Sắp xếp Audio
TẬP 05 Một Chữ Tình
 0 phần     Đã nghe: 4.536
Một Chữ Tình
Còn Có Thể Yêu
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.852
Còn Có Thể Yêu
Phải Lòng Cô Giáo
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.024
Phải Lòng Cô Giáo
TẬP 05 Cây Độc Không Trái
 0 phần     Đã nghe: 2.509
Cây Độc Không Trái
Người Tình Thứ 3
 0 phần     Đã nghe: 2.697
Người Tình Thứ 3
TẬP 06 Bí Mật Ở Mai Gia Trang
 0 phần     Đã nghe: 2.197
Bí Mật Ở Mai Gia Trang
Lấy Chồng Thay Chủ
6 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.071
Lấy Chồng Thay Chủ
TẬP 07 Hai Đám Cưới
 0 phần     Đã nghe: 1.853
Hai Đám Cưới
TẬP 04 Yêu Em Là Định Mệnh
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.475
Yêu Em Là Định Mệnh
TẬP 03 Kế Hoạch Đào Mỏ
 0 phần     Đã nghe: 1.326
Kế Hoạch Đào Mỏ
TẬP 06 Gả Vào Phạm Gia
 0 phần     Đã nghe: 1.755
Gả Vào Phạm Gia
Con Ở Của Cậu
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.513
Con Ở Của Cậu
Đi Qua Giông Bão
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.714
Đi Qua Giông Bão
TẬP 02 Say Tình
 0 phần     Đã nghe: 2.098
Say Tình
Bán Đời
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.991
Bán Đời
HAY - TẬP 11 Chuyện Làm Dâu
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.746
Chuyện Làm Dâu
TẬP 06 Lỡ Một Lần Chồng
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.380
Lỡ Một Lần Chồng
Con Nối Dõi
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.981
Con Nối Dõi
Trinh Tiết Đàn Bà
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.944
Trinh Tiết Đàn Bà
TẬP 04 Yêu Nhau Vì Chữ Thương
 0 phần     Đã nghe: 1.301
Yêu Nhau Vì Chữ Thương
Tình Yêu Và Ràng Buộc
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.724
Tình Yêu Và Ràng Buộc
TẬP 05 Lỡ Yêu Người Không Nên Yêu
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.684
Lỡ Yêu Người Không Nên Yêu
Bí Mật Của Anh
 0 phần     Đã nghe: 2.185
Bí Mật Của Anh
TẬP 06 Kiếp Tình Thù
 0 phần     Đã nghe: 1.829
Kiếp Tình Thù
Anh Chồng Nhập Khẩu
 0 phần     Đã nghe: 3.335
Anh Chồng Nhập Khẩu
Tình Yêu Trao Anh
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.374
Tình Yêu Trao Anh
Ai Mới Là Người Thứ 3
 0 phần     Đã nghe: 1.870
Ai Mới Là Người Thứ 3
Yêu Anh Một Đời
 0 phần     Đã nghe: 2.553
Yêu Anh Một Đời
Cám Dỗ
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.431
Cám Dỗ
Tình Si
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.878
Tình Si
Hai Chiều Gió
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.445
Hai Chiều Gió
Vợ Yêu Đến Rồi
 0 phần     Đã nghe: 2.665
Vợ Yêu Đến Rồi
Trả Thù Chồng Chưa Cưới
 0 phần     Đã nghe: 4.759
Trả Thù Chồng Chưa Cưới
Yêu Người Đã Có Vợ
 0 phần     Đã nghe: 2.229
Yêu Người Đã Có Vợ
Tôi Có Hẹn Với Mùa Hạ
 0 phần     Đã nghe: 2.038
Tôi Có Hẹn Với Mùa Hạ
Nàng Dâu Bạc Tỷ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.138
Nàng Dâu Bạc Tỷ
Cô Vợ Hờ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.696
Cô Vợ Hờ
3 Lần Lỡ Nhịp
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.077
3 Lần Lỡ Nhịp
Tư Cách Của Một Con Đĩ
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.767
Tư Cách Của Một Con Đĩ
Đợi Tôi 28, Chú Lấy Tôi Nhé
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.887
Đợi Tôi 28, Chú Lấy Tôi Nhé
Gặp Đúng Người
 0 phần     Đã nghe: 2.620
Gặp Đúng Người
Vì Yêu
 0 phần     Đã nghe: 1.755
Vì Yêu
Lối Rẽ Nào Cho Tôi
 0 phần     Đã nghe: 2.104
Lối Rẽ Nào Cho Tôi
Hai Đời Chồng
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.775
Hai Đời Chồng
Sau Cùng Của Hạnh Phúc
 0 phần     Đã nghe: 2.085
Sau Cùng Của Hạnh Phúc
Lấy Chồng Trả Nợ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.408
Lấy Chồng Trả Nợ
Cô Dâu Mạo Danh
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.803
Cô Dâu Mạo Danh
Khoàng Trời Riêng Anh Chọn
 0 phần     Đã nghe: 1.985
Khoàng Trời Riêng Anh Chọn