Sắp xếp Audio
TẬP 05 Một Chữ Tình
 0 phần     Đã nghe: 699
Một Chữ Tình
Còn Có Thể Yêu
 0 phần     Đã nghe: 720
Còn Có Thể Yêu
TẬP 14 Đêm Tình
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.446
Đêm Tình
Phải Lòng Cô Giáo
 0 phần     Đã nghe: 905
Phải Lòng Cô Giáo
Người Đàn Ông Đầu Tiên
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.699
Người Đàn Ông Đầu Tiên
TẬP 05 Cây Độc Không Trái
 0 phần     Đã nghe: 654
Cây Độc Không Trái
Người Tình Thứ 3
 0 phần     Đã nghe: 830
Người Tình Thứ 3
TẬP 04 Đàn Bà Cũ
 0 phần     Đã nghe: 701
Đàn Bà Cũ
Tình Nhân Hợp Đồng
 0 phần     Đã nghe: 2.408
Tình Nhân Hợp Đồng
TẬP 06 Bí Mật Ở Mai Gia Trang
 0 phần     Đã nghe: 690
Bí Mật Ở Mai Gia Trang
Trốn Tình
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.589
Trốn Tình
Yêu Người Không Thể Bỏ Lỡ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.222
Yêu Người Không Thể Bỏ Lỡ
Vụng Trộm
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.621
Vụng Trộm
Lấy Chồng Thay Chủ
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.944
Lấy Chồng Thay Chủ
Lấy Nhầm Chồng - Mộc Miên
5 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.716
Lấy Nhầm Chồng - Mộc Miên
Hồng Nhan Bạc Tỷ
 0 phần     Đã nghe: 928
Hồng Nhan Bạc Tỷ
Lấy Chồng Thiếu Gia
 0 phần     Đã nghe: 3.006
Lấy Chồng Thiếu Gia
Hôn Nhân Bạc Tỷ
 0 phần     Đã nghe: 976
Hôn Nhân Bạc Tỷ
Mồ Hôi Nước Mắt
 0 phần     Đã nghe: 821
Mồ Hôi Nước Mắt
TẬP 07 Hai Đám Cưới
 0 phần     Đã nghe: 776
Hai Đám Cưới
FULL Dì Ghẻ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.561
Dì Ghẻ
TẬP 04 Yêu Em Là Định Mệnh
 0 phần     Đã nghe: 653
Yêu Em Là Định Mệnh
TẬP 04 Mợ Năm
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 701
Mợ Năm
TẬP 03 Kế Hoạch Đào Mỏ
 0 phần     Đã nghe: 579
Kế Hoạch Đào Mỏ
Một Bước Lên Mây
 0 phần     Đã nghe: 1.077
Một Bước Lên Mây
TẬP 06 Gả Vào Phạm Gia
 0 phần     Đã nghe: 851
Gả Vào Phạm Gia
Trăng Thượng Huyền
 0 phần     Đã nghe: 607
Trăng Thượng Huyền
Về Nước Lấy Chồng
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.782
Về Nước Lấy Chồng
Con Ở Của Cậu
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 766
Con Ở Của Cậu
Vốn Dĩ Là Nhân Duyên
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 583
Vốn Dĩ Là Nhân Duyên
Đi Qua Giông Bão
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 906
Đi Qua Giông Bão
TẬP 02 Say Tình
 0 phần     Đã nghe: 1.116
Say Tình
Bán Đời
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.119
Bán Đời
HAY - TẬP 11 Chuyện Làm Dâu
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.115
Chuyện Làm Dâu
TẬP 06 Lỡ Một Lần Chồng
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 857
Lỡ Một Lần Chồng
Thở Nhẹ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 870
Thở Nhẹ
Con Nối Dõi
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.227
Con Nối Dõi
Vợ Là Gái Một Con
 0 phần     Đã nghe: 1.344
Vợ Là Gái Một Con
Trinh Tiết Đàn Bà
 0 phần     Đã nghe: 1.185
Trinh Tiết Đàn Bà
Ngủ Một Đêm
 0 phần     Đã nghe: 1.860
Ngủ Một Đêm
Đêm Tân Hôn Định Mệnh
9 vote
 0 phần     Đã nghe: 7.697
Đêm Tân Hôn Định Mệnh
TẬP 04 Yêu Nhau Vì Chữ Thương
 0 phần     Đã nghe: 655
Yêu Nhau Vì Chữ Thương
Người Điên Yêu
 0 phần     Đã nghe: 1.028
Người Điên Yêu
Tình Yêu Và Ràng Buộc
 0 phần     Đã nghe: 1.003
Tình Yêu Và Ràng Buộc
Đêm Say
 0 phần     Đã nghe: 2.123
Đêm Say
Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh
 0 phần     Đã nghe: 1.643
Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh
Chỉ Yêu Mình Em
 0 phần     Đã nghe: 1.339
Chỉ Yêu Mình Em
TẬP 05 Lỡ Yêu Người Không Nên Yêu
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.026
Lỡ Yêu Người Không Nên Yêu