Sắp xếp Audio
Làm Đĩ
 0 phần     Đã nghe: 5.006
Làm Đĩ
Trúng Số
 0 phần     Đã nghe: 2.753
Trúng Số
Thả Hồn
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.535
Thả Hồn
Cảm Ơn Con Đã Đến Bên Mẹ
 0 phần     Đã nghe: 3.880
Cảm Ơn Con Đã Đến Bên Mẹ
Vết Xe Đổ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.875
Vết Xe Đổ
Mẹ Sẽ Cố Gắng
 0 phần     Đã nghe: 2.818
Mẹ Sẽ Cố Gắng
HAY Gái Một Đời Chồng
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.257
Gái Một Đời Chồng
HAY Cuộc Đời
 0 phần     Đã nghe: 3.184
Cuộc Đời
HAY Gái Nạ Dòng
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.761
Gái Nạ Dòng
HAY Đừng Ai Nhắc Về Anh Ấy
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.285
Đừng Ai Nhắc Về Anh Ấy
HOT Hồi Ký Của Một Người Đáng Thương
 0 phần     Đã nghe: 4.092
Hồi Ký Của Một Người Đáng Thương
HAY Tôi Là Gái Dịch Vụ
 0 phần     Đã nghe: 5.167
Tôi Là Gái Dịch Vụ