Sắp xếp Audio
Con Hoang
 0 phần     Đã nghe: 531
Con Hoang
Cơn Say Dục Vọng
 0 phần     Đã nghe: 2.472
Cơn Say Dục Vọng
Đám Cưới Chạy Tang
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.176
Đám Cưới Chạy Tang
Đời Con Gái
 0 phần     Đã nghe: 1.325
Đời Con Gái
Phía Sau Phù Hoa
 0 phần     Đã nghe: 1.161
Phía Sau Phù Hoa
Đường Về
 0 phần     Đã nghe: 732
Đường Về
Cơm No Bò Cưỡi
 0 phần     Đã nghe: 1.029
Cơm No Bò Cưỡi
Mùa Gió Chướng
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 655
Mùa Gió Chướng
Tìm Chốn Bình Yên
 0 phần     Đã nghe: 564
Tìm Chốn Bình Yên
Tập 01 Vợ Tôi Là Đĩ
 0 phần     Đã nghe: 1.663
Vợ Tôi Là Đĩ
Dì Tui
 0 phần     Đã nghe: 1.062
Dì Tui
Cháo Đời
 0 phần     Đã nghe: 784
Cháo Đời
Đêm Định Mệnh
6 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.437
Đêm Định Mệnh
Nô Lệ Tình
 0 phần     Đã nghe: 1.954
Nô Lệ Tình
Một Đêm Cuối Cùng
 0 phần     Đã nghe: 2.130
Một Đêm Cuối Cùng
Dấu Vết Ân Tình
 0 phần     Đã nghe: 1.361
Dấu Vết Ân Tình
Phận Gái Hầu Giường
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.579
Phận Gái Hầu Giường
Góa Chồng Thời Nay
 0 phần     Đã nghe: 2.235
Góa Chồng Thời Nay
Hai Lần Kết Hôn
 0 phần     Đã nghe: 1.738
Hai Lần Kết Hôn
Gái Đến Thì
 0 phần     Đã nghe: 3.691
Gái Đến Thì
Yêu Từ Bao Giờ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.049
Yêu Từ Bao Giờ
Một Đêm Quá Đà
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.287
Một Đêm Quá Đà
Vết Máu Đầy Nước Mắt
 0 phần     Đã nghe: 1.852
Vết Máu Đầy Nước Mắt
HAY Tìm Lại Chính Mình
 0 phần     Đã nghe: 2.391
Tìm Lại Chính Mình
Một Đêm Chán Chồng
 0 phần     Đã nghe: 2.465
Một Đêm Chán Chồng
Kẻ Săn Tình
 0 phần     Đã nghe: 1.600
Kẻ Săn Tình
Tình Cũ Một Đêm
 0 phần     Đã nghe: 3.931
Tình Cũ Một Đêm
HAY Chuyện Vợ Chồng
 0 phần     Đã nghe: 3.488
Chuyện Vợ Chồng
Người Vợ Ngoại Tình
 0 phần     Đã nghe: 2.625
Người Vợ Ngoại Tình
HAY Thèm Chồng Một Đêm
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.027
Thèm Chồng Một Đêm
ĐẶC SẮC 500 Triệu Một Đêm
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.900
500 Triệu Một Đêm
Vợ Bỏ
 0 phần     Đã nghe: 1.233
Vợ Bỏ
Một Đêm Thay Chị
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.124
Một Đêm Thay Chị
Đứa Con Ngoài Giá Thú
 0 phần     Đã nghe: 1.207
Đứa Con Ngoài Giá Thú
Tâm Sự Của Vợ
 0 phần     Đã nghe: 1.302
Tâm Sự Của Vợ
Thuê Vợ Một Đêm
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.985
Thuê Vợ Một Đêm
Tập 02 Người Tình Một Đêm
 0 phần     Đã nghe: 3.130
Người Tình Một Đêm
Sống Qua Thời Chắp Vá
 0 phần     Đã nghe: 1.210
Sống Qua Thời Chắp Vá
Một Đêm Quá Chén
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.562
Một Đêm Quá Chén
Thay Chị Trả Nợ Tình
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.289
Thay Chị Trả Nợ Tình
Giây Bí Rợ
 0 phần     Đã nghe: 1.934
Giây Bí Rợ
Góc Tối
 0 phần     Đã nghe: 2.487
Góc Tối
Chửa Hoang
 0 phần     Đã nghe: 1.662
Chửa Hoang
HAY Cô Vợ Ngắn Hạn
 0 phần     Đã nghe: 2.059
Cô Vợ Ngắn Hạn
Yêu Nhầm Người Mẹ Yêu
 0 phần     Đã nghe: 1.430
Yêu Nhầm Người Mẹ Yêu
HOT Chồng Hàng Xóm
 0 phần     Đã nghe: 2.260
Chồng Hàng Xóm
HAY Con Dâu Cao Tay
 0 phần     Đã nghe: 1.716
Con Dâu Cao Tay
Cốt Nhục
 0 phần     Đã nghe: 1.847
Cốt Nhục