Sắp xếp Audio
Góa Chồng Tuổi 18
 0 phần     Đã nghe: 79
Góa Chồng Tuổi 18
19 Tuổi Lấy Chồng Điên
 0 phần     Đã nghe: 318
19 Tuổi Lấy Chồng Điên
Tập 02 Yêu Trong Cay Đắng
 0 phần     Đã nghe: 80
Yêu Trong Cay Đắng
Từ Chối Lần Đầu
 0 phần     Đã nghe: 147
Từ Chối Lần Đầu
Tập 04 Giá Như Đừng Gặp Gỡ
 0 phần     Đã nghe: 299
Giá Như Đừng Gặp Gỡ
Tập 04 Còn Đau Là Còn Thương
 0 phần     Đã nghe: 115
Còn Đau Là Còn Thương
Tập 04 Ranh Giới Nghiệt Ngã
 0 phần     Đã nghe: 72
Ranh Giới Nghiệt Ngã
Lấy Chồng Chủ Tịch
 0 phần     Đã nghe: 448
Lấy Chồng Chủ Tịch
Thành Hôn Không Chú Rể
 0 phần     Đã nghe: 194
Thành Hôn Không Chú Rể
Sứ Mệnh Tình Yêu
 0 phần     Đã nghe: 142
Sứ Mệnh Tình Yêu
Tập 05 Hạnh Phúc Vỡ Đôi
 0 phần     Đã nghe: 161
Hạnh Phúc Vỡ Đôi
Tập 07 Tình Thù
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 276
Tình Thù
Chồng Mới
 0 phần     Đã nghe: 324
Chồng Mới
Kiếp Người Tệ Bạc
 0 phần     Đã nghe: 249
Kiếp Người Tệ Bạc
Chê Chồng Bác Sĩ Khoa Sản
 0 phần     Đã nghe: 496
Chê Chồng Bác Sĩ Khoa Sản
Giám Đốc Lấy Vợ Nghèo
 0 phần     Đã nghe: 489
Giám Đốc Lấy Vợ Nghèo
9 Năm Bán Bánh Lấy Ngay Chồng Giàu
 0 phần     Đã nghe: 365
9 Năm Bán Bánh Lấy Ngay Chồng Giàu
Lấy Chồng Giàu
 0 phần     Đã nghe: 325
Lấy Chồng Giàu
Tập 15 Đại Gia Ở Rể
 0 phần     Đã nghe: 969
Đại Gia Ở Rể
Lừa Em Lấy Chồng
 0 phần     Đã nghe: 667
Lừa Em Lấy Chồng
Yêu Thương Tìm Lại
 0 phần     Đã nghe: 372
Yêu Thương Tìm Lại
Lần Đầu Chung Giường Trai Lạ
 0 phần     Đã nghe: 788
Lần Đầu Chung Giường Trai Lạ
Lửa Tình Rực Cháy
 0 phần     Đã nghe: 620
Lửa Tình Rực Cháy
Mợ Cả
 0 phần     Đã nghe: 879
Mợ Cả
Hạnh Phúc Nào Mà Chẳng Có Đau Thương
 0 phần     Đã nghe: 314
Hạnh Phúc Nào Mà Chẳng Có Đau Thương
Trao Đổi Ái Tình
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 649
Trao Đổi Ái Tình
Hoa Hồng Có Gai
 0 phần     Đã nghe: 314
Hoa Hồng Có Gai
Nhắm Mắt Lấy Tạm
 0 phần     Đã nghe: 634
Nhắm Mắt Lấy Tạm
Cuộc Yêu Cố Chấp
 0 phần     Đã nghe: 301
Cuộc Yêu Cố Chấp
Lỡ Yêu Bố Chồng
 0 phần     Đã nghe: 519
Lỡ Yêu Bố Chồng
Dốc Tình
 0 phần     Đã nghe: 311
Dốc Tình
Tình Yêu Dưới Vực Sâu
 0 phần     Đã nghe: 349
Tình Yêu Dưới Vực Sâu
Con Hoang
 0 phần     Đã nghe: 531
Con Hoang
Cô Vợ Ép Cưới - MC Lan Anh
 0 phần     Đã nghe: 435
Cô Vợ Ép Cưới - MC Lan Anh
Bến Đỗ Thứ Hai Là Anh
 0 phần     Đã nghe: 501
Bến Đỗ Thứ Hai Là Anh
Ai Hay Chữ Ngờ
 0 phần     Đã nghe: 295
Ai Hay Chữ Ngờ
Cô Hàng Xóm Một Con - MC Thu Huệ
 0 phần     Đã nghe: 518
Cô Hàng Xóm Một Con - MC Thu Huệ
Cô Vợ Giả
 0 phần     Đã nghe: 679
Cô Vợ Giả
Lần Đầu Yêu
 0 phần     Đã nghe: 411
Lần Đầu Yêu
Qua Một Đời Chồng - MC Kim Thanh
 0 phần     Đã nghe: 596
Qua Một Đời Chồng - MC Kim Thanh
Tập 01 Cô Vợ Trời Cho - MC Thanh Nguyệt
 0 phần     Đã nghe: 356
Cô Vợ Trời Cho - MC Thanh Nguyệt
Vén Màn Hôn Nhân
 0 phần     Đã nghe: 308
Vén Màn Hôn Nhân
Giám Đốc Đổi Vợ
 0 phần     Đã nghe: 343
Giám Đốc Đổi Vợ
Cô Vợ Đẳng Cấp
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 488
Cô Vợ Đẳng Cấp
Ép Hôn Với Thiếu Gia
 0 phần     Đã nghe: 757
Ép Hôn Với Thiếu Gia
Lát Cắt Hôn Nhân
 0 phần     Đã nghe: 377
Lát Cắt Hôn Nhân
Khát Vọng Giàu Sang - MC Thu Huệ
 0 phần     Đã nghe: 209
Khát Vọng Giàu Sang - MC Thu Huệ
Cháu Thích Lấy Chú
 0 phần     Đã nghe: 560
Cháu Thích Lấy Chú