Sắp xếp Audio
TẬP 14 Đêm Tình
8 vote
 0 phần     Đã nghe: 10.770
Đêm Tình
Người Đàn Ông Đầu Tiên
18 vote
 0 phần     Đã nghe: 14.943
Người Đàn Ông Đầu Tiên
TẬP 05 Cây Độc Không Trái
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.764
Cây Độc Không Trái
TẬP 04 Đàn Bà Cũ
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.560
Đàn Bà Cũ
Mồ Hôi Nước Mắt
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.794
Mồ Hôi Nước Mắt
FULL Dì Ghẻ
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.904
Dì Ghẻ
TẬP 04 Mợ Năm
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.166
Mợ Năm
TẬP 03 Kế Hoạch Đào Mỏ
 0 phần     Đã nghe: 3.081
Kế Hoạch Đào Mỏ
Trăng Thượng Huyền
 0 phần     Đã nghe: 2.598
Trăng Thượng Huyền
Vốn Dĩ Là Nhân Duyên
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.161
Vốn Dĩ Là Nhân Duyên
Đi Qua Giông Bão
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.655
Đi Qua Giông Bão
TẬP 02 Say Tình
 0 phần     Đã nghe: 4.583
Say Tình
Con Nối Dõi
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.115
Con Nối Dõi
Con Đĩ
 0 phần     Đã nghe: 3.942
Con Đĩ
Nghề Đẻ Thuê
6 vote
 0 phần     Đã nghe: 7.043
Nghề Đẻ Thuê
Đi Theo Ánh Mặt Trời
8 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.143
Đi Theo Ánh Mặt Trời
Cô Vợ Trả Thù
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 8.297
Cô Vợ Trả Thù
HOT - TẬP 05 Người Đàn Ông Bội Bạc
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.229
Người Đàn Ông Bội Bạc
TẬP 06 Kiếp Tình Thù
 0 phần     Đã nghe: 3.453
Kiếp Tình Thù
Anh Chồng Nhập Khẩu
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.426
Anh Chồng Nhập Khẩu
Tình Yêu Trao Anh
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.784
Tình Yêu Trao Anh
Yêu Anh Một Đời
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.983
Yêu Anh Một Đời
Cám Dỗ
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.250
Cám Dỗ
Tình Si
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.442
Tình Si
Lấy Chồng Quyền Thế
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.013
Lấy Chồng Quyền Thế
Yêu Người Đã Có Vợ
 0 phần     Đã nghe: 4.448
Yêu Người Đã Có Vợ
Người Đến Sau
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.349
Người Đến Sau
Vì Anh Chịu Khổ
 0 phần     Đã nghe: 2.708
Vì Anh Chịu Khổ
Cuộc Chiến Nàng Dâu
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.845
Cuộc Chiến Nàng Dâu
Sóng Gió Cuộc Đời
6 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.847
Sóng Gió Cuộc Đời
Có Thai
 0 phần     Đã nghe: 4.007
Có Thai
Món Nợ Nhân Duyên
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.345
Món Nợ Nhân Duyên
Được Yêu
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.467
Được Yêu
Bán Vợ
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.440
Bán Vợ
Lấy Chồng Xa
 0 phần     Đã nghe: 3.152
Lấy Chồng Xa
Cập Bến Cuộc Đời
 0 phần     Đã nghe: 2.875
Cập Bến Cuộc Đời
Vị Của Ái Tình
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.091
Vị Của Ái Tình
Chuyện Tình Trớ Trêu
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.833
Chuyện Tình Trớ Trêu
Sống Thử - MC Thanh Mai
 0 phần     Đã nghe: 4.851
Sống Thử - MC Thanh Mai
Gái Một Con
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.933
Gái Một Con
Tôi Có Hẹn Với Mùa Hạ
 0 phần     Đã nghe: 3.510
Tôi Có Hẹn Với Mùa Hạ
Nàng Dâu Bạc Tỷ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.754
Nàng Dâu Bạc Tỷ
Cô Vợ Hờ
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.719
Cô Vợ Hờ
3 Lần Lỡ Nhịp
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.565
3 Lần Lỡ Nhịp
7 Đêm Định Mệnh
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.274
7 Đêm Định Mệnh
Làm Đĩ
 0 phần     Đã nghe: 7.632
Làm Đĩ
Lấy Chồng Sớm
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.664
Lấy Chồng Sớm
Cưu Mang Chồng
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.779
Cưu Mang Chồng