Sắp xếp Audio
TẬP 13 Đêm Tình
 0 phần     Đã nghe: 927
Đêm Tình
TẬP 31 Người Đàn Ông Đầu Tiên
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 787
Người Đàn Ông Đầu Tiên
TẬP 05 Cây Độc Không Trái
 0 phần     Đã nghe: 324
Cây Độc Không Trái
TẬP 04 Đàn Bà Cũ
 0 phần     Đã nghe: 399
Đàn Bà Cũ
Mồ Hôi Nước Mắt
 0 phần     Đã nghe: 740
Mồ Hôi Nước Mắt
FULL Dì Ghẻ
 0 phần     Đã nghe: 1.227
Dì Ghẻ
TẬP 04 Mợ Năm
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 602
Mợ Năm
TẬP 03 Kế Hoạch Đào Mỏ
 0 phần     Đã nghe: 477
Kế Hoạch Đào Mỏ
Trăng Thượng Huyền
 0 phần     Đã nghe: 521
Trăng Thượng Huyền
Vốn Dĩ Là Nhân Duyên
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 472
Vốn Dĩ Là Nhân Duyên
Đi Qua Giông Bão
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 809
Đi Qua Giông Bão
TẬP 02 Say Tình
 0 phần     Đã nghe: 947
Say Tình
Con Nối Dõi
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.055
Con Nối Dõi
Con Đĩ
 0 phần     Đã nghe: 915
Con Đĩ
Nghề Đẻ Thuê
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.559
Nghề Đẻ Thuê
Đi Theo Ánh Mặt Trời
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.809
Đi Theo Ánh Mặt Trời
Cô Vợ Trả Thù
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.346
Cô Vợ Trả Thù
HOT - TẬP 05 Người Đàn Ông Bội Bạc
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.178
Người Đàn Ông Bội Bạc
TẬP 06 Kiếp Tình Thù
 0 phần     Đã nghe: 951
Kiếp Tình Thù
Anh Chồng Nhập Khẩu
 0 phần     Đã nghe: 2.004
Anh Chồng Nhập Khẩu
Tình Yêu Trao Anh
 0 phần     Đã nghe: 1.228
Tình Yêu Trao Anh
Yêu Anh Một Đời
 0 phần     Đã nghe: 1.285
Yêu Anh Một Đời
Cám Dỗ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.386
Cám Dỗ
Tình Si
 0 phần     Đã nghe: 1.057
Tình Si
Lấy Chồng Quyền Thế
 0 phần     Đã nghe: 1.932
Lấy Chồng Quyền Thế
Yêu Người Đã Có Vợ
 0 phần     Đã nghe: 1.131
Yêu Người Đã Có Vợ
Người Đến Sau
 0 phần     Đã nghe: 1.035
Người Đến Sau
Vì Anh Chịu Khổ
 0 phần     Đã nghe: 964
Vì Anh Chịu Khổ
Cuộc Chiến Nàng Dâu
 0 phần     Đã nghe: 980
Cuộc Chiến Nàng Dâu
Sóng Gió Cuộc Đời
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.918
Sóng Gió Cuộc Đời
Có Thai
 0 phần     Đã nghe: 1.531
Có Thai
Món Nợ Nhân Duyên
 0 phần     Đã nghe: 1.818
Món Nợ Nhân Duyên
Được Yêu
 0 phần     Đã nghe: 1.257
Được Yêu
Bán Vợ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.220
Bán Vợ
Lấy Chồng Xa
 0 phần     Đã nghe: 1.002
Lấy Chồng Xa
Cập Bến Cuộc Đời
 0 phần     Đã nghe: 1.017
Cập Bến Cuộc Đời
Vị Của Ái Tình
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.221
Vị Của Ái Tình
Chuyện Tình Trớ Trêu
 0 phần     Đã nghe: 1.522
Chuyện Tình Trớ Trêu
Sống Thử - MC Thanh Mai
 0 phần     Đã nghe: 1.686
Sống Thử - MC Thanh Mai
Gái Một Con
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.148
Gái Một Con
Tôi Có Hẹn Với Mùa Hạ
 0 phần     Đã nghe: 1.201
Tôi Có Hẹn Với Mùa Hạ
Nàng Dâu Bạc Tỷ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.367
Nàng Dâu Bạc Tỷ
Cô Vợ Hờ
 0 phần     Đã nghe: 2.215
Cô Vợ Hờ
3 Lần Lỡ Nhịp
 0 phần     Đã nghe: 1.255
3 Lần Lỡ Nhịp
7 Đêm Định Mệnh
 0 phần     Đã nghe: 1.765
7 Đêm Định Mệnh
Làm Đĩ
 0 phần     Đã nghe: 1.726
Làm Đĩ
Lấy Chồng Sớm
 0 phần     Đã nghe: 1.795
Lấy Chồng Sớm
Cưu Mang Chồng
 0 phần     Đã nghe: 1.159
Cưu Mang Chồng