Sắp xếp Audio
TẬP 05 Một Chữ Tình
 0 phần     Đã nghe: 7.554
Một Chữ Tình
Còn Có Thể Yêu
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.561
Còn Có Thể Yêu
Phải Lòng Cô Giáo
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.149
Phải Lòng Cô Giáo
TẬP 05 Cây Độc Không Trái
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.778
Cây Độc Không Trái
Người Tình Thứ 3
 0 phần     Đã nghe: 4.595
Người Tình Thứ 3
TẬP 06 Bí Mật Ở Mai Gia Trang
 0 phần     Đã nghe: 3.788
Bí Mật Ở Mai Gia Trang
Lấy Chồng Thay Chủ
11 vote
 0 phần     Đã nghe: 8.305
Lấy Chồng Thay Chủ
TẬP 07 Hai Đám Cưới
 0 phần     Đã nghe: 2.840
Hai Đám Cưới
TẬP 04 Yêu Em Là Định Mệnh
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.260
Yêu Em Là Định Mệnh
TẬP 03 Kế Hoạch Đào Mỏ
 0 phần     Đã nghe: 2.121
Kế Hoạch Đào Mỏ
TẬP 06 Gả Vào Phạm Gia
 0 phần     Đã nghe: 2.780
Gả Vào Phạm Gia
Con Ở Của Cậu
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.322
Con Ở Của Cậu
Đi Qua Giông Bão
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.693
Đi Qua Giông Bão
TẬP 02 Say Tình
 0 phần     Đã nghe: 3.302
Say Tình
Bán Đời
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.951
Bán Đời
HAY - TẬP 11 Chuyện Làm Dâu
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.482
Chuyện Làm Dâu
TẬP 06 Lỡ Một Lần Chồng
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.120
Lỡ Một Lần Chồng
Con Nối Dõi
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.064
Con Nối Dõi
Trinh Tiết Đàn Bà
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.744
Trinh Tiết Đàn Bà
TẬP 04 Yêu Nhau Vì Chữ Thương
 0 phần     Đã nghe: 2.006
Yêu Nhau Vì Chữ Thương
Tình Yêu Và Ràng Buộc
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.557
Tình Yêu Và Ràng Buộc
TẬP 05 Lỡ Yêu Người Không Nên Yêu
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.613
Lỡ Yêu Người Không Nên Yêu
Bí Mật Của Anh
 0 phần     Đã nghe: 3.270
Bí Mật Của Anh
TẬP 06 Kiếp Tình Thù
 0 phần     Đã nghe: 2.584
Kiếp Tình Thù
Anh Chồng Nhập Khẩu
 0 phần     Đã nghe: 4.450
Anh Chồng Nhập Khẩu
Tình Yêu Trao Anh
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.043
Tình Yêu Trao Anh
Ai Mới Là Người Thứ 3
 0 phần     Đã nghe: 2.601
Ai Mới Là Người Thứ 3
Yêu Anh Một Đời
 0 phần     Đã nghe: 3.972
Yêu Anh Một Đời
Cám Dỗ
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.335
Cám Dỗ
Tình Si
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.577
Tình Si
Hai Chiều Gió
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.014
Hai Chiều Gió
Vợ Yêu Đến Rồi
 0 phần     Đã nghe: 7.112
Vợ Yêu Đến Rồi
Trả Thù Chồng Chưa Cưới
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.031
Trả Thù Chồng Chưa Cưới
Yêu Người Đã Có Vợ
 0 phần     Đã nghe: 3.324
Yêu Người Đã Có Vợ
Tôi Có Hẹn Với Mùa Hạ
 0 phần     Đã nghe: 2.737
Tôi Có Hẹn Với Mùa Hạ
Nàng Dâu Bạc Tỷ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.927
Nàng Dâu Bạc Tỷ
Cô Vợ Hờ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.678
Cô Vợ Hờ
3 Lần Lỡ Nhịp
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.769
3 Lần Lỡ Nhịp
Tư Cách Của Một Con Đĩ
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.925
Tư Cách Của Một Con Đĩ
Đợi Tôi 28, Chú Lấy Tôi Nhé
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.086
Đợi Tôi 28, Chú Lấy Tôi Nhé
Gặp Đúng Người
 0 phần     Đã nghe: 3.762
Gặp Đúng Người
Vì Yêu
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.471
Vì Yêu
Lối Rẽ Nào Cho Tôi
 0 phần     Đã nghe: 2.937
Lối Rẽ Nào Cho Tôi
Hai Đời Chồng
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.694
Hai Đời Chồng
Sau Cùng Của Hạnh Phúc
 0 phần     Đã nghe: 2.758
Sau Cùng Của Hạnh Phúc
Lấy Chồng Trả Nợ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.325
Lấy Chồng Trả Nợ
Cô Dâu Mạo Danh
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.793
Cô Dâu Mạo Danh
Khoàng Trời Riêng Anh Chọn
 0 phần     Đã nghe: 2.631
Khoàng Trời Riêng Anh Chọn