Sắp xếp Audio
3 Tỷ Một Lần Sinh Con
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.057
3 Tỷ Một Lần Sinh Con
Lần Đầu Tuổi 23
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.540
Lần Đầu Tuổi 23
Dân Tộc Làm Gái
 0 phần     Đã nghe: 4.782
Dân Tộc Làm Gái
Giám Đốc Giả Nghèo Lấy Vợ Trẻ
 0 phần     Đã nghe: 11.873
Giám Đốc Giả Nghèo Lấy Vợ Trẻ
Con Hoang
 0 phần     Đã nghe: 4.820
Con Hoang
Cơn Say Dục Vọng
 0 phần     Đã nghe: 38.217
Cơn Say Dục Vọng
Đám Cưới Chạy Tang
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.146
Đám Cưới Chạy Tang
Đời Con Gái
 0 phần     Đã nghe: 7.586
Đời Con Gái
Phía Sau Phù Hoa
 0 phần     Đã nghe: 4.278
Phía Sau Phù Hoa
Đường Về
 0 phần     Đã nghe: 3.407
Đường Về
Cơm No Bò Cưỡi
 0 phần     Đã nghe: 4.895
Cơm No Bò Cưỡi
Mùa Gió Chướng
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.569
Mùa Gió Chướng
Tìm Chốn Bình Yên
 0 phần     Đã nghe: 2.563
Tìm Chốn Bình Yên
Tập 01 Vợ Tôi Là Đĩ
 0 phần     Đã nghe: 5.174
Vợ Tôi Là Đĩ
Dì Tui
 0 phần     Đã nghe: 4.102
Dì Tui
Cháo Đời
 0 phần     Đã nghe: 2.287
Cháo Đời
Đêm Định Mệnh
9 vote
 0 phần     Đã nghe: 9.911
Đêm Định Mệnh
Nô Lệ Tình
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 7.437
Nô Lệ Tình
Một Đêm Cuối Cùng
 0 phần     Đã nghe: 6.700
Một Đêm Cuối Cùng
Dấu Vết Ân Tình
 0 phần     Đã nghe: 3.605
Dấu Vết Ân Tình
Phận Gái Hầu Giường
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.709
Phận Gái Hầu Giường
Góa Chồng Thời Nay
 0 phần     Đã nghe: 5.691
Góa Chồng Thời Nay
Hai Lần Kết Hôn
 0 phần     Đã nghe: 3.547
Hai Lần Kết Hôn
Gái Đến Thì
 0 phần     Đã nghe: 7.570
Gái Đến Thì
Yêu Từ Bao Giờ
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.956
Yêu Từ Bao Giờ
Một Đêm Quá Đà
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.361
Một Đêm Quá Đà
Vết Máu Đầy Nước Mắt
 0 phần     Đã nghe: 3.632
Vết Máu Đầy Nước Mắt
HAY Tìm Lại Chính Mình
5 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.246
Tìm Lại Chính Mình
Một Đêm Chán Chồng
 0 phần     Đã nghe: 5.956
Một Đêm Chán Chồng
Kẻ Săn Tình
 0 phần     Đã nghe: 3.049
Kẻ Săn Tình
Tình Cũ Một Đêm
 0 phần     Đã nghe: 7.958
Tình Cũ Một Đêm
HAY Chuyện Vợ Chồng
 0 phần     Đã nghe: 7.134
Chuyện Vợ Chồng
Người Vợ Ngoại Tình
 0 phần     Đã nghe: 5.538
Người Vợ Ngoại Tình
HAY Thèm Chồng Một Đêm
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.474
Thèm Chồng Một Đêm
ĐẶC SẮC 500 Triệu Một Đêm
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 7.146
500 Triệu Một Đêm
Vợ Bỏ
 0 phần     Đã nghe: 3.047
Vợ Bỏ
Một Đêm Thay Chị
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.931
Một Đêm Thay Chị
Đứa Con Ngoài Giá Thú
 0 phần     Đã nghe: 3.132
Đứa Con Ngoài Giá Thú
Tâm Sự Của Vợ
 0 phần     Đã nghe: 4.227
Tâm Sự Của Vợ
Thuê Vợ Một Đêm
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 7.756
Thuê Vợ Một Đêm
Tập 02 Người Tình Một Đêm
 0 phần     Đã nghe: 8.208
Người Tình Một Đêm
Sống Qua Thời Chắp Vá
 0 phần     Đã nghe: 2.343
Sống Qua Thời Chắp Vá
Một Đêm Quá Chén
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.450
Một Đêm Quá Chén
Thay Chị Trả Nợ Tình
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.029
Thay Chị Trả Nợ Tình
Giây Bí Rợ
 0 phần     Đã nghe: 3.644
Giây Bí Rợ
Góc Tối
 0 phần     Đã nghe: 4.984
Góc Tối
Chửa Hoang
 0 phần     Đã nghe: 3.853
Chửa Hoang
HAY Cô Vợ Ngắn Hạn
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.965
Cô Vợ Ngắn Hạn