Sắp xếp Audio
Tình Yêu Dưới Vực Sâu
 0 phần     Đã nghe: 349
Tình Yêu Dưới Vực Sâu
Con Hoang
 0 phần     Đã nghe: 531
Con Hoang
Tập 01 Thay Lòng Đổi Dạ - MC Thu Huệ
 0 phần     Đã nghe: 368
Thay Lòng Đổi Dạ - MC Thu Huệ
Hậu Quả Lần Đầu
 0 phần     Đã nghe: 611
Hậu Quả Lần Đầu
Cơn Say Dục Vọng
 0 phần     Đã nghe: 2.470
Cơn Say Dục Vọng
Tập 01 Vợ Tôi Là Đĩ
 0 phần     Đã nghe: 1.663
Vợ Tôi Là Đĩ
Trên Giường Vợ
 0 phần     Đã nghe: 1.033
Trên Giường Vợ
Vết Nứt Hôn Nhân
 0 phần     Đã nghe: 1.104
Vết Nứt Hôn Nhân
Đời Nó Bạc
 0 phần     Đã nghe: 585
Đời Nó Bạc
Chuyện Tình Một Đêm
 0 phần     Đã nghe: 1.040
Chuyện Tình Một Đêm
Chị Em Dâu
 0 phần     Đã nghe: 1.106
Chị Em Dâu
Cay Đắng
 0 phần     Đã nghe: 807
Cay Đắng
Phận Gái Hầu Giường
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.578
Phận Gái Hầu Giường
Lòng Dạ Đàn Bà - MC Thu Huệ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 795
Lòng Dạ Đàn Bà - MC Thu Huệ
Gái Có Chồng
 0 phần     Đã nghe: 1.762
Gái Có Chồng
Cô Vợ Ngân Hàng
 0 phần     Đã nghe: 1.121
Cô Vợ Ngân Hàng
Xiêu Lòng
 0 phần     Đã nghe: 790
Xiêu Lòng
Chuyện Xa Chồng
 0 phần     Đã nghe: 1.269
Chuyện Xa Chồng
Rào Cản Hôn Nhân
 0 phần     Đã nghe: 723
Rào Cản Hôn Nhân
Góa Chồng Thời Nay
 0 phần     Đã nghe: 2.235
Góa Chồng Thời Nay
Ô Sin Làng
 0 phần     Đã nghe: 807
Ô Sin Làng
Lệ Phí Cuộc Tình
 0 phần     Đã nghe: 1.108
Lệ Phí Cuộc Tình
Mùi Đời Tuổi 18
 0 phần     Đã nghe: 1.924
Mùi Đời Tuổi 18
Cô Vợ Nói Nhiều
 0 phần     Đã nghe: 1.308
Cô Vợ Nói Nhiều
Lấy Người Một Đời Vợ
 0 phần     Đã nghe: 1.344
Lấy Người Một Đời Vợ
Hai Lần Kết Hôn
 0 phần     Đã nghe: 1.738
Hai Lần Kết Hôn
Ô Sin Đời Của Lượm
 0 phần     Đã nghe: 887
Ô Sin Đời Của Lượm
Vợ Lười
 0 phần     Đã nghe: 879
Vợ Lười
Sa Cơ Vì Sắc
 0 phần     Đã nghe: 1.261
Sa Cơ Vì Sắc
Dòng Đời
 0 phần     Đã nghe: 896
Dòng Đời
Trả Giá
 0 phần     Đã nghe: 1.069
Trả Giá
Cuộc Tình Tội Lỗi
 0 phần     Đã nghe: 1.151
Cuộc Tình Tội Lỗi
Ân Oán Tình Trường
 0 phần     Đã nghe: 1.050
Ân Oán Tình Trường
Hạnh Phúc Của Em Là Anh
 0 phần     Đã nghe: 1.113
Hạnh Phúc Của Em Là Anh
Yêu Từ Bao Giờ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.049
Yêu Từ Bao Giờ
Một Đêm Quá Đà
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.287
Một Đêm Quá Đà
Vết Máu Đầy Nước Mắt
 0 phần     Đã nghe: 1.852
Vết Máu Đầy Nước Mắt
HAY Tìm Lại Chính Mình
 0 phần     Đã nghe: 2.389
Tìm Lại Chính Mình
Tâm Sự Ở Rể
 0 phần     Đã nghe: 984
Tâm Sự Ở Rể
Thay Chị Làm Vợ
 0 phần     Đã nghe: 1.106
Thay Chị Làm Vợ
Một Đêm Chán Chồng
 0 phần     Đã nghe: 2.465
Một Đêm Chán Chồng
Làm Mẹ Tuổi 26
 0 phần     Đã nghe: 1.198
Làm Mẹ Tuổi 26
Tập 01 Chuyện Trai Gái
 0 phần     Đã nghe: 1.521
Chuyện Trai Gái
Bỏ Nhà Theo Trai
 0 phần     Đã nghe: 1.115
Bỏ Nhà Theo Trai
Tình Cũ Một Đêm
 0 phần     Đã nghe: 3.930
Tình Cũ Một Đêm
HAY Chuyện Vợ Chồng
 0 phần     Đã nghe: 3.488
Chuyện Vợ Chồng
Oan Gia Ngõ Hẹp
 0 phần     Đã nghe: 1.270
Oan Gia Ngõ Hẹp
ĐẶC SẮC 500 Triệu Một Đêm
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.898
500 Triệu Một Đêm