Sắp xếp Audio
Cưới Vợ Cho Chồng
 0 phần     Đã nghe: 29
Cưới Vợ Cho Chồng
Cô Hàng Xóm Một Con
 0 phần     Đã nghe: 67
Cô Hàng Xóm Một Con
Tập 02 Lấy Lỗ Làm Lãi
 0 phần     Đã nghe: 77
Lấy Lỗ Làm Lãi
Quả Phụ
 0 phần     Đã nghe: 78
Quả Phụ
Một Lần Gặp Gỡ
 0 phần     Đã nghe: 142
Một Lần Gặp Gỡ
Tập 08 Bán Con
 0 phần     Đã nghe: 145
Bán Con
Khát Vọng Đàn Bà
 0 phần     Đã nghe: 249
Khát Vọng Đàn Bà
Một Đêm Với Vợ Cũ
 0 phần     Đã nghe: 413
Một Đêm Với Vợ Cũ
Đời Diễm Chi
 0 phần     Đã nghe: 113
Đời Diễm Chi
Mùi Của Lần Đầu
 0 phần     Đã nghe: 268
Mùi Của Lần Đầu
Tuổi 18 Lấy Chồng
 0 phần     Đã nghe: 276
Tuổi 18 Lấy Chồng
Người Vợ Gốc Miên
 0 phần     Đã nghe: 268
Người Vợ Gốc Miên
Gái Bán Hoa
 0 phần     Đã nghe: 432
Gái Bán Hoa
Tập 01 Vợ Tôi Là Đĩ
 0 phần     Đã nghe: 708
Vợ Tôi Là Đĩ
Qua Đêm 1 Tỷ
 0 phần     Đã nghe: 646
Qua Đêm 1 Tỷ
Tập 01 Lấy Được Chồng Giàu Nhưng Phế
 0 phần     Đã nghe: 257
Lấy Được Chồng Giàu Nhưng Phế
Dì Tui
 0 phần     Đã nghe: 390
Dì Tui
Yêu Điên Cuồng
 0 phần     Đã nghe: 499
Yêu Điên Cuồng
Cháo Đời
 0 phần     Đã nghe: 384
Cháo Đời
Giám Đốc Lấy Vợ Điên
 0 phần     Đã nghe: 606
Giám Đốc Lấy Vợ Điên
10 Năm Trở Về Lật Mặt Mẹ Kế
 0 phần     Đã nghe: 246
10 Năm Trở Về Lật Mặt Mẹ Kế
Tập 02 Đàn Bà Không Biết Chửa
 0 phần     Đã nghe: 222
Đàn Bà Không Biết Chửa
Đêm Định Mệnh
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.528
Đêm Định Mệnh
Nô Lệ Tình
 0 phần     Đã nghe: 817
Nô Lệ Tình
Tập 02 Mượn Chồng Của Chủ
 0 phần     Đã nghe: 500
Mượn Chồng Của Chủ
Một Đêm Cuối Cùng
 0 phần     Đã nghe: 1.037
Một Đêm Cuối Cùng
Hôn Nhân Đối Lập
 0 phần     Đã nghe: 368
Hôn Nhân Đối Lập
Cô Vợ Điểm 10
 0 phần     Đã nghe: 1.161
Cô Vợ Điểm 10
Mượn Chồng Con Gái
 0 phần     Đã nghe: 788
Mượn Chồng Con Gái
Trên Giường Vợ
 0 phần     Đã nghe: 545
Trên Giường Vợ
Hồng Nhan - MC Thu Huệ
 0 phần     Đã nghe: 384
Hồng Nhan - MC Thu Huệ
Dấu Vết Ân Tình
 0 phần     Đã nghe: 826
Dấu Vết Ân Tình
Thuê Vợ Một Tuần
 0 phần     Đã nghe: 849
Thuê Vợ Một Tuần
Lòng Người
 0 phần     Đã nghe: 268
Lòng Người
Vết Nứt Hôn Nhân
 0 phần     Đã nghe: 736
Vết Nứt Hôn Nhân
Đời Nó Bạc
 0 phần     Đã nghe: 284
Đời Nó Bạc
Cô Vợ Trời Cho
 0 phần     Đã nghe: 525
Cô Vợ Trời Cho
Tập 02 Đi Bước Nữa
 0 phần     Đã nghe: 312
Đi Bước Nữa
Vị Ngọt Của Mật Đắng
 0 phần     Đã nghe: 425
Vị Ngọt Của Mật Đắng
Người Mang Ánh Dương
 0 phần     Đã nghe: 376
Người Mang Ánh Dương
Cô Vợ Giá Bèo
 0 phần     Đã nghe: 511
Cô Vợ Giá Bèo
Đời Đàn Bà
 0 phần     Đã nghe: 447
Đời Đàn Bà
Giao Dịch Lần Đầu
 0 phần     Đã nghe: 691
Giao Dịch Lần Đầu
Cha Và Con Gái
 0 phần     Đã nghe: 397
Cha Và Con Gái
Chị Em Dâu
 0 phần     Đã nghe: 689
Chị Em Dâu
Ánh Sáng Trong Tù
 0 phần     Đã nghe: 439
Ánh Sáng Trong Tù
Lấy Chồng Tây - MC Hồng Huệ
 0 phần     Đã nghe: 338
Lấy Chồng Tây - MC Hồng Huệ
Phận Gái Hầu Giường
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 982
Phận Gái Hầu Giường