Sắp xếp Audio
TẬP 14 Đêm Tình
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.502
Đêm Tình
Người Đàn Ông Đầu Tiên
6 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.509
Người Đàn Ông Đầu Tiên
TẬP 05 Cây Độc Không Trái
 0 phần     Đã nghe: 1.284
Cây Độc Không Trái
TẬP 04 Đàn Bà Cũ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.236
Đàn Bà Cũ
Mồ Hôi Nước Mắt
 0 phần     Đã nghe: 1.072
Mồ Hôi Nước Mắt
FULL Dì Ghẻ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.175
Dì Ghẻ
TẬP 04 Mợ Năm
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.014
Mợ Năm
TẬP 03 Kế Hoạch Đào Mỏ
 0 phần     Đã nghe: 853
Kế Hoạch Đào Mỏ
Trăng Thượng Huyền
 0 phần     Đã nghe: 928
Trăng Thượng Huyền
Vốn Dĩ Là Nhân Duyên
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 828
Vốn Dĩ Là Nhân Duyên
Đi Qua Giông Bão
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.187
Đi Qua Giông Bão
TẬP 02 Say Tình
 0 phần     Đã nghe: 1.460
Say Tình
Con Nối Dõi
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.488
Con Nối Dõi
Con Đĩ
 0 phần     Đã nghe: 1.343
Con Đĩ
Nghề Đẻ Thuê
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.371
Nghề Đẻ Thuê
Đi Theo Ánh Mặt Trời
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.304
Đi Theo Ánh Mặt Trời
Cô Vợ Trả Thù
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.262
Cô Vợ Trả Thù
HOT - TẬP 05 Người Đàn Ông Bội Bạc
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.503
Người Đàn Ông Bội Bạc
TẬP 06 Kiếp Tình Thù
 0 phần     Đã nghe: 1.372
Kiếp Tình Thù
Anh Chồng Nhập Khẩu
 0 phần     Đã nghe: 2.662
Anh Chồng Nhập Khẩu
Tình Yêu Trao Anh
 0 phần     Đã nghe: 1.753
Tình Yêu Trao Anh
Yêu Anh Một Đời
 0 phần     Đã nghe: 1.778
Yêu Anh Một Đời
Cám Dỗ
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.861
Cám Dỗ
Tình Si
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.444
Tình Si
Lấy Chồng Quyền Thế
 0 phần     Đã nghe: 2.586
Lấy Chồng Quyền Thế
Yêu Người Đã Có Vợ
 0 phần     Đã nghe: 1.684
Yêu Người Đã Có Vợ
Người Đến Sau
 0 phần     Đã nghe: 1.353
Người Đến Sau
Vì Anh Chịu Khổ
 0 phần     Đã nghe: 1.287
Vì Anh Chịu Khổ
Cuộc Chiến Nàng Dâu
 0 phần     Đã nghe: 1.255
Cuộc Chiến Nàng Dâu
Sóng Gió Cuộc Đời
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.365
Sóng Gió Cuộc Đời
Có Thai
 0 phần     Đã nghe: 2.026
Có Thai
Món Nợ Nhân Duyên
 0 phần     Đã nghe: 2.475
Món Nợ Nhân Duyên
Được Yêu
 0 phần     Đã nghe: 1.584
Được Yêu
Bán Vợ
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.561
Bán Vợ
Lấy Chồng Xa
 0 phần     Đã nghe: 1.280
Lấy Chồng Xa
Cập Bến Cuộc Đời
 0 phần     Đã nghe: 1.339
Cập Bến Cuộc Đời
Vị Của Ái Tình
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.506
Vị Của Ái Tình
Chuyện Tình Trớ Trêu
 0 phần     Đã nghe: 1.868
Chuyện Tình Trớ Trêu
Sống Thử - MC Thanh Mai
 0 phần     Đã nghe: 2.211
Sống Thử - MC Thanh Mai
Gái Một Con
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.396
Gái Một Con
Tôi Có Hẹn Với Mùa Hạ
 0 phần     Đã nghe: 1.599
Tôi Có Hẹn Với Mùa Hạ
Nàng Dâu Bạc Tỷ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.681
Nàng Dâu Bạc Tỷ
Cô Vợ Hờ
 0 phần     Đã nghe: 2.799
Cô Vợ Hờ
3 Lần Lỡ Nhịp
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.588
3 Lần Lỡ Nhịp
7 Đêm Định Mệnh
 0 phần     Đã nghe: 2.513
7 Đêm Định Mệnh
Làm Đĩ
 0 phần     Đã nghe: 2.488
Làm Đĩ
Lấy Chồng Sớm
 0 phần     Đã nghe: 2.429
Lấy Chồng Sớm
Cưu Mang Chồng
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.485
Cưu Mang Chồng