Sắp xếp Audio
Vợ Và Tình Nhân
 0 phần     Đã nghe: 3.426
Vợ Và Tình Nhân
Cấm Đoán
 0 phần     Đã nghe: 1.923
Cấm Đoán
Phận Con Hoang
 0 phần     Đã nghe: 1.944
Phận Con Hoang
Góa Chồng Tuổi 18
 0 phần     Đã nghe: 2.228
Góa Chồng Tuổi 18
Từ Chối Lần Đầu
 0 phần     Đã nghe: 1.658
Từ Chối Lần Đầu
Giám Đốc Lấy Vợ Nghèo
 0 phần     Đã nghe: 2.079
Giám Đốc Lấy Vợ Nghèo
Lấy Chồng Giàu
 0 phần     Đã nghe: 1.973
Lấy Chồng Giàu
Cuộc Yêu Cố Chấp
 0 phần     Đã nghe: 2.183
Cuộc Yêu Cố Chấp
Tình Yêu Dưới Vực Sâu
 0 phần     Đã nghe: 1.249
Tình Yêu Dưới Vực Sâu
Cô Hàng Xóm Một Con - MC Thu Huệ
 0 phần     Đã nghe: 1.985
Cô Hàng Xóm Một Con - MC Thu Huệ
Lần Đầu Yêu
 0 phần     Đã nghe: 1.063
Lần Đầu Yêu
Cô Vợ Đẳng Cấp
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.811
Cô Vợ Đẳng Cấp
Tập 01 Thay Lòng Đổi Dạ - MC Thu Huệ
 0 phần     Đã nghe: 1.192
Thay Lòng Đổi Dạ - MC Thu Huệ
Hậu Quả Lần Đầu
 0 phần     Đã nghe: 1.393
Hậu Quả Lần Đầu
Nuôi Vợ Hàng Xóm
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.258
Nuôi Vợ Hàng Xóm
Cơn Say Dục Vọng
 0 phần     Đã nghe: 12.542
Cơn Say Dục Vọng
Một Đêm Lừa Tình
 0 phần     Đã nghe: 2.324
Một Đêm Lừa Tình
Gửi Vợ Một Đêm
 0 phần     Đã nghe: 2.605
Gửi Vợ Một Đêm
Đàn Bà Lẳng Lơ
 0 phần     Đã nghe: 2.633
Đàn Bà Lẳng Lơ
Âm Mưu Và Dục Vọng
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.139
Âm Mưu Và Dục Vọng
Thanh Xuân Đàn Bà
 0 phần     Đã nghe: 1.175
Thanh Xuân Đàn Bà
Chồng Tôi Và Nhân Tình
 0 phần     Đã nghe: 1.563
Chồng Tôi Và Nhân Tình
Giật Chồng - MC Thu Huệ
 0 phần     Đã nghe: 2.114
Giật Chồng - MC Thu Huệ
Tham Vọng Đổi Đời
 0 phần     Đã nghe: 938
Tham Vọng Đổi Đời
Chán Chồng
 0 phần     Đã nghe: 2.704
Chán Chồng
Tập 01 Một Vụ Án Tình
 0 phần     Đã nghe: 1.344
Một Vụ Án Tình
Đời Con Gái
 0 phần     Đã nghe: 4.112
Đời Con Gái
Chê Vợ
 0 phần     Đã nghe: 1.305
Chê Vợ
Dục Vọng Đàn Bà
 0 phần     Đã nghe: 1.768
Dục Vọng Đàn Bà
Kẻ Phản Bội
 0 phần     Đã nghe: 1.130
Kẻ Phản Bội
Có Con Với Tình Một Đêm
 0 phần     Đã nghe: 1.139
Có Con Với Tình Một Đêm
Bán Thân Trả Nợ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.812
Bán Thân Trả Nợ
Sinh Viên Cưới Chồng Làm Sếp Lớn
 0 phần     Đã nghe: 1.506
Sinh Viên Cưới Chồng Làm Sếp Lớn
Cưới Vợ Cho Chồng
 0 phần     Đã nghe: 1.271
Cưới Vợ Cho Chồng
Cô Hàng Xóm Một Con
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.989
Cô Hàng Xóm Một Con
Hôn Nhân Thú Vị
 0 phần     Đã nghe: 1.567
Hôn Nhân Thú Vị
Một Lần Gặp Gỡ
 0 phần     Đã nghe: 1.038
Một Lần Gặp Gỡ
Tình Yêu Chết
 0 phần     Đã nghe: 843
Tình Yêu Chết
HAY Ngủ Với Kẻ Thù
 0 phần     Đã nghe: 2.486
Ngủ Với Kẻ Thù
Cưới Chồng Làm Sếp
 0 phần     Đã nghe: 1.107
Cưới Chồng Làm Sếp
Ông Trùm Mua Vợ
 0 phần     Đã nghe: 1.278
Ông Trùm Mua Vợ
Kỹ Sư Nuôi Con Cho Vợ Khùng
 0 phần     Đã nghe: 736
Kỹ Sư Nuôi Con Cho Vợ Khùng
Nhà Giàu Khinh Con Dâu
 0 phần     Đã nghe: 1.436
Nhà Giàu Khinh Con Dâu
Cuộc Đời Ai Oán
 0 phần     Đã nghe: 1.015
Cuộc Đời Ai Oán
Cô Giáo Lấy Chồng Vội
 0 phần     Đã nghe: 1.314
Cô Giáo Lấy Chồng Vội
Mượn Chồng Con Gái
 0 phần     Đã nghe: 2.169
Mượn Chồng Con Gái
Cô Giáo Mượn Chồng
 0 phần     Đã nghe: 2.334
Cô Giáo Mượn Chồng