Giọng đọc: MC Tâm An

Sắp xếp Audio
Lệ Đổ Trong Tim
 22:35 17/04/2024
Lệ Đổ Trong Tim
Nấc Thang Hạnh Phúc
2 vote
 22:35 17/04/2024
Nấc Thang Hạnh Phúc
Ngược Tình
1 vote
 22:35 17/04/2024
Ngược Tình
Bỏ Lại Đau Đớn
 22:35 17/04/2024
Bỏ Lại Đau Đớn
Người Tình Lãng Quên
 22:35 17/04/2024
Người Tình Lãng Quên
Đập Tan Bóng Tối
 22:35 17/04/2024
Đập Tan Bóng Tối
Kế Hoạch Hôn Nhân
2 vote
 22:35 17/04/2024
Kế Hoạch Hôn Nhân
Mùa Yêu
 22:35 17/04/2024
Mùa Yêu
Yêu Trong Cay Đắng
 22:35 17/04/2024
Yêu Trong Cay Đắng
Ranh Giới Nghiệt Ngã
 22:35 17/04/2024
Ranh Giới Nghiệt Ngã
Kiếp Người Tệ Bạc
1 vote
 22:35 17/04/2024
Kiếp Người Tệ Bạc
Lửa Tình Rực Cháy
1 vote
 22:35 17/04/2024
Lửa Tình Rực Cháy
Lát Cắt Hôn Nhân
 22:35 17/04/2024
Lát Cắt Hôn Nhân
Tìm Lại Hạnh Phúc
 22:35 17/04/2024
Tìm Lại Hạnh Phúc
Vị Của Nước Mắt
 22:35 17/04/2024
Vị Của Nước Mắt
Giá Của Cái Nghèo
 22:35 17/04/2024
Giá Của Cái Nghèo
Đàn Bà Cạn Tình
 22:35 17/04/2024
Đàn Bà Cạn Tình
Yêu Thương Gửi Lại
 22:35 17/04/2024
Yêu Thương Gửi Lại
Đừng Hẹn Kiếp Sau
 22:35 17/04/2024
Đừng Hẹn Kiếp Sau
Mục Tiêu Cuối Cùng
 22:35 17/04/2024
Mục Tiêu Cuối Cùng
Nửa Chừng Hạnh Phúc
 22:35 17/04/2024
Nửa Chừng Hạnh Phúc
Tập 01 Chị Dâu Là Vợ
1 vote
 22:35 17/04/2024
Chị Dâu Là Vợ
Chồng Tôi Không Yêu Tôi
1 vote
 22:35 17/04/2024
Chồng Tôi Không Yêu Tôi
Nhân Duyên Trêu Đùa
1 vote
 22:35 17/04/2024
Nhân Duyên Trêu Đùa
Lên Nhầm Xe Hoa
2 vote
 22:35 17/04/2024
Lên Nhầm Xe Hoa
Ngược Đãi Vợ Hờ
1 vote
 22:35 17/04/2024
Ngược Đãi Vợ Hờ
Tình Cuối
 22:35 17/04/2024
Tình Cuối
Trò Đời Gian Dối
 22:35 17/04/2024
Trò Đời Gian Dối
Mảnh Vỡ Ái Tình
 22:35 17/04/2024
Mảnh Vỡ Ái Tình
Chấp Nhận Đổ Vỏ
 22:35 17/04/2024
Chấp Nhận Đổ Vỏ
Nhân Duyên An Bài
2 vote
 22:35 17/04/2024
Nhân Duyên An Bài
Món Nợ Duyên Tình
 22:35 17/04/2024
Món Nợ Duyên Tình
Hôn Nhân Máu
 22:35 17/04/2024
Hôn Nhân Máu
Thay Chị Làm Cô Dâu
2 vote
 22:35 17/04/2024
Thay Chị Làm Cô Dâu
Gái Tơ Lấy Chồng Già
1 vote
 22:35 17/04/2024
Gái Tơ Lấy Chồng Già
Cạm Bẫy Ái Tình
 22:35 17/04/2024
Cạm Bẫy Ái Tình
Tráo Đổi Vận Mệnh
 22:35 17/04/2024
Tráo Đổi Vận Mệnh
Thú Vui Hoan Lạc
3 vote
 22:35 17/04/2024
Thú Vui Hoan Lạc
Đường Ai Nấy Đi
2 vote
 22:35 17/04/2024
Đường Ai Nấy Đi