Giọng đọc: MC Thu Huệ

Sắp xếp Audio
Thằng Khùng Yêu Em
1 vote
 22:59 22/09/2023
Thằng Khùng Yêu Em
Một Đêm Dính Bầu
 22:59 22/09/2023
Một Đêm Dính Bầu
Phận Đời Oan Trái
 22:59 22/09/2023
Phận Đời Oan Trái
Giông Bão Cuộc Đời
 22:59 22/09/2023
Giông Bão Cuộc Đời
Sẹo Đã Liền Da
1 vote
 22:59 22/09/2023
Sẹo Đã Liền Da
Đò Duyên Lỡ Chuyến
1 vote
 22:59 22/09/2023
Đò Duyên Lỡ Chuyến
Tập 05 Yêu Người Có Vợ
 22:59 22/09/2023
Yêu Người Có Vợ
Bình Yên Trở Về
 22:59 22/09/2023
Bình Yên Trở Về
Cô Dâu Mười Sáu
 22:59 22/09/2023
Cô Dâu Mười Sáu
Tập 02 Trả Thù Mẹ Kế
 22:59 22/09/2023
Trả Thù Mẹ Kế
Tập 04 Lấy Vợ Không Hợp Tuổi
 22:59 22/09/2023
Lấy Vợ Không Hợp Tuổi
Trả Nợ Tình Thù - MC Thu Huệ
1 vote
 22:59 22/09/2023
Trả Nợ Tình Thù - MC Thu Huệ
Ham Muốn Vợ Người
 22:59 22/09/2023
Ham Muốn Vợ Người
Của Lạ Đêm Tân Hôn
 22:59 22/09/2023
Của Lạ Đêm Tân Hôn
Lấy Chồng Tuổi 30
 22:59 22/09/2023
Lấy Chồng Tuổi 30
Vợ Chồng Bá Đạo
 22:59 22/09/2023
Vợ Chồng Bá Đạo
Hôn Nhân Đổi Đời
 22:59 22/09/2023
Hôn Nhân Đổi Đời
Lần Đầu Cùng Cậu
1 vote
 22:59 22/09/2023
Lần Đầu Cùng Cậu
Yêu Trong Niềm Đau
1 vote
 22:59 22/09/2023
Yêu Trong Niềm Đau
Dâng Hiến Lần Đầu
 22:59 22/09/2023
Dâng Hiến Lần Đầu
Lần Đầu Vào Đời
 22:59 22/09/2023
Lần Đầu Vào Đời
Đại Giá Xóa Nợ Cho Gái Nghèo
1 vote
 22:59 22/09/2023
Đại Giá Xóa Nợ Cho Gái Nghèo
Một Đêm Bán Của Gái 18
1 vote
 22:59 22/09/2023
Một Đêm Bán Của Gái 18
Hai Lần Kết Hôn - MC Thu Huệ
1 vote
 22:59 22/09/2023
Hai Lần Kết Hôn - MC Thu Huệ
Bí Mật Vợ Chồng
 22:59 22/09/2023
Bí Mật Vợ Chồng
Vợ Và Tình Nhân
 22:59 22/09/2023
Vợ Và Tình Nhân
Dâu Nghèo Cam Chịu
 22:59 22/09/2023
Dâu Nghèo Cam Chịu
Cấm Đoán
 22:59 22/09/2023
Cấm Đoán
3 Đêm Chiều Chồng
1 vote
 22:59 22/09/2023
3 Đêm Chiều Chồng
Lỡ Hẹn
 22:59 22/09/2023
Lỡ Hẹn
Phận Con Hoang
 22:59 22/09/2023
Phận Con Hoang