Sắp xếp Audio
TẬP 14 Đêm Tình
13 vote
 0 phần     Đã nghe: 18.046
Đêm Tình
Người Đàn Ông Đầu Tiên
22 vote
 0 phần     Đã nghe: 22.188
Người Đàn Ông Đầu Tiên
TẬP 05 Cây Độc Không Trái
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 8.410
Cây Độc Không Trái
TẬP 04 Đàn Bà Cũ
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 7.130
Đàn Bà Cũ
Mồ Hôi Nước Mắt
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.511
Mồ Hôi Nước Mắt
FULL Dì Ghẻ
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 10.545
Dì Ghẻ
TẬP 04 Mợ Năm
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.115
Mợ Năm
TẬP 03 Kế Hoạch Đào Mỏ
 0 phần     Đã nghe: 5.429
Kế Hoạch Đào Mỏ
Trăng Thượng Huyền
 0 phần     Đã nghe: 4.414
Trăng Thượng Huyền
Vốn Dĩ Là Nhân Duyên
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.427
Vốn Dĩ Là Nhân Duyên
Đi Qua Giông Bão
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.661
Đi Qua Giông Bão
TẬP 02 Say Tình
 0 phần     Đã nghe: 7.649
Say Tình
Con Nối Dõi
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.834
Con Nối Dõi
Con Đĩ
 0 phần     Đã nghe: 7.249
Con Đĩ
Nghề Đẻ Thuê
6 vote
 0 phần     Đã nghe: 10.193
Nghề Đẻ Thuê
Đi Theo Ánh Mặt Trời
8 vote
 0 phần     Đã nghe: 7.187
Đi Theo Ánh Mặt Trời
Cô Vợ Trả Thù
9 vote
 0 phần     Đã nghe: 11.415
Cô Vợ Trả Thù
HOT - TẬP 05 Người Đàn Ông Bội Bạc
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.300
Người Đàn Ông Bội Bạc
TẬP 06 Kiếp Tình Thù
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.222
Kiếp Tình Thù
Anh Chồng Nhập Khẩu
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 7.600
Anh Chồng Nhập Khẩu
Tình Yêu Trao Anh
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.712
Tình Yêu Trao Anh
Yêu Anh Một Đời
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 7.138
Yêu Anh Một Đời
Cám Dỗ
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.463
Cám Dỗ
Tình Si
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.471
Tình Si
Lấy Chồng Quyền Thế
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 8.813
Lấy Chồng Quyền Thế
Yêu Người Đã Có Vợ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 7.124
Yêu Người Đã Có Vợ
Người Đến Sau
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.995
Người Đến Sau
Vì Anh Chịu Khổ
 0 phần     Đã nghe: 4.313
Vì Anh Chịu Khổ
Cuộc Chiến Nàng Dâu
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.279
Cuộc Chiến Nàng Dâu
Sóng Gió Cuộc Đời
7 vote
 0 phần     Đã nghe: 7.115
Sóng Gió Cuộc Đời
Có Thai
 0 phần     Đã nghe: 6.075
Có Thai
Món Nợ Nhân Duyên
5 vote
 0 phần     Đã nghe: 7.718
Món Nợ Nhân Duyên
Được Yêu
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.360
Được Yêu
Bán Vợ
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.316
Bán Vợ
Lấy Chồng Xa
 0 phần     Đã nghe: 5.184
Lấy Chồng Xa
Cập Bến Cuộc Đời
 0 phần     Đã nghe: 4.673
Cập Bến Cuộc Đời
Vị Của Ái Tình
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.754
Vị Của Ái Tình
Chuyện Tình Trớ Trêu
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.076
Chuyện Tình Trớ Trêu
Sống Thử - MC Thanh Mai
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 7.396
Sống Thử - MC Thanh Mai
Gái Một Con
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.708
Gái Một Con
Tôi Có Hẹn Với Mùa Hạ
 0 phần     Đã nghe: 5.411
Tôi Có Hẹn Với Mùa Hạ
Nàng Dâu Bạc Tỷ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.014
Nàng Dâu Bạc Tỷ
Cô Vợ Hờ
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 8.062
Cô Vợ Hờ
3 Lần Lỡ Nhịp
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.424
3 Lần Lỡ Nhịp
7 Đêm Định Mệnh
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 7.317
7 Đêm Định Mệnh
Làm Đĩ
 0 phần     Đã nghe: 22.317
Làm Đĩ
Lấy Chồng Sớm
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.921
Lấy Chồng Sớm
Cưu Mang Chồng
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.320
Cưu Mang Chồng