Sắp xếp Audio
TẬP 03 Anh Về Bên Ấy
 0 phần     Đã nghe: 21
Anh Về Bên Ấy
Tư Cách Của Một Con Đĩ
 0 phần     Đã nghe: 53
Tư Cách Của Một Con Đĩ
Đợi Tôi 28, Chú Lấy Tôi Nhé
 0 phần     Đã nghe: 406
Đợi Tôi 28, Chú Lấy Tôi Nhé
Gặp Đúng Người
 0 phần     Đã nghe: 182
Gặp Đúng Người
50 Ngày Yêu Em
 0 phần     Đã nghe: 188
50 Ngày Yêu Em
Oan Gia Chú Cháu
 0 phần     Đã nghe: 478
Oan Gia Chú Cháu
Lối Rẽ Nào Cho Tôi
 0 phần     Đã nghe: 227
Lối Rẽ Nào Cho Tôi
Hai Đời Chồng
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 464
Hai Đời Chồng
Cô Vợ Đáng Yêu
 0 phần     Đã nghe: 456
Cô Vợ Đáng Yêu
Tình Chị Duyên Em
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 409
Tình Chị Duyên Em
Lấy Người Không Yêu Mình
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 608
Lấy Người Không Yêu Mình
TẬP 36 Cô Vợ Thế Thân
 0 phần     Đã nghe: 619
Cô Vợ Thế Thân
TẬP 07 Nghề Làm Vợ
 0 phần     Đã nghe: 423
Nghề Làm Vợ
TẬP 60 Kỳ Nữ Tài Ba
 0 phần     Đã nghe: 2.026
Kỳ Nữ Tài Ba
Khoàng Trời Riêng Anh Chọn
 0 phần     Đã nghe: 375
Khoàng Trời Riêng Anh Chọn
Lỡ Nhau Trong Khoảnh Khắc
 0 phần     Đã nghe: 470
Lỡ Nhau Trong Khoảnh Khắc
Tháo Chạy
 0 phần     Đã nghe: 376
Tháo Chạy
Người Thay Thế
 0 phần     Đã nghe: 503
Người Thay Thế
Hứa Đi Anh Sẽ Về
 0 phần     Đã nghe: 396
Hứa Đi Anh Sẽ Về
HAY Cô Vợ Ép Cưới
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.023
Cô Vợ Ép Cưới
TẬP 14 Người Vợ Nô Lệ
 0 phần     Đã nghe: 1.155
Người Vợ Nô Lệ
Bình An
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 446
Bình An
TẬP 11 Kiếp Này Gặp Được Anh
 0 phần     Đã nghe: 629
Kiếp Này Gặp Được Anh
Cảm Ơn Con Đã Đến Bên Mẹ
 0 phần     Đã nghe: 427
Cảm Ơn Con Đã Đến Bên Mẹ
Gặp Người Đúng Lúc
 0 phần     Đã nghe: 2.128
Gặp Người Đúng Lúc
Dâu Giàu
 0 phần     Đã nghe: 543
Dâu Giàu
Đến Bao Giờ Sẽ Quên
 0 phần     Đã nghe: 552
Đến Bao Giờ Sẽ Quên
Ô Sin Của Đời Lượm
 0 phần     Đã nghe: 452
Ô Sin Của Đời Lượm
Chị Dâu Em Chồng
 0 phần     Đã nghe: 930
Chị Dâu Em Chồng
HAY Cuộc Hôn Nhân Định Mệnh
 0 phần     Đã nghe: 888
Cuộc Hôn Nhân Định Mệnh
Dường Như Đã Yêu
 0 phần     Đã nghe: 887
Dường Như Đã Yêu
TẬP 55 Cô Vợ Bảo Bối
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.651
Cô Vợ Bảo Bối
FULL Hợp Đồng Hôn Nhân
 0 phần     Đã nghe: 1.962
Hợp Đồng Hôn Nhân
FULL Bỏ Chồng
 0 phần     Đã nghe: 442
Bỏ Chồng
Giành Lại Tình Yêu
 0 phần     Đã nghe: 527
Giành Lại Tình Yêu
Em Cám
 0 phần     Đã nghe: 294
Em Cám
Cuộc Đời Của Quỳnh
 0 phần     Đã nghe: 478
Cuộc Đời Của Quỳnh
Âm Mưu Cướp Chồng
 0 phần     Đã nghe: 502
Âm Mưu Cướp Chồng
HAY Gái Một Đời Chồng
 0 phần     Đã nghe: 515
Gái Một Đời Chồng
Mẹ Chồng Đa Nghi
 0 phần     Đã nghe: 174
Mẹ Chồng Đa Nghi
FULL Lấy Chồng Bạc Tỷ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.249
Lấy Chồng Bạc Tỷ
Đám Cưới Giả
 0 phần     Đã nghe: 763
Đám Cưới Giả
Định Mệnh
 0 phần     Đã nghe: 533
Định Mệnh
Cướp Chồng Bạn Thân
 0 phần     Đã nghe: 479
Cướp Chồng Bạn Thân
HAY Ái Tình
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 808
Ái Tình
Lấy Chồng Tây
 0 phần     Đã nghe: 431
Lấy Chồng Tây
TẬP 13 Cơn Mưa Định Mệnh
 0 phần     Đã nghe: 668
Cơn Mưa Định Mệnh