của Lượm
Vợ Lười
 0 phần     Đã nghe: 2.373
Vợ Lười
Sa Cơ Vì Sắc
 0 phần     Đã nghe: 4.142
Sa Cơ Vì Sắc
Dòng Đời
 0 phần     Đã nghe: 2.871
Dòng Đời
Trả Giá
 0 phần     Đã nghe: 3.441
Trả Giá
Cuộc Tình Tội Lỗi
 0 phần     Đã nghe: 2.896
Cuộc Tình Tội Lỗi
Ân Oán Tình Trường
 0 phần     Đã nghe: 2.199
Ân Oán Tình Trường
Hạnh Phúc Của Em Là Anh
 0 phần     Đã nghe: 2.915
Hạnh Phúc Của Em Là Anh
Yêu Từ Bao Giờ
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.956
Yêu Từ Bao Giờ
Một Đêm Quá Đà
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.361
Một Đêm Quá Đà
Vết Máu Đầy Nước Mắt
 0 phần     Đã nghe: 3.632
Vết Máu Đầy Nước Mắt
HAY Tìm Lại Chính Mình
5 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.246
Tìm Lại Chính Mình
Tâm Sự Ở Rể
 0 phần     Đã nghe: 2.549
Tâm Sự Ở Rể
Thay Chị Làm Vợ
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.524
Thay Chị Làm Vợ
Một Đêm Chán Chồng
 0 phần     Đã nghe: 5.956
Một Đêm Chán Chồng
Làm Mẹ Tuổi 26
 0 phần     Đã nghe: 2.741
Làm Mẹ Tuổi 26
Tập 01 Chuyện Trai Gái
 0 phần     Đã nghe: 5.817
Chuyện Trai Gái
Bỏ Nhà Theo Trai
 0 phần     Đã nghe: 3.613
Bỏ Nhà Theo Trai
Tình Cũ Một Đêm
 0 phần     Đã nghe: 7.958
Tình Cũ Một Đêm