Sắp xếp Audio
TẬP 14 Đêm Tình
5 vote
 0 phần     Đã nghe: 7.709
Đêm Tình
Người Đàn Ông Đầu Tiên
17 vote
 0 phần     Đã nghe: 11.298
Người Đàn Ông Đầu Tiên
TẬP 05 Cây Độc Không Trái
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.779
Cây Độc Không Trái
TẬP 04 Đàn Bà Cũ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.298
Đàn Bà Cũ
Mồ Hôi Nước Mắt
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.088
Mồ Hôi Nước Mắt
FULL Dì Ghẻ
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.940
Dì Ghẻ
TẬP 04 Mợ Năm
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.299
Mợ Năm
TẬP 03 Kế Hoạch Đào Mỏ
 0 phần     Đã nghe: 2.122
Kế Hoạch Đào Mỏ
Trăng Thượng Huyền
 0 phần     Đã nghe: 1.862
Trăng Thượng Huyền
Vốn Dĩ Là Nhân Duyên
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.213
Vốn Dĩ Là Nhân Duyên
Đi Qua Giông Bão
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.693
Đi Qua Giông Bão
TẬP 02 Say Tình
 0 phần     Đã nghe: 3.302
Say Tình
Con Nối Dõi
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.064
Con Nối Dõi
Con Đĩ
 0 phần     Đã nghe: 2.826
Con Đĩ
Nghề Đẻ Thuê
5 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.623
Nghề Đẻ Thuê
Đi Theo Ánh Mặt Trời
6 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.898
Đi Theo Ánh Mặt Trời
Cô Vợ Trả Thù
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 7.179
Cô Vợ Trả Thù
HOT - TẬP 05 Người Đàn Ông Bội Bạc
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.502
Người Đàn Ông Bội Bạc
TẬP 06 Kiếp Tình Thù
 0 phần     Đã nghe: 2.584
Kiếp Tình Thù
Anh Chồng Nhập Khẩu
 0 phần     Đã nghe: 4.450
Anh Chồng Nhập Khẩu
Tình Yêu Trao Anh
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.043
Tình Yêu Trao Anh
Yêu Anh Một Đời
 0 phần     Đã nghe: 3.974
Yêu Anh Một Đời
Cám Dỗ
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.335
Cám Dỗ
Tình Si
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.577
Tình Si
Lấy Chồng Quyền Thế
 0 phần     Đã nghe: 4.620
Lấy Chồng Quyền Thế
Yêu Người Đã Có Vợ
 0 phần     Đã nghe: 3.324
Yêu Người Đã Có Vợ
Người Đến Sau
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.581
Người Đến Sau
Vì Anh Chịu Khổ
 0 phần     Đã nghe: 2.111
Vì Anh Chịu Khổ
Cuộc Chiến Nàng Dâu
 0 phần     Đã nghe: 2.220
Cuộc Chiến Nàng Dâu
Sóng Gió Cuộc Đời
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.850
Sóng Gió Cuộc Đời
Có Thai
 0 phần     Đã nghe: 3.214
Có Thai
Món Nợ Nhân Duyên
 0 phần     Đã nghe: 4.551
Món Nợ Nhân Duyên
Được Yêu
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.682
Được Yêu
Bán Vợ
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.653
Bán Vợ
Lấy Chồng Xa
 0 phần     Đã nghe: 2.317
Lấy Chồng Xa
Cập Bến Cuộc Đời
 0 phần     Đã nghe: 2.230
Cập Bến Cuộc Đời
Vị Của Ái Tình
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.408
Vị Của Ái Tình
Chuyện Tình Trớ Trêu
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.028
Chuyện Tình Trớ Trêu
Sống Thử - MC Thanh Mai
 0 phần     Đã nghe: 3.702
Sống Thử - MC Thanh Mai
Gái Một Con
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.316
Gái Một Con
Tôi Có Hẹn Với Mùa Hạ
 0 phần     Đã nghe: 2.737
Tôi Có Hẹn Với Mùa Hạ
Nàng Dâu Bạc Tỷ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.927
Nàng Dâu Bạc Tỷ
Cô Vợ Hờ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.680
Cô Vợ Hờ
3 Lần Lỡ Nhịp
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.771
3 Lần Lỡ Nhịp
7 Đêm Định Mệnh
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.306
7 Đêm Định Mệnh
Làm Đĩ
 0 phần     Đã nghe: 5.008
Làm Đĩ
Lấy Chồng Sớm
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.795
Lấy Chồng Sớm
Cưu Mang Chồng
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.196
Cưu Mang Chồng