Sắp xếp Audio
3 Tỷ Một Lần Sinh Con
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 7.906
3 Tỷ Một Lần Sinh Con
Lần Đầu Tuổi 23
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 7.737
Lần Đầu Tuổi 23
Dân Tộc Làm Gái
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 7.302
Dân Tộc Làm Gái
Giám Đốc Giả Nghèo Lấy Vợ Trẻ
 0 phần     Đã nghe: 14.745
Giám Đốc Giả Nghèo Lấy Vợ Trẻ
Con Hoang
 0 phần     Đã nghe: 8.745
Con Hoang
Cơn Say Dục Vọng
 0 phần     Đã nghe: 52.493
Cơn Say Dục Vọng
Đám Cưới Chạy Tang
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.583
Đám Cưới Chạy Tang
Đời Con Gái
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 10.077
Đời Con Gái
Phía Sau Phù Hoa
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.830
Phía Sau Phù Hoa
Đường Về
 0 phần     Đã nghe: 4.682
Đường Về
Cơm No Bò Cưỡi
 0 phần     Đã nghe: 6.496
Cơm No Bò Cưỡi
Mùa Gió Chướng
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.924
Mùa Gió Chướng
Tìm Chốn Bình Yên
 0 phần     Đã nghe: 3.495
Tìm Chốn Bình Yên
Tập 01 Vợ Tôi Là Đĩ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.641
Vợ Tôi Là Đĩ
Dì Tui
 0 phần     Đã nghe: 6.768
Dì Tui
Cháo Đời
 0 phần     Đã nghe: 5.192
Cháo Đời
Đêm Định Mệnh
10 vote
 0 phần     Đã nghe: 11.827
Đêm Định Mệnh
Nô Lệ Tình
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 9.138
Nô Lệ Tình
Một Đêm Cuối Cùng
 0 phần     Đã nghe: 9.430
Một Đêm Cuối Cùng
Dấu Vết Ân Tình
 0 phần     Đã nghe: 5.325
Dấu Vết Ân Tình
Phận Gái Hầu Giường
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.124
Phận Gái Hầu Giường
Góa Chồng Thời Nay
 0 phần     Đã nghe: 7.219
Góa Chồng Thời Nay
Hai Lần Kết Hôn
 0 phần     Đã nghe: 4.666
Hai Lần Kết Hôn
Gái Đến Thì
 0 phần     Đã nghe: 9.268
Gái Đến Thì
Yêu Từ Bao Giờ
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.445
Yêu Từ Bao Giờ
Một Đêm Quá Đà
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 7.534
Một Đêm Quá Đà
Vết Máu Đầy Nước Mắt
 0 phần     Đã nghe: 4.939
Vết Máu Đầy Nước Mắt
HAY Tìm Lại Chính Mình
6 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.921
Tìm Lại Chính Mình
Một Đêm Chán Chồng
 0 phần     Đã nghe: 7.548
Một Đêm Chán Chồng
Kẻ Săn Tình
 0 phần     Đã nghe: 3.950
Kẻ Săn Tình
Tình Cũ Một Đêm
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 9.749
Tình Cũ Một Đêm
HAY Chuyện Vợ Chồng
 0 phần     Đã nghe: 9.255
Chuyện Vợ Chồng
Người Vợ Ngoại Tình
 0 phần     Đã nghe: 7.370
Người Vợ Ngoại Tình
HAY Thèm Chồng Một Đêm
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 7.663
Thèm Chồng Một Đêm
ĐẶC SẮC 500 Triệu Một Đêm
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 9.564
500 Triệu Một Đêm
Vợ Bỏ
 0 phần     Đã nghe: 4.345
Vợ Bỏ
Một Đêm Thay Chị
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.116
Một Đêm Thay Chị
Đứa Con Ngoài Giá Thú
 0 phần     Đã nghe: 3.831
Đứa Con Ngoài Giá Thú
Tâm Sự Của Vợ
 0 phần     Đã nghe: 5.434
Tâm Sự Của Vợ
Thuê Vợ Một Đêm
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 9.177
Thuê Vợ Một Đêm
Tập 02 Người Tình Một Đêm
 0 phần     Đã nghe: 10.125
Người Tình Một Đêm
Sống Qua Thời Chắp Vá
 0 phần     Đã nghe: 3.172
Sống Qua Thời Chắp Vá
Một Đêm Quá Chén
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.803
Một Đêm Quá Chén
Thay Chị Trả Nợ Tình
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.064
Thay Chị Trả Nợ Tình
Giây Bí Rợ
 0 phần     Đã nghe: 5.011
Giây Bí Rợ
Góc Tối
 0 phần     Đã nghe: 6.743
Góc Tối
Chửa Hoang
 0 phần     Đã nghe: 5.138
Chửa Hoang
HAY Cô Vợ Ngắn Hạn
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.054
Cô Vợ Ngắn Hạn