Sắp xếp Audio
Còn Đau Là Còn Thương
 0 phần     Đã nghe: 925
Còn Đau Là Còn Thương
Lấy Chồng Chủ Tịch
 0 phần     Đã nghe: 1.292
Lấy Chồng Chủ Tịch
Thành Hôn Không Chú Rể
 0 phần     Đã nghe: 1.958
Thành Hôn Không Chú Rể
Sứ Mệnh Tình Yêu
 0 phần     Đã nghe: 996
Sứ Mệnh Tình Yêu
Tập 05 Hạnh Phúc Vỡ Đôi
 0 phần     Đã nghe: 743
Hạnh Phúc Vỡ Đôi
Tình Thù
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.285
Tình Thù
Chồng Mới
 0 phần     Đã nghe: 2.139
Chồng Mới
Kiếp Người Tệ Bạc
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.693
Kiếp Người Tệ Bạc
Chê Chồng Bác Sĩ Khoa Sản
 0 phần     Đã nghe: 1.116
Chê Chồng Bác Sĩ Khoa Sản
Giám Đốc Lấy Vợ Nghèo
 0 phần     Đã nghe: 1.580
Giám Đốc Lấy Vợ Nghèo
9 Năm Bán Bánh Lấy Ngay Chồng Giàu
 0 phần     Đã nghe: 1.781
9 Năm Bán Bánh Lấy Ngay Chồng Giàu
Đại Gia Ở Rể
 0 phần     Đã nghe: 3.014
Đại Gia Ở Rể
Lừa Em Lấy Chồng
 0 phần     Đã nghe: 1.385
Lừa Em Lấy Chồng
Yêu Thương Tìm Lại
 0 phần     Đã nghe: 771
Yêu Thương Tìm Lại
Lần Đầu Chung Giường Trai Lạ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.677
Lần Đầu Chung Giường Trai Lạ
Lửa Tình Rực Cháy
 0 phần     Đã nghe: 2.341
Lửa Tình Rực Cháy
Mợ Cả
 0 phần     Đã nghe: 1.598
Mợ Cả
Hạnh Phúc Nào Mà Chẳng Có Đau Thương
 0 phần     Đã nghe: 627
Hạnh Phúc Nào Mà Chẳng Có Đau Thương
Trao Đổi Ái Tình
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.207
Trao Đổi Ái Tình
Hoa Hồng Có Gai
 0 phần     Đã nghe: 875
Hoa Hồng Có Gai
Nhắm Mắt Lấy Tạm
 0 phần     Đã nghe: 1.469
Nhắm Mắt Lấy Tạm
Cuộc Yêu Cố Chấp
 0 phần     Đã nghe: 1.858
Cuộc Yêu Cố Chấp
Lỡ Yêu Bố Chồng
 0 phần     Đã nghe: 1.120
Lỡ Yêu Bố Chồng
Dốc Tình
 0 phần     Đã nghe: 1.193
Dốc Tình
Tình Yêu Dưới Vực Sâu
 0 phần     Đã nghe: 913
Tình Yêu Dưới Vực Sâu
Cô Vợ Ép Cưới - MC Lan Anh
 0 phần     Đã nghe: 817
Cô Vợ Ép Cưới - MC Lan Anh
Bến Đỗ Thứ Hai Là Anh
 0 phần     Đã nghe: 1.419
Bến Đỗ Thứ Hai Là Anh
Ai Hay Chữ Ngờ
 0 phần     Đã nghe: 583
Ai Hay Chữ Ngờ
Cô Hàng Xóm Một Con - MC Thu Huệ
 0 phần     Đã nghe: 1.579
Cô Hàng Xóm Một Con - MC Thu Huệ
Cô Vợ Giả
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.447
Cô Vợ Giả
Lần Đầu Yêu
 0 phần     Đã nghe: 777
Lần Đầu Yêu
Qua Một Đời Chồng - MC Kim Thanh
 0 phần     Đã nghe: 997
Qua Một Đời Chồng - MC Kim Thanh
Tập 01 Cô Vợ Trời Cho - MC Thanh Nguyệt
 0 phần     Đã nghe: 738
Cô Vợ Trời Cho - MC Thanh Nguyệt
Vén Màn Hôn Nhân
 0 phần     Đã nghe: 1.008
Vén Màn Hôn Nhân
Giám Đốc Đổi Vợ
 0 phần     Đã nghe: 1.245
Giám Đốc Đổi Vợ
Cô Vợ Đẳng Cấp
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.461
Cô Vợ Đẳng Cấp
Ép Hôn Với Thiếu Gia
 0 phần     Đã nghe: 1.464
Ép Hôn Với Thiếu Gia
Lát Cắt Hôn Nhân
 0 phần     Đã nghe: 1.173
Lát Cắt Hôn Nhân
Khát Vọng Giàu Sang - MC Thu Huệ
 0 phần     Đã nghe: 582
Khát Vọng Giàu Sang - MC Thu Huệ
Cháu Thích Lấy Chú
 0 phần     Đã nghe: 1.734
Cháu Thích Lấy Chú
Cô Vợ Trời Cho - MC Thu Huệ
 0 phần     Đã nghe: 1.670
Cô Vợ Trời Cho - MC Thu Huệ
Phận Mợ Như Bèo Trôi
 0 phần     Đã nghe: 1.202
Phận Mợ Như Bèo Trôi
Tìm Lại Hạnh Phúc
 0 phần     Đã nghe: 1.414
Tìm Lại Hạnh Phúc
Sắp Đặt Kết Hôn
 0 phần     Đã nghe: 2.357
Sắp Đặt Kết Hôn
Một Lần Đổi Vợ
 0 phần     Đã nghe: 2.433
Một Lần Đổi Vợ
Trả Thù Vợ Trẻ
 0 phần     Đã nghe: 2.601
Trả Thù Vợ Trẻ
19 Tuổi Lấy Chồng Chủ Tịch
 0 phần     Đã nghe: 2.006
19 Tuổi Lấy Chồng Chủ Tịch
Người Vợ Mua - MC Thu Huệ
 0 phần     Đã nghe: 1.783
Người Vợ Mua - MC Thu Huệ