Sắp xếp Audio
Giám Đốc Giả Nghèo Lấy Vợ Trẻ
 0 phần     Đã nghe: 3.842
Giám Đốc Giả Nghèo Lấy Vợ Trẻ
Con Hoang
 0 phần     Đã nghe: 2.700
Con Hoang
Cơn Say Dục Vọng
 0 phần     Đã nghe: 12.543
Cơn Say Dục Vọng
Đám Cưới Chạy Tang
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.668
Đám Cưới Chạy Tang
Đời Con Gái
 0 phần     Đã nghe: 4.112
Đời Con Gái
Phía Sau Phù Hoa
 0 phần     Đã nghe: 2.436
Phía Sau Phù Hoa
Đường Về
 0 phần     Đã nghe: 2.027
Đường Về
Cơm No Bò Cưỡi
 0 phần     Đã nghe: 2.782
Cơm No Bò Cưỡi
Mùa Gió Chướng
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.978
Mùa Gió Chướng
Tìm Chốn Bình Yên
 0 phần     Đã nghe: 1.266
Tìm Chốn Bình Yên
Tập 01 Vợ Tôi Là Đĩ
 0 phần     Đã nghe: 2.823
Vợ Tôi Là Đĩ
Dì Tui
 0 phần     Đã nghe: 2.198
Dì Tui
Cháo Đời
 0 phần     Đã nghe: 1.366
Cháo Đời
Đêm Định Mệnh
6 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.730
Đêm Định Mệnh
Nô Lệ Tình
 0 phần     Đã nghe: 3.957
Nô Lệ Tình
Một Đêm Cuối Cùng
 0 phần     Đã nghe: 3.768
Một Đêm Cuối Cùng
Dấu Vết Ân Tình
 0 phần     Đã nghe: 2.156
Dấu Vết Ân Tình
Phận Gái Hầu Giường
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.004
Phận Gái Hầu Giường
Góa Chồng Thời Nay
 0 phần     Đã nghe: 3.728
Góa Chồng Thời Nay
Hai Lần Kết Hôn
 0 phần     Đã nghe: 2.486
Hai Lần Kết Hôn
Gái Đến Thì
 0 phần     Đã nghe: 5.318
Gái Đến Thì
Yêu Từ Bao Giờ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.747
Yêu Từ Bao Giờ
Một Đêm Quá Đà
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.439
Một Đêm Quá Đà
Vết Máu Đầy Nước Mắt
 0 phần     Đã nghe: 2.525
Vết Máu Đầy Nước Mắt
HAY Tìm Lại Chính Mình
 0 phần     Đã nghe: 3.432
Tìm Lại Chính Mình
Một Đêm Chán Chồng
 0 phần     Đã nghe: 3.776
Một Đêm Chán Chồng
Kẻ Săn Tình
 0 phần     Đã nghe: 2.156
Kẻ Săn Tình
Tình Cũ Một Đêm
 0 phần     Đã nghe: 5.494
Tình Cũ Một Đêm
HAY Chuyện Vợ Chồng
 0 phần     Đã nghe: 4.767
Chuyện Vợ Chồng
Người Vợ Ngoại Tình
 0 phần     Đã nghe: 3.696
Người Vợ Ngoại Tình
HAY Thèm Chồng Một Đêm
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.714
Thèm Chồng Một Đêm
ĐẶC SẮC 500 Triệu Một Đêm
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.307
500 Triệu Một Đêm
Vợ Bỏ
 0 phần     Đã nghe: 1.902
Vợ Bỏ
Một Đêm Thay Chị
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.729
Một Đêm Thay Chị
Đứa Con Ngoài Giá Thú
 0 phần     Đã nghe: 2.299
Đứa Con Ngoài Giá Thú
Tâm Sự Của Vợ
 0 phần     Đã nghe: 2.938
Tâm Sự Của Vợ
Thuê Vợ Một Đêm
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 5.868
Thuê Vợ Một Đêm
Tập 02 Người Tình Một Đêm
 0 phần     Đã nghe: 5.429
Người Tình Một Đêm
Sống Qua Thời Chắp Vá
 0 phần     Đã nghe: 1.653
Sống Qua Thời Chắp Vá
Một Đêm Quá Chén
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.764
Một Đêm Quá Chén
Thay Chị Trả Nợ Tình
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.593
Thay Chị Trả Nợ Tình
Giây Bí Rợ
 0 phần     Đã nghe: 2.554
Giây Bí Rợ
Góc Tối
 0 phần     Đã nghe: 3.344
Góc Tối
Chửa Hoang
 0 phần     Đã nghe: 2.620
Chửa Hoang
HAY Cô Vợ Ngắn Hạn
 0 phần     Đã nghe: 2.706
Cô Vợ Ngắn Hạn
Yêu Nhầm Người Mẹ Yêu
 0 phần     Đã nghe: 2.761
Yêu Nhầm Người Mẹ Yêu
HOT Chồng Hàng Xóm
 0 phần     Đã nghe: 3.189
Chồng Hàng Xóm
HAY Con Dâu Cao Tay
 0 phần     Đã nghe: 2.554
Con Dâu Cao Tay