Sắp xếp Audio
TẬP 14 Đêm Tình
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.474
Đêm Tình
Người Đàn Ông Đầu Tiên
9 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.630
Người Đàn Ông Đầu Tiên
TẬP 05 Cây Độc Không Trái
 0 phần     Đã nghe: 2.518
Cây Độc Không Trái
TẬP 04 Đàn Bà Cũ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.079
Đàn Bà Cũ
Mồ Hôi Nước Mắt
 0 phần     Đã nghe: 1.454
Mồ Hôi Nước Mắt
FULL Dì Ghẻ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.245
Dì Ghẻ
TẬP 04 Mợ Năm
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.497
Mợ Năm
TẬP 03 Kế Hoạch Đào Mỏ
 0 phần     Đã nghe: 1.326
Kế Hoạch Đào Mỏ
Trăng Thượng Huyền
 0 phần     Đã nghe: 1.231
Trăng Thượng Huyền
Vốn Dĩ Là Nhân Duyên
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.370
Vốn Dĩ Là Nhân Duyên
Đi Qua Giông Bão
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.718
Đi Qua Giông Bão
TẬP 02 Say Tình
 0 phần     Đã nghe: 2.100
Say Tình
Con Nối Dõi
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.981
Con Nối Dõi
Con Đĩ
 0 phần     Đã nghe: 1.854
Con Đĩ
Nghề Đẻ Thuê
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.229
Nghề Đẻ Thuê
Đi Theo Ánh Mặt Trời
6 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.935
Đi Theo Ánh Mặt Trời
Cô Vợ Trả Thù
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.326
Cô Vợ Trả Thù
HOT - TẬP 05 Người Đàn Ông Bội Bạc
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.846
Người Đàn Ông Bội Bạc
TẬP 06 Kiếp Tình Thù
 0 phần     Đã nghe: 1.829
Kiếp Tình Thù
Anh Chồng Nhập Khẩu
 0 phần     Đã nghe: 3.335
Anh Chồng Nhập Khẩu
Tình Yêu Trao Anh
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.374
Tình Yêu Trao Anh
Yêu Anh Một Đời
 0 phần     Đã nghe: 2.553
Yêu Anh Một Đời
Cám Dỗ
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.431
Cám Dỗ
Tình Si
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.878
Tình Si
Lấy Chồng Quyền Thế
 0 phần     Đã nghe: 3.260
Lấy Chồng Quyền Thế
Yêu Người Đã Có Vợ
 0 phần     Đã nghe: 2.229
Yêu Người Đã Có Vợ
Người Đến Sau
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.960
Người Đến Sau
Vì Anh Chịu Khổ
 0 phần     Đã nghe: 1.556
Vì Anh Chịu Khổ
Cuộc Chiến Nàng Dâu
 0 phần     Đã nghe: 1.561
Cuộc Chiến Nàng Dâu
Sóng Gió Cuộc Đời
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.845
Sóng Gió Cuộc Đời
Có Thai
 0 phần     Đã nghe: 2.466
Có Thai
Món Nợ Nhân Duyên
 0 phần     Đã nghe: 3.619
Món Nợ Nhân Duyên
Được Yêu
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.947
Được Yêu
Bán Vợ
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.930
Bán Vợ
Lấy Chồng Xa
 0 phần     Đã nghe: 1.646
Lấy Chồng Xa
Cập Bến Cuộc Đời
 0 phần     Đã nghe: 1.632
Cập Bến Cuộc Đời
Vị Của Ái Tình
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.832
Vị Của Ái Tình
Chuyện Tình Trớ Trêu
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.345
Chuyện Tình Trớ Trêu
Sống Thử - MC Thanh Mai
 0 phần     Đã nghe: 2.746
Sống Thử - MC Thanh Mai
Gái Một Con
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.785
Gái Một Con
Tôi Có Hẹn Với Mùa Hạ
 0 phần     Đã nghe: 2.038
Tôi Có Hẹn Với Mùa Hạ
Nàng Dâu Bạc Tỷ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.139
Nàng Dâu Bạc Tỷ
Cô Vợ Hờ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.697
Cô Vợ Hờ
3 Lần Lỡ Nhịp
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.077
3 Lần Lỡ Nhịp
7 Đêm Định Mệnh
 0 phần     Đã nghe: 3.211
7 Đêm Định Mệnh
Làm Đĩ
 0 phần     Đã nghe: 3.337
Làm Đĩ
Lấy Chồng Sớm
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.953
Lấy Chồng Sớm
Cưu Mang Chồng
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.758
Cưu Mang Chồng