Sắp xếp Audio
TẬP 05 Một Chữ Tình
 0 phần     Đã nghe: 15.787
Một Chữ Tình
Còn Có Thể Yêu
5 vote
 0 phần     Đã nghe: 9.403
Còn Có Thể Yêu
Phải Lòng Cô Giáo
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 11.221
Phải Lòng Cô Giáo
TẬP 05 Cây Độc Không Trái
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 8.409
Cây Độc Không Trái
Người Tình Thứ 3
 0 phần     Đã nghe: 9.841
Người Tình Thứ 3
TẬP 06 Bí Mật Ở Mai Gia Trang
 0 phần     Đã nghe: 8.697
Bí Mật Ở Mai Gia Trang
Lấy Chồng Thay Chủ
13 vote
 0 phần     Đã nghe: 15.262
Lấy Chồng Thay Chủ
TẬP 07 Hai Đám Cưới
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.864
Hai Đám Cưới
TẬP 04 Yêu Em Là Định Mệnh
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.071
Yêu Em Là Định Mệnh
TẬP 03 Kế Hoạch Đào Mỏ
 0 phần     Đã nghe: 5.429
Kế Hoạch Đào Mỏ
TẬP 06 Gả Vào Phạm Gia
 0 phần     Đã nghe: 5.817
Gả Vào Phạm Gia
Con Ở Của Cậu
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.559
Con Ở Của Cậu
Đi Qua Giông Bão
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.659
Đi Qua Giông Bão
TẬP 02 Say Tình
 0 phần     Đã nghe: 7.647
Say Tình
Bán Đời
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.018
Bán Đời
HAY - TẬP 11 Chuyện Làm Dâu
5 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.201
Chuyện Làm Dâu
TẬP 06 Lỡ Một Lần Chồng
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.380
Lỡ Một Lần Chồng
Con Nối Dõi
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.832
Con Nối Dõi
Trinh Tiết Đàn Bà
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.148
Trinh Tiết Đàn Bà
TẬP 04 Yêu Nhau Vì Chữ Thương
 0 phần     Đã nghe: 4.508
Yêu Nhau Vì Chữ Thương
Tình Yêu Và Ràng Buộc
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.279
Tình Yêu Và Ràng Buộc
TẬP 05 Lỡ Yêu Người Không Nên Yêu
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.082
Lỡ Yêu Người Không Nên Yêu
Bí Mật Của Anh
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.554
Bí Mật Của Anh
TẬP 06 Kiếp Tình Thù
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.219
Kiếp Tình Thù
Anh Chồng Nhập Khẩu
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 7.598
Anh Chồng Nhập Khẩu
Tình Yêu Trao Anh
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.710
Tình Yêu Trao Anh
Ai Mới Là Người Thứ 3
 0 phần     Đã nghe: 5.046
Ai Mới Là Người Thứ 3
Yêu Anh Một Đời
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 7.136
Yêu Anh Một Đời
Cám Dỗ
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.461
Cám Dỗ
Tình Si
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.470
Tình Si
Hai Chiều Gió
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.942
Hai Chiều Gió
Vợ Yêu Đến Rồi
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 18.666
Vợ Yêu Đến Rồi
Trả Thù Chồng Chưa Cưới
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 9.298
Trả Thù Chồng Chưa Cưới
Yêu Người Đã Có Vợ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 7.122
Yêu Người Đã Có Vợ
Tôi Có Hẹn Với Mùa Hạ
 0 phần     Đã nghe: 5.408
Tôi Có Hẹn Với Mùa Hạ
Nàng Dâu Bạc Tỷ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.010
Nàng Dâu Bạc Tỷ
Cô Vợ Hờ
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 8.059
Cô Vợ Hờ
3 Lần Lỡ Nhịp
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.422
3 Lần Lỡ Nhịp
Tư Cách Của Một Con Đĩ
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 9.086
Tư Cách Của Một Con Đĩ
Đợi Tôi 28, Chú Lấy Tôi Nhé
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 9.031
Đợi Tôi 28, Chú Lấy Tôi Nhé
Gặp Đúng Người
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.900
Gặp Đúng Người
Vì Yêu
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.849
Vì Yêu
Lối Rẽ Nào Cho Tôi
 0 phần     Đã nghe: 5.870
Lối Rẽ Nào Cho Tôi
Hai Đời Chồng
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 7.054
Hai Đời Chồng
Sau Cùng Của Hạnh Phúc
 0 phần     Đã nghe: 5.341
Sau Cùng Của Hạnh Phúc
Lấy Chồng Trả Nợ
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 7.656
Lấy Chồng Trả Nợ
Cô Dâu Mạo Danh
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 7.458
Cô Dâu Mạo Danh
Khoàng Trời Riêng Anh Chọn
 0 phần     Đã nghe: 5.047
Khoàng Trời Riêng Anh Chọn