Sắp xếp Audio
Cổ Mộ
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.160
Cổ Mộ
Lấy Chồng Tuổi 30
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.110
Lấy Chồng Tuổi 30
Vạn Tấc Đau Thương
 0 phần     Đã nghe: 2.030
Vạn Tấc Đau Thương
Chú Già Là Đại Gia
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.443
Chú Già Là Đại Gia
Tấm Thân Đàn Bà
 0 phần     Đã nghe: 2.524
Tấm Thân Đàn Bà
Mưu Đoạt Hạnh Phúc
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.375
Mưu Đoạt Hạnh Phúc
Vợ Chồng Bá Đạo
 0 phần     Đã nghe: 3.168
Vợ Chồng Bá Đạo
Hôn Nhân Đổi Đời
 0 phần     Đã nghe: 3.767
Hôn Nhân Đổi Đời
Càng Yêu Càng Đau
 0 phần     Đã nghe: 2.087
Càng Yêu Càng Đau
Dấu Vết Ân Tình - MC Thu Huệ
 0 phần     Đã nghe: 2.349
Dấu Vết Ân Tình - MC Thu Huệ
Em Là Ngoại Lệ Duy Nhất
4 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.011
Em Là Ngoại Lệ Duy Nhất
Một Đời Một Kiếp - MC Thu Huệ
 0 phần     Đã nghe: 2.916
Một Đời Một Kiếp - MC Thu Huệ
Gái Nghèo Đổi Đời
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.712
Gái Nghèo Đổi Đời
Mợ Ba Nhàn
 0 phần     Đã nghe: 2.828
Mợ Ba Nhàn
Tơ Duyên Bẽ Bàng
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.387
Tơ Duyên Bẽ Bàng
Cô Vợ Số Khổ
 0 phần     Đã nghe: 2.050
Cô Vợ Số Khổ
Hết Mực Cưng Chiều
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.756
Hết Mực Cưng Chiều
Tìm Chồng Đêm Tân Hôn
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.861
Tìm Chồng Đêm Tân Hôn
Qua Đêm Với Gái Một Con
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.982
Qua Đêm Với Gái Một Con
Mẹ Chồng Bá Đạo Hạ Tiểu Tam Rát Mặt
 0 phần     Đã nghe: 2.621
Mẹ Chồng Bá Đạo Hạ Tiểu Tam Rát Mặt
Lần Đầu Cùng Cậu
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.122
Lần Đầu Cùng Cậu
Dân Tộc Làm Gái
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.924
Dân Tộc Làm Gái
Đại Chiến Mẹ Chồng Và Nàng Dâu Tinh Quái
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 1.755
Đại Chiến Mẹ Chồng Và Nàng Dâu Tinh Quái
Hạnh Phúc Còn Không
 0 phần     Đã nghe: 1.695
Hạnh Phúc Còn Không
Nàng Dâu Tinh Quái
 0 phần     Đã nghe: 2.510
Nàng Dâu Tinh Quái
Lật Mặt Mẹ Kế
 0 phần     Đã nghe: 3.187
Lật Mặt Mẹ Kế
Vợ Nghèo Xử Đẹp Chồng Giàu Lăng Nhăng
 0 phần     Đã nghe: 2.529
Vợ Nghèo Xử Đẹp Chồng Giàu Lăng Nhăng
Giao Dịch Tình Ái
 0 phần     Đã nghe: 4.282
Giao Dịch Tình Ái
Thương Một Chuyến Đò
 0 phần     Đã nghe: 1.819
Thương Một Chuyến Đò
Nếu Em Không Về
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.545
Nếu Em Không Về
Gái Có Công Chồng Phụ Bạc
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.231
Gái Có Công Chồng Phụ Bạc
Nàng Dâu Tuổi 17
 0 phần     Đã nghe: 4.221
Nàng Dâu Tuổi 17
Yêu Trong Niềm Đau
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 2.797
Yêu Trong Niềm Đau
Giám Đốc Giả Nghèo Lấy Vợ Trẻ
 0 phần     Đã nghe: 14.171
Giám Đốc Giả Nghèo Lấy Vợ Trẻ
Tập 01 Làm Dâu - MC Thanh Mai
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 3.632
Làm Dâu - MC Thanh Mai
Dâng Hiến Lần Đầu
 0 phần     Đã nghe: 15.016
Dâng Hiến Lần Đầu
Hợp Đồng Kết Hôn
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.242
Hợp Đồng Kết Hôn
Làm Vợ Tổng Giám Đốc
 0 phần     Đã nghe: 9.905
Làm Vợ Tổng Giám Đốc
Lần Đầu Vào Đời
 0 phần     Đã nghe: 7.169
Lần Đầu Vào Đời
Đại Giá Xóa Nợ Cho Gái Nghèo
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 7.258
Đại Giá Xóa Nợ Cho Gái Nghèo
Yêu Lại Chồng Cũ
 0 phần     Đã nghe: 7.553
Yêu Lại Chồng Cũ
Gái Quê Đẻ Thuê
3 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.599
Gái Quê Đẻ Thuê
Một Đêm Bán Của Gái 18
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 8.989
Một Đêm Bán Của Gái 18
Hai Lần Kết Hôn - MC Thu Huệ
2 vote
 0 phần     Đã nghe: 6.249
Hai Lần Kết Hôn - MC Thu Huệ
Định Mệnh - MC Thu Huệ
 0 phần     Đã nghe: 5.237
Định Mệnh - MC Thu Huệ
Gái 3 Lần Đò
1 vote
 0 phần     Đã nghe: 4.556
Gái 3 Lần Đò
Đi Qua Bóng Tối
 0 phần     Đã nghe: 4.919
Đi Qua Bóng Tối