Sắp xếp Audio
TẬP 05 Một Chữ Tình
 0 phần     Đã nghe: 5.120
Một Chữ Tình
Còn Có Thể Yêu
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.175
Còn Có Thể Yêu
TẬP 14 Đêm Tình
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.177
Đêm Tình
Phải Lòng Cô Giáo
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.429
Phải Lòng Cô Giáo
Người Đàn Ông Đầu Tiên
12 vote
 0 phần     Đã nghe: 7.706
Người Đàn Ông Đầu Tiên
TẬP 05 Cây Độc Không Trái
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.833
Cây Độc Không Trái
Người Tình Thứ 3
 0 phần     Đã nghe: 3.094
Người Tình Thứ 3
TẬP 04 Đàn Bà Cũ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.354
Đàn Bà Cũ
Tình Nhân Hợp Đồng
8 vote
 0 phần     Đã nghe: 7.695
Tình Nhân Hợp Đồng
TẬP 06 Bí Mật Ở Mai Gia Trang
 0 phần     Đã nghe: 2.510
Bí Mật Ở Mai Gia Trang
Trốn Tình
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.463
Trốn Tình
Yêu Người Không Thể Bỏ Lỡ
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.059
Yêu Người Không Thể Bỏ Lỡ
Vụng Trộm
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.579
Vụng Trộm
Lấy Chồng Thay Chủ
6 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.716
Lấy Chồng Thay Chủ
Lấy Nhầm Chồng - Mộc Miên
12 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.191
Lấy Nhầm Chồng - Mộc Miên
Hồng Nhan Bạc Tỷ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.117
Hồng Nhan Bạc Tỷ
Lấy Chồng Thiếu Gia
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.826
Lấy Chồng Thiếu Gia
Hôn Nhân Bạc Tỷ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.019
Hôn Nhân Bạc Tỷ
Mồ Hôi Nước Mắt
 0 phần     Đã nghe: 1.551
Mồ Hôi Nước Mắt
TẬP 07 Hai Đám Cưới
 0 phần     Đã nghe: 1.972
Hai Đám Cưới
FULL Dì Ghẻ
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.655
Dì Ghẻ
TẬP 04 Yêu Em Là Định Mệnh
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.625
Yêu Em Là Định Mệnh
TẬP 04 Mợ Năm
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.661
Mợ Năm
TẬP 03 Kế Hoạch Đào Mỏ
 0 phần     Đã nghe: 1.451
Kế Hoạch Đào Mỏ
Một Bước Lên Mây
 0 phần     Đã nghe: 2.641
Một Bước Lên Mây
TẬP 06 Gả Vào Phạm Gia
 0 phần     Đã nghe: 1.942
Gả Vào Phạm Gia
Trăng Thượng Huyền
 0 phần     Đã nghe: 1.336
Trăng Thượng Huyền
Về Nước Lấy Chồng
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.230
Về Nước Lấy Chồng
Con Ở Của Cậu
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.650
Con Ở Của Cậu
Vốn Dĩ Là Nhân Duyên
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.517
Vốn Dĩ Là Nhân Duyên
Đi Qua Giông Bão
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.922
Đi Qua Giông Bão
TẬP 02 Say Tình
 0 phần     Đã nghe: 2.336
Say Tình
Bán Đời
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.211
Bán Đời
HAY - TẬP 11 Chuyện Làm Dâu
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.868
Chuyện Làm Dâu
TẬP 06 Lỡ Một Lần Chồng
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.507
Lỡ Một Lần Chồng
Thở Nhẹ
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.830
Thở Nhẹ
Con Nối Dõi
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.151
Con Nối Dõi
Vợ Là Gái Một Con
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.530
Vợ Là Gái Một Con
Trinh Tiết Đàn Bà
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.124
Trinh Tiết Đàn Bà
Ngủ Một Đêm
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.043
Ngủ Một Đêm
Đêm Tân Hôn Định Mệnh
19 vote
 0 phần     Đã nghe: 14.038
Đêm Tân Hôn Định Mệnh
TẬP 04 Yêu Nhau Vì Chữ Thương
 0 phần     Đã nghe: 1.431
Yêu Nhau Vì Chữ Thương
Người Điên Yêu
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.063
Người Điên Yêu
Tình Yêu Và Ràng Buộc
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.891
Tình Yêu Và Ràng Buộc
Đêm Say
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.121
Đêm Say
Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh
 0 phần     Đã nghe: 2.947
Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh
Chỉ Yêu Mình Em
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.737
Chỉ Yêu Mình Em
TẬP 05 Lỡ Yêu Người Không Nên Yêu
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.817
Lỡ Yêu Người Không Nên Yêu