Sắp xếp Audio
Lần Đầu Tuổi 23
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 7.737
Lần Đầu Tuổi 23
Dân Tộc Làm Gái
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 7.302
Dân Tộc Làm Gái
Gái Có Công Chồng Phụ Bạc
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.494
Gái Có Công Chồng Phụ Bạc
Tình Yêu Dưới Vực Sâu
 0 phần     Đã nghe: 3.560
Tình Yêu Dưới Vực Sâu
Con Hoang
 0 phần     Đã nghe: 8.745
Con Hoang
Tập 01 Thay Lòng Đổi Dạ - MC Thu Huệ
 0 phần     Đã nghe: 3.233
Thay Lòng Đổi Dạ - MC Thu Huệ
Hậu Quả Lần Đầu
 0 phần     Đã nghe: 4.006
Hậu Quả Lần Đầu
Cơn Say Dục Vọng
 0 phần     Đã nghe: 52.493
Cơn Say Dục Vọng
Tập 01 Vợ Tôi Là Đĩ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.641
Vợ Tôi Là Đĩ
Trên Giường Vợ
 0 phần     Đã nghe: 5.335
Trên Giường Vợ
Vết Nứt Hôn Nhân
 0 phần     Đã nghe: 6.942
Vết Nứt Hôn Nhân
Đời Nó Bạc
 0 phần     Đã nghe: 2.950
Đời Nó Bạc
Chuyện Tình Một Đêm
 0 phần     Đã nghe: 4.876
Chuyện Tình Một Đêm
Chị Em Dâu
 0 phần     Đã nghe: 5.451
Chị Em Dâu
Cay Đắng
 0 phần     Đã nghe: 4.524
Cay Đắng
Phận Gái Hầu Giường
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.124
Phận Gái Hầu Giường
Lòng Dạ Đàn Bà - MC Thu Huệ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.826
Lòng Dạ Đàn Bà - MC Thu Huệ
Gái Có Chồng
 0 phần     Đã nghe: 7.351
Gái Có Chồng
Cô Vợ Ngân Hàng
 0 phần     Đã nghe: 7.083
Cô Vợ Ngân Hàng
Xiêu Lòng
 0 phần     Đã nghe: 3.783
Xiêu Lòng
Chuyện Xa Chồng
 0 phần     Đã nghe: 6.853
Chuyện Xa Chồng
Rào Cản Hôn Nhân
 0 phần     Đã nghe: 3.958
Rào Cản Hôn Nhân
Góa Chồng Thời Nay
 0 phần     Đã nghe: 7.219
Góa Chồng Thời Nay
Ô Sin Làng
 0 phần     Đã nghe: 3.091
Ô Sin Làng
Lệ Phí Cuộc Tình
 0 phần     Đã nghe: 8.658
Lệ Phí Cuộc Tình
Mùi Đời Tuổi 18
 0 phần     Đã nghe: 7.647
Mùi Đời Tuổi 18
Cô Vợ Nói Nhiều
 0 phần     Đã nghe: 6.573
Cô Vợ Nói Nhiều
Lấy Người Một Đời Vợ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.153
Lấy Người Một Đời Vợ
Hai Lần Kết Hôn
 0 phần     Đã nghe: 4.666
Hai Lần Kết Hôn
Ô Sin Đời Của Lượm
 0 phần     Đã nghe: 3.473
Ô Sin Đời Của Lượm
Vợ Lười
 0 phần     Đã nghe: 4.184
Vợ Lười
Sa Cơ Vì Sắc
 0 phần     Đã nghe: 5.403
Sa Cơ Vì Sắc
Dòng Đời
 0 phần     Đã nghe: 5.360
Dòng Đời
Trả Giá
 0 phần     Đã nghe: 5.748
Trả Giá
Cuộc Tình Tội Lỗi
 0 phần     Đã nghe: 4.868
Cuộc Tình Tội Lỗi
Ân Oán Tình Trường
 0 phần     Đã nghe: 3.176
Ân Oán Tình Trường
Hạnh Phúc Của Em Là Anh
 0 phần     Đã nghe: 4.138
Hạnh Phúc Của Em Là Anh
Yêu Từ Bao Giờ
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.445
Yêu Từ Bao Giờ
Một Đêm Quá Đà
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 7.534
Một Đêm Quá Đà
Vết Máu Đầy Nước Mắt
 0 phần     Đã nghe: 4.939
Vết Máu Đầy Nước Mắt
HAY Tìm Lại Chính Mình
6 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.921
Tìm Lại Chính Mình
Tâm Sự Ở Rể
 0 phần     Đã nghe: 3.579
Tâm Sự Ở Rể
Thay Chị Làm Vợ
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.848
Thay Chị Làm Vợ
Một Đêm Chán Chồng
 0 phần     Đã nghe: 7.548
Một Đêm Chán Chồng
Làm Mẹ Tuổi 26
 0 phần     Đã nghe: 3.834
Làm Mẹ Tuổi 26
Tập 01 Chuyện Trai Gái
 0 phần     Đã nghe: 7.715
Chuyện Trai Gái
Bỏ Nhà Theo Trai
 0 phần     Đã nghe: 4.872
Bỏ Nhà Theo Trai
Tình Cũ Một Đêm
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 9.747
Tình Cũ Một Đêm