Sắp xếp Audio
Tình Yêu Dưới Vực Sâu
 0 phần     Đã nghe: 1.249
Tình Yêu Dưới Vực Sâu
Con Hoang
 0 phần     Đã nghe: 2.696
Con Hoang
Tập 01 Thay Lòng Đổi Dạ - MC Thu Huệ
 0 phần     Đã nghe: 1.192
Thay Lòng Đổi Dạ - MC Thu Huệ
Hậu Quả Lần Đầu
 0 phần     Đã nghe: 1.393
Hậu Quả Lần Đầu
Cơn Say Dục Vọng
 0 phần     Đã nghe: 12.537
Cơn Say Dục Vọng
Tập 01 Vợ Tôi Là Đĩ
 0 phần     Đã nghe: 2.823
Vợ Tôi Là Đĩ
Trên Giường Vợ
 0 phần     Đã nghe: 1.950
Trên Giường Vợ
Vết Nứt Hôn Nhân
 0 phần     Đã nghe: 2.334
Vết Nứt Hôn Nhân
Đời Nó Bạc
 0 phần     Đã nghe: 1.076
Đời Nó Bạc
Chuyện Tình Một Đêm
 0 phần     Đã nghe: 2.208
Chuyện Tình Một Đêm
Chị Em Dâu
 0 phần     Đã nghe: 1.910
Chị Em Dâu
Cay Đắng
 0 phần     Đã nghe: 1.281
Cay Đắng
Phận Gái Hầu Giường
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.004
Phận Gái Hầu Giường
Lòng Dạ Đàn Bà - MC Thu Huệ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.719
Lòng Dạ Đàn Bà - MC Thu Huệ
Gái Có Chồng
 0 phần     Đã nghe: 2.821
Gái Có Chồng
Cô Vợ Ngân Hàng
 0 phần     Đã nghe: 1.820
Cô Vợ Ngân Hàng
Xiêu Lòng
 0 phần     Đã nghe: 1.772
Xiêu Lòng
Chuyện Xa Chồng
 0 phần     Đã nghe: 2.068
Chuyện Xa Chồng
Rào Cản Hôn Nhân
 0 phần     Đã nghe: 2.105
Rào Cản Hôn Nhân
Góa Chồng Thời Nay
 0 phần     Đã nghe: 3.728
Góa Chồng Thời Nay
Ô Sin Làng
 0 phần     Đã nghe: 1.279
Ô Sin Làng
Lệ Phí Cuộc Tình
 0 phần     Đã nghe: 3.440
Lệ Phí Cuộc Tình
Mùi Đời Tuổi 18
 0 phần     Đã nghe: 3.385
Mùi Đời Tuổi 18
Cô Vợ Nói Nhiều
 0 phần     Đã nghe: 2.796
Cô Vợ Nói Nhiều
Lấy Người Một Đời Vợ
 0 phần     Đã nghe: 1.906
Lấy Người Một Đời Vợ
Hai Lần Kết Hôn
 0 phần     Đã nghe: 2.486
Hai Lần Kết Hôn
Ô Sin Đời Của Lượm
 0 phần     Đã nghe: 1.762
Ô Sin Đời Của Lượm
Vợ Lười
 0 phần     Đã nghe: 1.410
Vợ Lười
Sa Cơ Vì Sắc
 0 phần     Đã nghe: 2.964
Sa Cơ Vì Sắc
Dòng Đời
 0 phần     Đã nghe: 1.879
Dòng Đời
Trả Giá
 0 phần     Đã nghe: 2.267
Trả Giá
Cuộc Tình Tội Lỗi
 0 phần     Đã nghe: 1.801
Cuộc Tình Tội Lỗi
Ân Oán Tình Trường
 0 phần     Đã nghe: 1.478
Ân Oán Tình Trường
Hạnh Phúc Của Em Là Anh
 0 phần     Đã nghe: 1.766
Hạnh Phúc Của Em Là Anh
Yêu Từ Bao Giờ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.747
Yêu Từ Bao Giờ
Một Đêm Quá Đà
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.438
Một Đêm Quá Đà
Vết Máu Đầy Nước Mắt
 0 phần     Đã nghe: 2.525
Vết Máu Đầy Nước Mắt
HAY Tìm Lại Chính Mình
 0 phần     Đã nghe: 3.430
Tìm Lại Chính Mình
Tâm Sự Ở Rể
 0 phần     Đã nghe: 1.557
Tâm Sự Ở Rể
Thay Chị Làm Vợ
 0 phần     Đã nghe: 1.797
Thay Chị Làm Vợ
Một Đêm Chán Chồng
 0 phần     Đã nghe: 3.774
Một Đêm Chán Chồng
Làm Mẹ Tuổi 26
 0 phần     Đã nghe: 1.725
Làm Mẹ Tuổi 26
Tập 01 Chuyện Trai Gái
 0 phần     Đã nghe: 3.369
Chuyện Trai Gái
Bỏ Nhà Theo Trai
 0 phần     Đã nghe: 2.054
Bỏ Nhà Theo Trai
Tình Cũ Một Đêm
 0 phần     Đã nghe: 5.494
Tình Cũ Một Đêm
HAY Chuyện Vợ Chồng
 0 phần     Đã nghe: 4.767
Chuyện Vợ Chồng
Oan Gia Ngõ Hẹp
 0 phần     Đã nghe: 2.553
Oan Gia Ngõ Hẹp
ĐẶC SẮC 500 Triệu Một Đêm
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.307
500 Triệu Một Đêm