Sắp xếp Audio
TẬP 05 Một Chữ Tình
 0 phần     Đã nghe: 7.554
Một Chữ Tình
Còn Có Thể Yêu
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.561
Còn Có Thể Yêu
TẬP 14 Đêm Tình
5 vote
 0 phần     Đã nghe: 7.705
Đêm Tình
Phải Lòng Cô Giáo
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.149
Phải Lòng Cô Giáo
Người Đàn Ông Đầu Tiên
16 vote
 0 phần     Đã nghe: 11.295
Người Đàn Ông Đầu Tiên
TẬP 05 Cây Độc Không Trái
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.778
Cây Độc Không Trái
Người Tình Thứ 3
 0 phần     Đã nghe: 4.593
Người Tình Thứ 3
TẬP 04 Đàn Bà Cũ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.297
Đàn Bà Cũ
Tình Nhân Hợp Đồng
11 vote
 0 phần     Đã nghe: 10.185
Tình Nhân Hợp Đồng
TẬP 06 Bí Mật Ở Mai Gia Trang
 0 phần     Đã nghe: 3.788
Bí Mật Ở Mai Gia Trang
Trốn Tình
5 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.247
Trốn Tình
Yêu Người Không Thể Bỏ Lỡ
11 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.664
Yêu Người Không Thể Bỏ Lỡ
Vụng Trộm
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.836
Vụng Trộm
Lấy Chồng Thay Chủ
11 vote
 0 phần     Đã nghe: 8.305
Lấy Chồng Thay Chủ
Lấy Nhầm Chồng - Mộc Miên
14 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.162
Lấy Nhầm Chồng - Mộc Miên
Hồng Nhan Bạc Tỷ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.742
Hồng Nhan Bạc Tỷ
Lấy Chồng Thiếu Gia
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 9.696
Lấy Chồng Thiếu Gia
Hôn Nhân Bạc Tỷ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.664
Hôn Nhân Bạc Tỷ
Mồ Hôi Nước Mắt
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.088
Mồ Hôi Nước Mắt
TẬP 07 Hai Đám Cưới
 0 phần     Đã nghe: 2.840
Hai Đám Cưới
FULL Dì Ghẻ
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.936
Dì Ghẻ
TẬP 04 Yêu Em Là Định Mệnh
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.260
Yêu Em Là Định Mệnh
TẬP 04 Mợ Năm
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.297
Mợ Năm
TẬP 03 Kế Hoạch Đào Mỏ
 0 phần     Đã nghe: 2.121
Kế Hoạch Đào Mỏ
Một Bước Lên Mây
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.900
Một Bước Lên Mây
TẬP 06 Gả Vào Phạm Gia
 0 phần     Đã nghe: 2.780
Gả Vào Phạm Gia
Trăng Thượng Huyền
 0 phần     Đã nghe: 1.862
Trăng Thượng Huyền
Về Nước Lấy Chồng
5 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.829
Về Nước Lấy Chồng
Con Ở Của Cậu
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.322
Con Ở Của Cậu
Vốn Dĩ Là Nhân Duyên
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.212
Vốn Dĩ Là Nhân Duyên
Đi Qua Giông Bão
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.693
Đi Qua Giông Bão
TẬP 02 Say Tình
 0 phần     Đã nghe: 3.302
Say Tình
Bán Đời
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.951
Bán Đời
HAY - TẬP 11 Chuyện Làm Dâu
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.482
Chuyện Làm Dâu
TẬP 06 Lỡ Một Lần Chồng
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.120
Lỡ Một Lần Chồng
Thở Nhẹ
6 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.577
Thở Nhẹ
Con Nối Dõi
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.064
Con Nối Dõi
Vợ Là Gái Một Con
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.331
Vợ Là Gái Một Con
Trinh Tiết Đàn Bà
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.744
Trinh Tiết Đàn Bà
Ngủ Một Đêm
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.787
Ngủ Một Đêm
Đêm Tân Hôn Định Mệnh
23 vote
 0 phần     Đã nghe: 19.103
Đêm Tân Hôn Định Mệnh
TẬP 04 Yêu Nhau Vì Chữ Thương
 0 phần     Đã nghe: 2.006
Yêu Nhau Vì Chữ Thương
Người Điên Yêu
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.709
Người Điên Yêu
Tình Yêu Và Ràng Buộc
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.557
Tình Yêu Và Ràng Buộc
Đêm Say
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.255
Đêm Say
Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.613
Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh
Chỉ Yêu Mình Em
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.619
Chỉ Yêu Mình Em
TẬP 05 Lỡ Yêu Người Không Nên Yêu
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.613
Lỡ Yêu Người Không Nên Yêu