Sắp xếp Audio
TẬP 05 Một Chữ Tình
 0 phần     Đã nghe: 3.378
Một Chữ Tình
Còn Có Thể Yêu
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.093
Còn Có Thể Yêu
TẬP 14 Đêm Tình
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.296
Đêm Tình
Phải Lòng Cô Giáo
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.309
Phải Lòng Cô Giáo
Người Đàn Ông Đầu Tiên
8 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.670
Người Đàn Ông Đầu Tiên
TẬP 05 Cây Độc Không Trái
 0 phần     Đã nghe: 1.701
Cây Độc Không Trái
Người Tình Thứ 3
 0 phần     Đã nghe: 1.939
Người Tình Thứ 3
TẬP 04 Đàn Bà Cũ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.562
Đàn Bà Cũ
Tình Nhân Hợp Đồng
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.166
Tình Nhân Hợp Đồng
TẬP 06 Bí Mật Ở Mai Gia Trang
 0 phần     Đã nghe: 1.581
Bí Mật Ở Mai Gia Trang
Trốn Tình
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.865
Trốn Tình
Yêu Người Không Thể Bỏ Lỡ
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.136
Yêu Người Không Thể Bỏ Lỡ
Vụng Trộm
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.024
Vụng Trộm
Lấy Chồng Thay Chủ
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.745
Lấy Chồng Thay Chủ
Lấy Nhầm Chồng - Mộc Miên
10 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.275
Lấy Nhầm Chồng - Mộc Miên
Hồng Nhan Bạc Tỷ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.649
Hồng Nhan Bạc Tỷ
Lấy Chồng Thiếu Gia
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.084
Lấy Chồng Thiếu Gia
Hôn Nhân Bạc Tỷ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.525
Hôn Nhân Bạc Tỷ
Mồ Hôi Nước Mắt
 0 phần     Đã nghe: 1.187
Mồ Hôi Nước Mắt
TẬP 07 Hai Đám Cưới
 0 phần     Đã nghe: 1.520
Hai Đám Cưới
FULL Dì Ghẻ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.525
Dì Ghẻ
TẬP 04 Yêu Em Là Định Mệnh
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.149
Yêu Em Là Định Mệnh
TẬP 04 Mợ Năm
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.168
Mợ Năm
TẬP 03 Kế Hoạch Đào Mỏ
 0 phần     Đã nghe: 1.025
Kế Hoạch Đào Mỏ
Một Bước Lên Mây
 0 phần     Đã nghe: 1.888
Một Bước Lên Mây
TẬP 06 Gả Vào Phạm Gia
 0 phần     Đã nghe: 1.399
Gả Vào Phạm Gia
Trăng Thượng Huyền
 0 phần     Đã nghe: 1.040
Trăng Thượng Huyền
Về Nước Lấy Chồng
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.486
Về Nước Lấy Chồng
Con Ở Của Cậu
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.231
Con Ở Của Cậu
Vốn Dĩ Là Nhân Duyên
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.054
Vốn Dĩ Là Nhân Duyên
Đi Qua Giông Bão
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.345
Đi Qua Giông Bão
TẬP 02 Say Tình
 0 phần     Đã nghe: 1.706
Say Tình
Bán Đời
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.639
Bán Đời
HAY - TẬP 11 Chuyện Làm Dâu
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.503
Chuyện Làm Dâu
TẬP 06 Lỡ Một Lần Chồng
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.167
Lỡ Một Lần Chồng
Thở Nhẹ
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.290
Thở Nhẹ
Con Nối Dõi
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.673
Con Nối Dõi
Vợ Là Gái Một Con
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.060
Vợ Là Gái Một Con
Trinh Tiết Đàn Bà
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.599
Trinh Tiết Đàn Bà
Ngủ Một Đêm
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.486
Ngủ Một Đêm
Đêm Tân Hôn Định Mệnh
18 vote
 0 phần     Đã nghe: 11.579
Đêm Tân Hôn Định Mệnh
TẬP 04 Yêu Nhau Vì Chữ Thương
 0 phần     Đã nghe: 1.024
Yêu Nhau Vì Chữ Thương
Người Điên Yêu
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.636
Người Điên Yêu
Tình Yêu Và Ràng Buộc
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.460
Tình Yêu Và Ràng Buộc
Đêm Say
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.159
Đêm Say
Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh
 0 phần     Đã nghe: 2.244
Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh
Chỉ Yêu Mình Em
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.018
Chỉ Yêu Mình Em
TẬP 05 Lỡ Yêu Người Không Nên Yêu
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.413
Lỡ Yêu Người Không Nên Yêu