Sắp xếp Audio
TẬP 05 Một Chữ Tình
 0 phần     Đã nghe: 10.288
Một Chữ Tình
Còn Có Thể Yêu
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.009
Còn Có Thể Yêu
TẬP 14 Đêm Tình
8 vote
 0 phần     Đã nghe: 10.766
Đêm Tình
Phải Lòng Cô Giáo
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 7.092
Phải Lòng Cô Giáo
Người Đàn Ông Đầu Tiên
18 vote
 0 phần     Đã nghe: 14.940
Người Đàn Ông Đầu Tiên
TẬP 05 Cây Độc Không Trái
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.763
Cây Độc Không Trái
Người Tình Thứ 3
 0 phần     Đã nghe: 6.155
Người Tình Thứ 3
TẬP 04 Đàn Bà Cũ
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.558
Đàn Bà Cũ
Tình Nhân Hợp Đồng
12 vote
 0 phần     Đã nghe: 13.070
Tình Nhân Hợp Đồng
TẬP 06 Bí Mật Ở Mai Gia Trang
 0 phần     Đã nghe: 5.337
Bí Mật Ở Mai Gia Trang
Trốn Tình
5 vote
 0 phần     Đã nghe: 8.321
Trốn Tình
Yêu Người Không Thể Bỏ Lỡ
18 vote
 0 phần     Đã nghe: 7.174
Yêu Người Không Thể Bỏ Lỡ
Vụng Trộm
6 vote
 0 phần     Đã nghe: 9.599
Vụng Trộm
Lấy Chồng Thay Chủ
11 vote
 0 phần     Đã nghe: 10.776
Lấy Chồng Thay Chủ
Lấy Nhầm Chồng - Mộc Miên
16 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.524
Lấy Nhầm Chồng - Mộc Miên
Hồng Nhan Bạc Tỷ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.550
Hồng Nhan Bạc Tỷ
Lấy Chồng Thiếu Gia
9 vote
 0 phần     Đã nghe: 12.602
Lấy Chồng Thiếu Gia
Hôn Nhân Bạc Tỷ
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.743
Hôn Nhân Bạc Tỷ
Mồ Hôi Nước Mắt
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.790
Mồ Hôi Nước Mắt
TẬP 07 Hai Đám Cưới
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.882
Hai Đám Cưới
FULL Dì Ghẻ
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.903
Dì Ghẻ
TẬP 04 Yêu Em Là Định Mệnh
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.013
Yêu Em Là Định Mệnh
TẬP 04 Mợ Năm
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.166
Mợ Năm
TẬP 03 Kế Hoạch Đào Mỏ
 0 phần     Đã nghe: 3.081
Kế Hoạch Đào Mỏ
Một Bước Lên Mây
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.406
Một Bước Lên Mây
TẬP 06 Gả Vào Phạm Gia
 0 phần     Đã nghe: 3.708
Gả Vào Phạm Gia
Trăng Thượng Huyền
 0 phần     Đã nghe: 2.598
Trăng Thượng Huyền
Về Nước Lấy Chồng
5 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.102
Về Nước Lấy Chồng
Con Ở Của Cậu
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.520
Con Ở Của Cậu
Vốn Dĩ Là Nhân Duyên
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.161
Vốn Dĩ Là Nhân Duyên
Đi Qua Giông Bão
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.655
Đi Qua Giông Bão
TẬP 02 Say Tình
 0 phần     Đã nghe: 4.583
Say Tình
Bán Đời
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.906
Bán Đời
HAY - TẬP 11 Chuyện Làm Dâu
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.283
Chuyện Làm Dâu
TẬP 06 Lỡ Một Lần Chồng
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.751
Lỡ Một Lần Chồng
Thở Nhẹ
9 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.592
Thở Nhẹ
Con Nối Dõi
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.115
Con Nối Dõi
Vợ Là Gái Một Con
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.366
Vợ Là Gái Một Con
Trinh Tiết Đàn Bà
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.757
Trinh Tiết Đàn Bà
Ngủ Một Đêm
9 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.008
Ngủ Một Đêm
Đêm Tân Hôn Định Mệnh
27 vote
 0 phần     Đã nghe: 24.114
Đêm Tân Hôn Định Mệnh
TẬP 04 Yêu Nhau Vì Chữ Thương
 0 phần     Đã nghe: 2.692
Yêu Nhau Vì Chữ Thương
Người Điên Yêu
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.603
Người Điên Yêu
Tình Yêu Và Ràng Buộc
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.368
Tình Yêu Và Ràng Buộc
Đêm Say
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.758
Đêm Say
Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.448
Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh
Chỉ Yêu Mình Em
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.883
Chỉ Yêu Mình Em
TẬP 05 Lỡ Yêu Người Không Nên Yêu
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.410
Lỡ Yêu Người Không Nên Yêu