Sắp xếp Audio
Giám Đốc Giả Nghèo Lấy Vợ Trẻ
 0 phần     Đã nghe: 3.852
Giám Đốc Giả Nghèo Lấy Vợ Trẻ
Tập 01 Làm Dâu - MC Thanh Mai
 0 phần     Đã nghe: 1.033
Làm Dâu - MC Thanh Mai
Dâng Hiến Lần Đầu
 0 phần     Đã nghe: 8.535
Dâng Hiến Lần Đầu
Vợ Và Tình Nhân
 0 phần     Đã nghe: 3.428
Vợ Và Tình Nhân
Vợ Chung
 0 phần     Đã nghe: 3.451
Vợ Chung
Cấm Đoán
 0 phần     Đã nghe: 1.925
Cấm Đoán
Ông Chủ Giàu Nuôi Vợ Quê
 0 phần     Đã nghe: 2.550
Ông Chủ Giàu Nuôi Vợ Quê
3 Đêm Chiều Chồng
 0 phần     Đã nghe: 6.525
3 Đêm Chiều Chồng
Cơn Say Dục Vọng - MC Thu Huệ
 0 phần     Đã nghe: 3.656
Cơn Say Dục Vọng - MC Thu Huệ
Nhà Không Có Nóc
 0 phần     Đã nghe: 1.746
Nhà Không Có Nóc
Cô Vợ Trời Ban
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.981
Cô Vợ Trời Ban
Người Mẹ Đơn Thân
 0 phần     Đã nghe: 2.431
Người Mẹ Đơn Thân
19 Tuổi Lấy Chồng Điên
 0 phần     Đã nghe: 2.359
19 Tuổi Lấy Chồng Điên
Đại Gia Ở Rể
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.695
Đại Gia Ở Rể
Lần Đầu Chung Giường Trai Lạ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.043
Lần Đầu Chung Giường Trai Lạ
Con Hoang
 0 phần     Đã nghe: 2.700
Con Hoang
Cô Hàng Xóm Một Con - MC Thu Huệ
 0 phần     Đã nghe: 1.985
Cô Hàng Xóm Một Con - MC Thu Huệ
Tập 01 Cô Vợ Trời Cho - MC Thanh Nguyệt
 0 phần     Đã nghe: 963
Cô Vợ Trời Cho - MC Thanh Nguyệt
Một Lần Đổi Vợ
 0 phần     Đã nghe: 3.121
Một Lần Đổi Vợ
Người Vợ Mua - MC Thu Huệ
 0 phần     Đã nghe: 2.129
Người Vợ Mua - MC Thu Huệ
Một Lần Trao Thân
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.992
Một Lần Trao Thân
Tập 01 Thay Lòng Đổi Dạ - MC Thu Huệ
 0 phần     Đã nghe: 1.192
Thay Lòng Đổi Dạ - MC Thu Huệ
Phận Gái Đến Thì
 0 phần     Đã nghe: 1.256
Phận Gái Đến Thì
Thay Chị Lật Mặt Nhà Chồng
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.610
Thay Chị Lật Mặt Nhà Chồng
Nuôi Vợ Hàng Xóm
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.260
Nuôi Vợ Hàng Xóm
Cơn Say Dục Vọng
 0 phần     Đã nghe: 12.553
Cơn Say Dục Vọng
Lời Hứa Đàn Ông
 0 phần     Đã nghe: 4.593
Lời Hứa Đàn Ông
Cuộc Đời Lỡ Dở
 0 phần     Đã nghe: 2.341
Cuộc Đời Lỡ Dở
Bán Vợ Cho Chủ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.290
Bán Vợ Cho Chủ
Chuyện Mẹ Tôi
 0 phần     Đã nghe: 1.934
Chuyện Mẹ Tôi
Một Đêm Lừa Tình
 0 phần     Đã nghe: 2.326
Một Đêm Lừa Tình
Vợ Già Chồng Trẻ
 0 phần     Đã nghe: 1.488
Vợ Già Chồng Trẻ
Một Lần Bán Trinh
 0 phần     Đã nghe: 3.012
Một Lần Bán Trinh
Đàn Bà Lẳng Lơ
 0 phần     Đã nghe: 2.636
Đàn Bà Lẳng Lơ
Đám Cưới Chạy Tang
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.668
Đám Cưới Chạy Tang
Một Lần Đẻ Thuê
 0 phần     Đã nghe: 2.945
Một Lần Đẻ Thuê
Chán Chồng
 0 phần     Đã nghe: 2.706
Chán Chồng
Gái Sài Thành
 0 phần     Đã nghe: 1.255
Gái Sài Thành
Đời Con Gái
 0 phần     Đã nghe: 4.114
Đời Con Gái
Cưới Chồng Giàu Hộ Chị
 0 phần     Đã nghe: 2.064
Cưới Chồng Giàu Hộ Chị
Phía Sau Phù Hoa
 0 phần     Đã nghe: 2.436
Phía Sau Phù Hoa
Chê Vợ
 0 phần     Đã nghe: 1.305
Chê Vợ
Đường Về
 0 phần     Đã nghe: 2.027
Đường Về
Dục Vọng Đàn Bà
 0 phần     Đã nghe: 1.768
Dục Vọng Đàn Bà
Kẻ Phản Bội
 0 phần     Đã nghe: 1.130
Kẻ Phản Bội
Vợ Câm Chiều Chồng
 0 phần     Đã nghe: 2.494
Vợ Câm Chiều Chồng
Sinh Con Vắng Chồng
 0 phần     Đã nghe: 1.778
Sinh Con Vắng Chồng
Nuôi Nhân Tình
 0 phần     Đã nghe: 1.903
Nuôi Nhân Tình