Sắp xếp Audio
Làm Đĩ
 0 phần     Đã nghe: 7.632
Làm Đĩ
Trúng Số
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.589
Trúng Số
Thả Hồn
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.356
Thả Hồn
Cảm Ơn Con Đã Đến Bên Mẹ
 0 phần     Đã nghe: 4.967
Cảm Ơn Con Đã Đến Bên Mẹ
Vết Xe Đổ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.592
Vết Xe Đổ
Mẹ Sẽ Cố Gắng
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.634
Mẹ Sẽ Cố Gắng
HAY Gái Một Đời Chồng
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.591
Gái Một Đời Chồng
HAY Cuộc Đời
 0 phần     Đã nghe: 4.446
Cuộc Đời
HAY Gái Nạ Dòng
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.812
Gái Nạ Dòng
HAY Đừng Ai Nhắc Về Anh Ấy
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.103
Đừng Ai Nhắc Về Anh Ấy
HOT Hồi Ký Của Một Người Đáng Thương
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.968
Hồi Ký Của Một Người Đáng Thương
HAY Tôi Là Gái Dịch Vụ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.710
Tôi Là Gái Dịch Vụ