Sắp xếp Audio
Một Đêm Dính Bầu
 0 phần     Đã nghe: 4.737
Một Đêm Dính Bầu
Phận Đời Oan Trái
 0 phần     Đã nghe: 1.987
Phận Đời Oan Trái
Nữ Cảnh Sát Xinh Đẹp Của Tổng Tài
 0 phần     Đã nghe: 1.456
Nữ Cảnh Sát Xinh Đẹp Của Tổng Tài
Cô Vợ Bí Mật Của Giáo Sư
 0 phần     Đã nghe: 1.628
Cô Vợ Bí Mật Của Giáo Sư
3 Tỷ Một Lần Sinh Con
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.055
3 Tỷ Một Lần Sinh Con
Vợ Cao Tay Xử Chồng Đi Bay
 0 phần     Đã nghe: 1.255
Vợ Cao Tay Xử Chồng Đi Bay
Vợ Dằn Mặt Chồng Cặp Bồ
 0 phần     Đã nghe: 1.542
Vợ Dằn Mặt Chồng Cặp Bồ
Lần Đầu Tuổi 23
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.540
Lần Đầu Tuổi 23
Lấy Chồng Tuổi 30
 0 phần     Đã nghe: 1.960
Lấy Chồng Tuổi 30
Mẹ Chồng Bá Đạo Hạ Tiểu Tam Rát Mặt
 0 phần     Đã nghe: 1.577
Mẹ Chồng Bá Đạo Hạ Tiểu Tam Rát Mặt
Dân Tộc Làm Gái
 0 phần     Đã nghe: 4.782
Dân Tộc Làm Gái
Đại Chiến Mẹ Chồng Và Nàng Dâu Tinh Quái
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.000
Đại Chiến Mẹ Chồng Và Nàng Dâu Tinh Quái
Nàng Dâu Tinh Quái
 0 phần     Đã nghe: 1.626
Nàng Dâu Tinh Quái
Vợ Nghèo Xử Đẹp Chồng Giàu Lăng Nhăng
 0 phần     Đã nghe: 1.424
Vợ Nghèo Xử Đẹp Chồng Giàu Lăng Nhăng
Gái Có Công Chồng Phụ Bạc
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.363
Gái Có Công Chồng Phụ Bạc
Chạm Đến Tim Anh
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.354
Chạm Đến Tim Anh
Vợ Và Tình Nhân
 0 phần     Đã nghe: 6.404
Vợ Và Tình Nhân
Cấm Đoán
 0 phần     Đã nghe: 3.327
Cấm Đoán
Phận Con Hoang
 0 phần     Đã nghe: 3.303
Phận Con Hoang
Góa Chồng Tuổi 18
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.724
Góa Chồng Tuổi 18
Từ Chối Lần Đầu
 0 phần     Đã nghe: 2.936
Từ Chối Lần Đầu
Giám Đốc Lấy Vợ Nghèo
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.144
Giám Đốc Lấy Vợ Nghèo
Lấy Chồng Giàu
 0 phần     Đã nghe: 3.502
Lấy Chồng Giàu
Cuộc Yêu Cố Chấp
 0 phần     Đã nghe: 3.369
Cuộc Yêu Cố Chấp
Tình Yêu Dưới Vực Sâu
 0 phần     Đã nghe: 2.432
Tình Yêu Dưới Vực Sâu
Cô Hàng Xóm Một Con - MC Thu Huệ
 0 phần     Đã nghe: 3.406
Cô Hàng Xóm Một Con - MC Thu Huệ
Lần Đầu Yêu
 0 phần     Đã nghe: 1.998
Lần Đầu Yêu
Cô Vợ Đẳng Cấp
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.143
Cô Vợ Đẳng Cấp
Tập 01 Thay Lòng Đổi Dạ - MC Thu Huệ
 0 phần     Đã nghe: 2.251
Thay Lòng Đổi Dạ - MC Thu Huệ
Hậu Quả Lần Đầu
 0 phần     Đã nghe: 2.537
Hậu Quả Lần Đầu
Nuôi Vợ Hàng Xóm
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.822
Nuôi Vợ Hàng Xóm
Cơn Say Dục Vọng
 0 phần     Đã nghe: 38.217
Cơn Say Dục Vọng
Một Đêm Lừa Tình
 0 phần     Đã nghe: 4.762
Một Đêm Lừa Tình
Gửi Vợ Một Đêm
 0 phần     Đã nghe: 3.853
Gửi Vợ Một Đêm
Đàn Bà Lẳng Lơ
 0 phần     Đã nghe: 4.480
Đàn Bà Lẳng Lơ
Âm Mưu Và Dục Vọng
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.423
Âm Mưu Và Dục Vọng
Thanh Xuân Đàn Bà
 0 phần     Đã nghe: 2.122
Thanh Xuân Đàn Bà
Chồng Tôi Và Nhân Tình
 0 phần     Đã nghe: 2.724
Chồng Tôi Và Nhân Tình
Giật Chồng - MC Thu Huệ
 0 phần     Đã nghe: 3.578
Giật Chồng - MC Thu Huệ
Tham Vọng Đổi Đời
 0 phần     Đã nghe: 1.749
Tham Vọng Đổi Đời
Chán Chồng
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.282
Chán Chồng
Tập 01 Một Vụ Án Tình
 0 phần     Đã nghe: 2.494
Một Vụ Án Tình
Đời Con Gái
 0 phần     Đã nghe: 7.586
Đời Con Gái
Chê Vợ
 0 phần     Đã nghe: 2.602
Chê Vợ
Dục Vọng Đàn Bà
 0 phần     Đã nghe: 3.482
Dục Vọng Đàn Bà
Kẻ Phản Bội
 0 phần     Đã nghe: 2.086
Kẻ Phản Bội