Sắp xếp Audio
TẬP 05 Một Chữ Tình
 0 phần     Đã nghe: 212
Một Chữ Tình
Còn Có Thể Yêu
 0 phần     Đã nghe: 316
Còn Có Thể Yêu
Phải Lòng Cô Giáo
 0 phần     Đã nghe: 461
Phải Lòng Cô Giáo
TẬP 05 Cây Độc Không Trái
 0 phần     Đã nghe: 323
Cây Độc Không Trái
Người Tình Thứ 3
 0 phần     Đã nghe: 477
Người Tình Thứ 3
TẬP 06 Bí Mật Ở Mai Gia Trang
 0 phần     Đã nghe: 467
Bí Mật Ở Mai Gia Trang
Lấy Chồng Thay Chủ
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.582
Lấy Chồng Thay Chủ
TẬP 07 Hai Đám Cưới
 0 phần     Đã nghe: 624
Hai Đám Cưới
TẬP 04 Yêu Em Là Định Mệnh
 0 phần     Đã nghe: 490
Yêu Em Là Định Mệnh
TẬP 03 Kế Hoạch Đào Mỏ
 0 phần     Đã nghe: 476
Kế Hoạch Đào Mỏ
TẬP 06 Gả Vào Phạm Gia
 0 phần     Đã nghe: 698
Gả Vào Phạm Gia
Con Ở Của Cậu
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 665
Con Ở Của Cậu
Đi Qua Giông Bão
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 808
Đi Qua Giông Bão
TẬP 02 Say Tình
 0 phần     Đã nghe: 947
Say Tình
Bán Đời
 0 phần     Đã nghe: 916
Bán Đời
HAY - TẬP 11 Chuyện Làm Dâu
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 960
Chuyện Làm Dâu
TẬP 06 Lỡ Một Lần Chồng
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 738
Lỡ Một Lần Chồng
Con Nối Dõi
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.055
Con Nối Dõi
Trinh Tiết Đàn Bà
 0 phần     Đã nghe: 1.088
Trinh Tiết Đàn Bà
TẬP 04 Yêu Nhau Vì Chữ Thương
 0 phần     Đã nghe: 560
Yêu Nhau Vì Chữ Thương
Tình Yêu Và Ràng Buộc
 0 phần     Đã nghe: 909
Tình Yêu Và Ràng Buộc
TẬP 05 Lỡ Yêu Người Không Nên Yêu
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 924
Lỡ Yêu Người Không Nên Yêu
Bí Mật Của Anh
 0 phần     Đã nghe: 1.065
Bí Mật Của Anh
TẬP 06 Kiếp Tình Thù
 0 phần     Đã nghe: 951
Kiếp Tình Thù
Anh Chồng Nhập Khẩu
 0 phần     Đã nghe: 2.003
Anh Chồng Nhập Khẩu
Tình Yêu Trao Anh
 0 phần     Đã nghe: 1.227
Tình Yêu Trao Anh
Ai Mới Là Người Thứ 3
 0 phần     Đã nghe: 1.149
Ai Mới Là Người Thứ 3
Yêu Anh Một Đời
 0 phần     Đã nghe: 1.283
Yêu Anh Một Đời
Cám Dỗ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.385
Cám Dỗ
Tình Si
 0 phần     Đã nghe: 1.056
Tình Si
Hai Chiều Gió
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 871
Hai Chiều Gió
Vợ Yêu Đến Rồi
 0 phần     Đã nghe: 1.291
Vợ Yêu Đến Rồi
Trả Thù Chồng Chưa Cưới
 0 phần     Đã nghe: 2.426
Trả Thù Chồng Chưa Cưới
Yêu Người Đã Có Vợ
 0 phần     Đã nghe: 1.130
Yêu Người Đã Có Vợ
Tôi Có Hẹn Với Mùa Hạ
 0 phần     Đã nghe: 1.201
Tôi Có Hẹn Với Mùa Hạ
Nàng Dâu Bạc Tỷ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.367
Nàng Dâu Bạc Tỷ
Cô Vợ Hờ
 0 phần     Đã nghe: 2.214
Cô Vợ Hờ
3 Lần Lỡ Nhịp
 0 phần     Đã nghe: 1.255
3 Lần Lỡ Nhịp
Tư Cách Của Một Con Đĩ
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.532
Tư Cách Của Một Con Đĩ
Đợi Tôi 28, Chú Lấy Tôi Nhé
 0 phần     Đã nghe: 2.696
Đợi Tôi 28, Chú Lấy Tôi Nhé
Gặp Đúng Người
 0 phần     Đã nghe: 1.524
Gặp Đúng Người
Vì Yêu
 0 phần     Đã nghe: 1.060
Vì Yêu
Lối Rẽ Nào Cho Tôi
 0 phần     Đã nghe: 1.346
Lối Rẽ Nào Cho Tôi
Hai Đời Chồng
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.769
Hai Đời Chồng
Sau Cùng Của Hạnh Phúc
 0 phần     Đã nghe: 1.342
Sau Cùng Của Hạnh Phúc
Lấy Chồng Trả Nợ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.273
Lấy Chồng Trả Nợ
Cô Dâu Mạo Danh
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.876
Cô Dâu Mạo Danh
Khoàng Trời Riêng Anh Chọn
 0 phần     Đã nghe: 1.302
Khoàng Trời Riêng Anh Chọn