Sắp xếp Audio
TẬP 05 Một Chữ Tình
 0 phần     Đã nghe: 10.290
Một Chữ Tình
Còn Có Thể Yêu
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.010
Còn Có Thể Yêu
Phải Lòng Cô Giáo
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 7.092
Phải Lòng Cô Giáo
TẬP 05 Cây Độc Không Trái
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.763
Cây Độc Không Trái
Người Tình Thứ 3
 0 phần     Đã nghe: 6.155
Người Tình Thứ 3
TẬP 06 Bí Mật Ở Mai Gia Trang
 0 phần     Đã nghe: 5.337
Bí Mật Ở Mai Gia Trang
Lấy Chồng Thay Chủ
11 vote
 0 phần     Đã nghe: 10.776
Lấy Chồng Thay Chủ
TẬP 07 Hai Đám Cưới
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.882
Hai Đám Cưới
TẬP 04 Yêu Em Là Định Mệnh
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.013
Yêu Em Là Định Mệnh
TẬP 03 Kế Hoạch Đào Mỏ
 0 phần     Đã nghe: 3.081
Kế Hoạch Đào Mỏ
TẬP 06 Gả Vào Phạm Gia
 0 phần     Đã nghe: 3.708
Gả Vào Phạm Gia
Con Ở Của Cậu
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.520
Con Ở Của Cậu
Đi Qua Giông Bão
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.655
Đi Qua Giông Bão
TẬP 02 Say Tình
 0 phần     Đã nghe: 4.583
Say Tình
Bán Đời
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.906
Bán Đời
HAY - TẬP 11 Chuyện Làm Dâu
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.283
Chuyện Làm Dâu
TẬP 06 Lỡ Một Lần Chồng
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.751
Lỡ Một Lần Chồng
Con Nối Dõi
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.115
Con Nối Dõi
Trinh Tiết Đàn Bà
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.759
Trinh Tiết Đàn Bà
TẬP 04 Yêu Nhau Vì Chữ Thương
 0 phần     Đã nghe: 2.692
Yêu Nhau Vì Chữ Thương
Tình Yêu Và Ràng Buộc
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.368
Tình Yêu Và Ràng Buộc
TẬP 05 Lỡ Yêu Người Không Nên Yêu
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.410
Lỡ Yêu Người Không Nên Yêu
Bí Mật Của Anh
 0 phần     Đã nghe: 4.279
Bí Mật Của Anh
TẬP 06 Kiếp Tình Thù
 0 phần     Đã nghe: 3.453
Kiếp Tình Thù
Anh Chồng Nhập Khẩu
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.425
Anh Chồng Nhập Khẩu
Tình Yêu Trao Anh
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.784
Tình Yêu Trao Anh
Ai Mới Là Người Thứ 3
 0 phần     Đã nghe: 3.276
Ai Mới Là Người Thứ 3
Yêu Anh Một Đời
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.980
Yêu Anh Một Đời
Cám Dỗ
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.250
Cám Dỗ
Tình Si
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.442
Tình Si
Hai Chiều Gió
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.579
Hai Chiều Gió
Vợ Yêu Đến Rồi
 0 phần     Đã nghe: 11.827
Vợ Yêu Đến Rồi
Trả Thù Chồng Chưa Cưới
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.948
Trả Thù Chồng Chưa Cưới
Yêu Người Đã Có Vợ
 0 phần     Đã nghe: 4.447
Yêu Người Đã Có Vợ
Tôi Có Hẹn Với Mùa Hạ
 0 phần     Đã nghe: 3.509
Tôi Có Hẹn Với Mùa Hạ
Nàng Dâu Bạc Tỷ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.754
Nàng Dâu Bạc Tỷ
Cô Vợ Hờ
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.719
Cô Vợ Hờ
3 Lần Lỡ Nhịp
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.565
3 Lần Lỡ Nhịp
Tư Cách Của Một Con Đĩ
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.345
Tư Cách Của Một Con Đĩ
Đợi Tôi 28, Chú Lấy Tôi Nhé
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.143
Đợi Tôi 28, Chú Lấy Tôi Nhé
Gặp Đúng Người
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.797
Gặp Đúng Người
Vì Yêu
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.225
Vì Yêu
Lối Rẽ Nào Cho Tôi
 0 phần     Đã nghe: 3.743
Lối Rẽ Nào Cho Tôi
Hai Đời Chồng
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.659
Hai Đời Chồng
Sau Cùng Của Hạnh Phúc
 0 phần     Đã nghe: 3.460
Sau Cùng Của Hạnh Phúc
Lấy Chồng Trả Nợ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.224
Lấy Chồng Trả Nợ
Cô Dâu Mạo Danh
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.898
Cô Dâu Mạo Danh
Khoàng Trời Riêng Anh Chọn
 0 phần     Đã nghe: 3.345
Khoàng Trời Riêng Anh Chọn